Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen, meest gelezen artikel in 2019

Wetgeving

Ons artikel van 28 november 2019 over de nieuwe eisen die gelden voor het in verkeer brengen van landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020 was het best gelezen artikel van 2019 op de website van Landbouwleven.

Voor ieder gebiedstype zijn er andere regels. Daarom is het van belang te weten in welk gebied een perceel ligt.

In welk gebiedstype ligt mijn perceel?

Wetgeving

In MAP 6 worden percelen geklasseerd in vier gebiedstypes (groen, geel, oranje en rood). Voor je eigen percelen weet je doorgaans wel tot welk gebiedstype ze behoren. Voor percelen in pacht is dat niet altijd het geval. Inagro legt uit waar je kunt vinden welk gebiedstype van toepassing is.

Gebruik van synthetische onkruidverdelgers door particulieren verboden

Wetgeving

Het gebruik van synthetische onkruidverdelgers door particulieren is vanaf 1 januari verboden. Eerder was het gebruik van totaalherbiciden op basis van glyfosaat, zoals het omstreden Roundup, ook al verboden voor particulieren.

Mestbankaangifte tijdig indienen is vanaf 2020 een must

Akkerbouw

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2020. Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt onherroepelijk een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro.

Carlos Vanlerberghe (Delvano) gaf meer toelichting bij de nieuwe voertuigeisen. Hij wijst hier o.a. op de versterkte remmen.

Fedagrim wijst op impact van nieuwe voertuigeisen

Mechanisatie

Bij de start van Agribex wees Fedagrim op de impact van de nieuwe voertuigeisen die gelden vanaf Nieuwjaar, en dan vooral betreffende de beremming en afmetingen. De eisen stuwen de verkoopprijs omhoog.

Op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050

Wetgeving

Terwijl Vlaanderen worstelt met zijn klimaatdoelstellingen, schakelt Europa alweer een flinke versnelling hoger. In het Europees Parlement onthult Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deze middag (woensdag 11 december) haar strategie om van het Europese continent tegen 2050 het eerste klimaatneutrale ter wereld te maken.

Over de keuring en het kleur van de diesel

Mechanisatie

Misschien bezoekt u de komende Agribex-landbouwbeurs wel met in het achterhoofd om een tractor te kopen. Prima plan, maar bij elk ‘type’ van tractorgebruik is een specifieke wetgeving van toepassing. Wees aandachtig. We zochten het uit.

De omgevingsvergunning wordt dus in principe voor onbepaalde duur toegekend,  in tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning.

Evaluatie van de omgevingsvergunning

Recht

We hebben gelezen dat de nieuwe omgevingsvergunning voor onbeperkte duur kan worden verleend. Houdt dit in dat onze vergunning niet meer moet worden vernieuwd na 20 jaar?

Landbouwloonwerken vormen een aftrekbare kostenpost.

Aandachtspunten bij het invullen van de forfaitaire belastingaangifte

Wetgeving

Wie nog een papieren belastingaangifte ontving, weet inmiddels dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen.

De ondertekening van het charter gebeurt op de jaarlijkse Demerdag in de Herk- en Mombeekvallei.

Vlaamse partners bundelen krachten in Water-Land-Schap

Wetgeving

Op Vlaams niveau engageren de partners van het programmateam Water-Land-Schap zich tot verdere samenwerking. De VLM, de VMM, het departement Landbouw en Visserij, het departement Omgeving, ILVO, VITO-Vlakwa, het Agentschap voor Natuur en Bos en Architecture Workroom zullen een charter ondertekenen tijdens de jaarlijkse Demerdag op maandag 30 september.

Joris Relaes.

Gedragen landbouwbeleid verricht wonderen

Wetgeving

Iedereen kijkt met belangstelling uit naar de nieuwe Vlaamse regering. De uitdagingen zijn ook in de landbouw groot. “Kansen zijn geen bedreigingen.” In een eerste deel formuleren Joris Relaes (ILVO), Sonja De Becker (Boerenbond) en Hendrik Vandamme (ABS) hun prioriteiten voor het Vlaams landbouwbeleid.

Wanneer u de bomen niet rooit en de beroepsrechter beslist ook dat u deze bomen moet rooien, kan de tegenpartij de dwangsom per dag vertraging van u opeisen.

Veroordeeld bij verstek, wat nu?

Recht

Ik kreeg onlangs een gerechtsdeurwaarder over de vloer die mij een vonnis van het vredegerecht betekende. Blijkbaar werd ik gedagvaard op mijn oude adres en werd een rechtszaak tegen mij behandeld, hoewel ik hiervan niet op de hoogte was. In het vonnis staat dat ik veroordeeld word om verschillende bomen te rooien onder verbeurte van een dwangsom. Ik ben hier echter niet mee akkoord. Wat kan ik nog ondernemen?

De Boerenburger-beweging werd groot op social media, en streeft nu enkele zetels in het Nederlandse parlement na.

Nederlandse boerenpartij in de maak

Wetgeving

De BoerBurger-Beweging wil bij de verkiezingen van 2021 in het Nederlandse parlement komen, met een positief verhaal te brengen over voedselproductie. Het wordt een ‘one-issue’-partij die mikt op enkele zetels. Initiatiefnemers zijn Caroline van der Plas en Wim Groot Koerkamp, die beiden als communicatie- en mediadeskundigen in de agrarische sector werkzaam zijn. De specifieke plannen voor de nieuwe partij worden op 16 oktober onthuld.

Het is dus principieel verboden voor elke jongere werknemer, om een machine die ontworpen werd voor de landbouw en waarmee landbouwactiviteiten worden uitgevoerd, te hanteren, te bedienen en te gebruiken.

Werkzaamheden met landbouwmachines opnieuw verboden voor jongeren

Wetgeving

Prevent Agri, het initatief dat veiligheid in de land- en tuinbouwsector bevordert, meldt op zijn website dat jongeren geen landbouwmachines meer mogen gebruiken.

De minister kent bijna 1,7 miljoen euro VLIF-investeringssteun toe aan praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek.

Van Den Heuvel trekt 1,7 miljoen euro uit voor landbouwonderzoek

Wetgeving

Via projectsteun voor innovaties in de landbouw wil Vlaams minister voor Natuur, Omgeving en Landbouw, Koen van Den Heuvel, via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF), innovatieve investeringen in de land- en tuinbouwbedrijven stimuleren. De minister kent bijna 1,7 miljoen euro VLIF-investeringssteun toe aan praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek.

Bij de vleeskalveren steeg het gebruik van antibiotica in 2018.

Antibioticagebruik bij braadkippen en kalveren steeg in 2018

Veeteelt

In 2018 daalde het gebruik van antibiotica bij dieren 12,8%, de grootste daling sinds het referentiejaar 2011. Dat melden de federale overheid en het kenniscentrum voor antibioticaresistentie Amcra. Twee van de drie doelstellingen waren al bereikt en blijven dat, al nam het gebruik van kritische antibiotica toe. De derde doelstelling, een halvering van het antibioticagebruik, lijkt haalbaar tegen 2020.

Europese raad wil stedelijk afvalwater gebruiken voor landbouwirrigatie

Wetgeving

Vandaag, op 26 juni, heeft de Europese Raad de richting bepaald voor een verordening die het gemakkelijker maakt stedelijk afvalwater te gebruiken voor landbouwirrigatie. Mede door die nieuwe regels zal Europa zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, maakt de Raad zich sterk.

In de loop van volgend jaar wordt de toelating van chloorprofam in aardappelopslag ingetrokken.

Europese Commissie verbiedt "patattenpoeier"

Akkerbouw

Aardappeltelers zullen in de loop van volgend jaar niet langer de kiemremmer chloorprofam mogen gebruiken om aardappelen beter te kunnen bewaren. De Europese Commissie heeft de goedkeuring van de kiemremmer, "patattenpoeier" in de volksmond, niet verlengd. "Een serieuze uitdaging voor de sector", zegt Romain Cools van sectorfederatie Belgapom.

MAP 6 moet ertoe bijdragen dat de Vlaamse waterkwaliteit verbetert.

VLM zet gevolgen MAP 6 op een rij

Actueel

Op 22 mei werd het 6de mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het programma komt neer op een gevoelige verstrenging van de mestnormen, meldt de Boerenbond. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zet op een rij wat de veranderingen zijn.

Schauvliege was minister van landbouw tijdens de vorige legislatuur.

Schauvliege deelt in de klappen, maar is provinciaal wel nummer 2 na D'Haeseleer

Actueel

Ex-landbouwminister Joke Schauvliege, lijsttrekker voor CD&V in Oost-Vlaanderen, deelt in de malaise die haar partij zondag algemeen tekende. De christendemocraten verliezen in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams parlement één zetel en houden nog vier zitjes. De voormalige Vlaamse minister is wat voorkeursstemmen betreft wel de tweede in de provincie, na Vlaams Belang-stemmenkanon Guy D'Haeseleer.