Fundament stikstofakkoord houdt stand, bijsturen kan nog

Veeteelt

In verschillende interviews zaterdag stemmen de verschillende partijen uit de Vlaamse regering de violen. Het stikstofakkoord blijft overeind, luidt het bij cd&v, Open Vld en N-VA. Het openbaar onderzoek loopt nog, en er moet nog worden geëvalueerd.

Er heerst onenigheid rond het stikstofakkoord in Vlaanderen.

Lachaert over stikstofakkoord: ‘te maken met fouten en ongerijmdheden’

Wetgeving

In het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering heeft gesloten zitten "fouten en ongerijmdheden". Die moeten rechtgezet worden om de rechtszekerheid van het akkoord te garanderen. Dat heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert donderdag gezegd bij Villa Politica. "We moeten bijsturen waar er problemen zijn", aldus Lachaert.

Het rommelt verder in de Vlaamse regering. Zowel cd&v als Open VLD hebben steeds meer kritiek op het stikstofakkoord.

Chaos in Vlaamse regering over stikstofakkoord

Wetgeving

Meerderheidspartijen cd&v en vooral Open VLD voeren de druk op in het dossier van het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Volgens Open VLD-parlementslid Gwendolyn Rutten bestaat er ‘grote rechtsonzekerheid’ over de lijst van 41 rode bedrijven, de zogenaamde 'piekbelasters' die volgens het akkoord tegen uiterlijk 2025 moeten sluiten. Coalitiepartner N-VA krijgt het op de heupen van die kritiek.

De ontwerp-PAS voorziet dat ten laatste in 2025 de stalemissies van piekbelasters (veeteeltbedrijven, mestverwerkers, industriële puntbronnen, enzovoort) moeten worden stopgezet.

Welke maatregelen voorziet de definitieve PAS aan de bron?

Wetgeving

Tot en met 17 juni 2022 loopt het openbaar onderzoek over de ontwerp-PAS en het ontwerp-plan-MER. Omdat wij van lezers vernemen dat zij afgeschrikt worden door de zeer lijvige documenten die in openbaar onderzoek liggen, trachten wij enkele belangrijke krachtlijnen samen te vatten.

Landbouwers zorgen er best voor dat op 31 mei 2022 hun volmachten correct staan aangegeven in het Mestbankloket.

Kijk volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na

Wetgeving

Om de digitale dienstverlening te verbeteren vereenvoudigt de Mestbank op 1 juni 2022 het volmachtensysteem op het Mestbankloket. Landbouwers zorgen er best voor dat op 31 mei 2022 hun volmachten correct staan aangegeven.

Het doel om tegen 2030 25% van het landbouwareaal aan te wenden voor bio, is verworpen.

Vautmans en Vandenkendelaere tevreden: ‘Doel van 25% biolandbouw is ambitieus, maar onhaalbaar’

Wetgeving

Europarlementsleden Hilde Vautmans (Open Vld) en Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageren overwegend positief op de goedkeuring van de resolutie rond biologische landbouw in Europa. Beide staan ook achter de verwerping van het doel om 25% van het landbouwareaal om te zetten naar bio-areaal. Nu is het tijd voor een doordacht GLB Nationaal Strategisch Plan om bio in België te stimuleren.

Oostenrijkse parlementariër Simone Schmiedtbauer was rapporteur van het plan en reageert tevreden op de stemming.

Europees actieplan voor biologische landbouw officieel goedgekeurd

Wetgeving

Vandaag werd het EU-actieplan voor de ontwikkeling van de biologische sector gestemd op het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk. Die werd positief onthaald met 611 stemmen pro, van de 630 parlementariërs. Belangrijke opmerking: het doel van 25% biologisch landbouwareaal wordt niet gesteund.

Het ABS wijst op enkele fundamentele vragen waarop gereageerd kan worden tijdens het openbaar onderzoek rond de PAS.

De focus van het stikstofbeleid staat volgens ABS op de helling

Veeteelt

Sinds meer dan een jaar verwachten we van de Vlaamse Regering en haar administratieve diensten duidelijkheid rond de definitieve programmatorische aanpak stikstof (PAS). Na veel discussies, die te lang hebben aangesleept, is er op 23 februari een politiek akkoord uit de bus gekomen.

Minister Demir ziet geen reden waarom de abdijboerderij behorende tot de Abdij van Averbode niet zou moeten sluiten in 2025.

Geen rationeel argument gehoord om stikstofdossier aan te passen, zegt Demir

Veeteelt

De 41 bedrijven die in 2015 op een rode lijst stonden wegens een te hoge stikstofuitstoot, gaan we tegen 2025 sluiten. Dat heeft Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zaterdag 30 april gezegd in De Ochtend op Radio 1. Demir lijkt daarmee het lot van de Abdij van Averbode te bezegelen.

Tussen 9 mei en 17 juni 2022 plant de VLM een bedrijfsbezoek aan elke piekbelaster.

VLM geeft duiding bij aanpak benadering rode bedrijven en piekbelasters

Wetgeving

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wenst meer informatie te geven over de aanpak van de benadering van de rode bedrijven van de voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) sinds 2014 en bij de huidige aanpak van de benadering van de piekbelasters uit het Stikstofakkoord van 23 februari 2022.

In haar arrest van 16 mei 1974 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de individuele verdeling van specifieke gronden die deel uitmaken van het privaat domein van de gemeente onder de inwoners van de gemeente, onder de toepassing valt van het administratief recht, en niet onder de toepassing van de Pachtwet

Vraagbaak webinar pachtwetgeving anno 2022 - deel 4

Wetgeving

Zoals beloofd komen we in de rechtskundige kroniek terug op onze eerste webinar. Tijdens deze webinar was er onvoldoende tijd om de vele tientallen vragen van onze kijkers te beantwoorden. Ook deze week doen we terug een greep uit de vragen die onbeantwoord bleven.

Sinds 2019 geldt in Vlaanderen en Wallonië een verbod op onverdoofd slachten.

Ook joodse gemeenschap stapt naar mensenrechtenhof tegen verbod op onverdoofd slachten

Veeteelt

Negen mensen uit de Belgische joodse gemeenschap, onder wie de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui, zijn naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gestapt uit onvrede met het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië.

Donderdag ging de stemming door met betrekking tot de voedselzekerheid in tijden van oorlog in Oekraïne.

Europarlementsleden wegen maatregelen af na stemming resolutie voedselzekerheid

Wetgeving

De noodzaak om Oekraïne te helpen, is duidelijk. De europarlementsleden stemden donderdag in het algemeen pro de steunmaatregelen voor de voedselzekerheid in Europa. Toch staan de neuzen niet volledig in dezelfde richting. Vautmans reageert alvast positief op de stemming.

Tot voor kort konden we voldoen aan onze getekende contracten en leveren aan de wereld, aldus Oekraïens landbouwminister Roman Leshenko.

Oekraïens landbouwminister Leshenko: “Help ons, landbouw is onze belangrijkste sector”

Economie

Oekraïens landbouwminister Roman Leshenko kreeg deze week in het Europees Parlement de kans om te spreken namens de Oekraïense bevolking, en zeker de landbouwers. Hij kreeg de kans om te zeggen hoe Europa kan helpen.

De subsidiemaatregel focust zich op aanpassingen in het voederrantsoen.

Nieuwe pre-ecoregeling ondersteunt verlagen methaanuitstoot bij melkvee

Melkvee

Op 25 februari 2022 keurde de Vlaamse Regering de pre-ecoregeling voedermanagement voor melkvee goed. Deze subsidiemaatregel focust zich op aanpassingen in het voederrantsoen.

Vlaamse Regering keurt equivalente maatregel wintergranen en wintervlas goed.

Vlaamse Regering keurt equivalente maatregel wintergranen en wintervlas goed

Akkerbouw

De Vlaamse Regering heeft op 18 maart 2022 beslist dat de landbouwers in gebiedstype 2 en 3 ook dit jaar de equivalente maatregel wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt kunnen toepassen.

Het bedrijfsregister wordt vanaf het nieuw KB hét belangrijkste document dat je als rundveehouder nog steeds ofwel digitaal ofwel op papier kunt bijhouden.

Nieuw KB biedt mogelijkheden voor de rundveesector

Veeteelt

Vanaf 2 mei 2022 zal een nieuw Koninklijk Besluit (KB) Identificatie en Registratie in voege treden. Voor de rundvee- en vleeskalversector betekent dit in hoofdzaak dat het gekende papieren paspoort voor elk rund verdwijnt. De bedoeling op termijn is om, voor wie dit wenst, volledig digitaal (dus zonder fysiek document) dieren te verhandelen.

Binnen een relatief korte termijn fuseren de 5 Vlaamse milieu-inspectiediensten tot één organisatie.

Milieu-inspectiediensten fuseren tot één organisatie

Wetgeving

Binnen een relatief korte termijn fuseren de 5 Vlaamse milieu-inspectiediensten tot één organisatie. De fusie moet zorgen voor de nodige efficiëntiewinsten op het vlak van handhaving op het terrein. Er komen ook 18 inspecteurs bij.

Procedures voor omgevingsvergunningen kosten doorgaans veel tijd en moeite.

Omgevingsvergunningen zijn te omslachtig

Wetgeving

Procedures voor omgevingsvergunningen kosten doorgaans veel tijd en moeite. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft de ambitie om de procedures voor die vergunningen nog in de loop van volgend jaar te versnellen en te vereenvoudigen.

Europarlementariërs vragen om nieuwe wetgevingen rond natuurherstel uit te stellen

Wetgeving

De Europese Volkspartij binnen het Europees Parlement vraagt aan de Europese Commissie om met oplossingen te komen zodat Europa haar burgers kan blijven voorzien van voedsel. “Landbouwers moeten in staat gesteld worden om het voedsel te produceren dat we in deze buitengewone periode wanhopig nodig hebben.”

De helft van de Nederlandse werkgevers in de landbouwsector moet zijn noodhulp nog aanvragen.

Helft Nederlandse werkgevers in de landbouwsector moet noodhulp nog aanvragen

Wetgeving

Met minder dan een maand tot de deadline moet meer dan de helft van de Nederlandse werkgevers in landbouw, groenvoorziening en visserij de definitieve berekening voor de tweede periode NOW nog aanvragen. Zij hebben nog tot en met donderdag 31 maart om hun definitieve omzetverlies door te geven of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring.

Zo vraag het Europees Parlement om tijdelijke het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toe te staan op ecologische aandachtsgebieden die geschikt zijn voor de teelt van eiwithoudende gewassen.

EP Landbouwcommissie dringt aan op Europees plan voor voedselzekerheid

Wetgeving

Op 9 maart heeft Norbert Lins in naam van de EP Landbouwcommissie een brief gestuurd naar de Europese Commissie in verband met voedselzekerheid in nasleep van de oorlog in Oekraïne. Hij vraagt om zo snel mogelijk plannen op tafel te leggen om Europa's onafhankelijkheid op vlak van voedselzekerheid op te krikken.

David Clarinval

Clarinval start Taskforce om impact van oorlog op Belgische boeren op te volgen

Wetgeving

Federaal minister van Landbouw David Clarinval heeft een taskforce in het leven geroepen om de impact van de oorlog in Oekraïne op de agrovoedingsketen van nabij op te volgen. Dat meldt de Boerenbond dinsdag op Twitter.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele wil te toekomst van historische landgoederen verzekeren.

Minister Diependaele wil toekomst historische landgoederen verzekeren

Wetgeving

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele wil te toekomst van historische landgoederen verzekeren. Daarom heeft de minister een intentieverklaring getekend voor de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan voor historische landgoederen.

De VLM herinnert er aan dat het verboden is om op graskruidenstroken te wandelen of te rijden met een voertuig.

VLM roept op om graskruidenstroken niet te betreden

Wetgeving

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) merkt dat graskruidenstroken aangelegd binnen een beheerovereenkomst, nog altijd veel betreden worden. Door wandelaars, lopers of fietsers, maar ook door loonwerkers en zelfs motorcrossers en quads. Het is nochtans verboden om op die stroken te wandelen of te rijden met een voertuig.