Evaluatie van de omgevingsvergunning

Recht

We hebben gelezen dat de nieuwe omgevingsvergunning voor onbeperkte duur kan worden verleend. Houdt dit in dat onze vergunning niet meer moet worden vernieuwd na 20 jaar?

Landbouwloonwerken vormen een aftrekbare kostenpost.

Aandachtspunten bij het invullen van de forfaitaire belastingaangifte

Wetgeving

Wie nog een papieren belastingaangifte ontving, weet inmiddels dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen.

De ondertekening van het charter gebeurt op de jaarlijkse Demerdag in de Herk- en Mombeekvallei.

Vlaamse partners bundelen krachten in Water-Land-Schap

Wetgeving

Op Vlaams niveau engageren de partners van het programmateam Water-Land-Schap zich tot verdere samenwerking. De VLM, de VMM, het departement Landbouw en Visserij, het departement Omgeving, ILVO, VITO-Vlakwa, het Agentschap voor Natuur en Bos en Architecture Workroom zullen een charter ondertekenen tijdens de jaarlijkse Demerdag op maandag 30 september.

Joris Relaes.

Gedragen landbouwbeleid verricht wonderen

Wetgeving

Iedereen kijkt met belangstelling uit naar de nieuwe Vlaamse regering. De uitdagingen zijn ook in de landbouw groot. “Kansen zijn geen bedreigingen.” In een eerste deel formuleren Joris Relaes (ILVO), Sonja De Becker (Boerenbond) en Hendrik Vandamme (ABS) hun prioriteiten voor het Vlaams landbouwbeleid.

Wanneer u de bomen niet rooit en de beroepsrechter beslist ook dat u deze bomen moet rooien, kan de tegenpartij de dwangsom per dag vertraging van u opeisen.

Veroordeeld bij verstek, wat nu?

Recht

Ik kreeg onlangs een gerechtsdeurwaarder over de vloer die mij een vonnis van het vredegerecht betekende. Blijkbaar werd ik gedagvaard op mijn oude adres en werd een rechtszaak tegen mij behandeld, hoewel ik hiervan niet op de hoogte was. In het vonnis staat dat ik veroordeeld word om verschillende bomen te rooien onder verbeurte van een dwangsom. Ik ben hier echter niet mee akkoord. Wat kan ik nog ondernemen?

Nederlandse boerenpartij in de maak

Wetgeving

De BoerBurger-Beweging wil bij de verkiezingen van 2021 in het Nederlandse parlement komen, met een positief verhaal te brengen over voedselproductie. Het wordt een ‘one-issue’-partij die mikt op enkele zetels. Initiatiefnemers zijn Caroline van der Plas en Wim Groot Koerkamp, die beiden als communicatie- en mediadeskundigen in de agrarische sector werkzaam zijn. De specifieke plannen voor de nieuwe partij worden op 16 oktober onthuld.

Het is dus principieel verboden voor elke jongere werknemer, om een machine die ontworpen werd voor de landbouw en waarmee landbouwactiviteiten worden uitgevoerd, te hanteren, te bedienen en te gebruiken.

Werkzaamheden met landbouwmachines opnieuw verboden voor jongeren

Wetgeving

Prevent Agri, het initatief dat veiligheid in de land- en tuinbouwsector bevordert, meldt op zijn website dat jongeren geen landbouwmachines meer mogen gebruiken.

De minister kent bijna 1,7 miljoen euro VLIF-investeringssteun toe aan praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek.

Van Den Heuvel trekt 1,7 miljoen euro uit voor landbouwonderzoek

Wetgeving

Via projectsteun voor innovaties in de landbouw wil Vlaams minister voor Natuur, Omgeving en Landbouw, Koen van Den Heuvel, via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF), innovatieve investeringen in de land- en tuinbouwbedrijven stimuleren. De minister kent bijna 1,7 miljoen euro VLIF-investeringssteun toe aan praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek.

Bij de vleeskalveren steeg het gebruik van antibiotica in 2018.

Antibioticagebruik bij braadkippen en kalveren steeg in 2018

Veeteelt

In 2018 daalde het gebruik van antibiotica bij dieren 12,8%, de grootste daling sinds het referentiejaar 2011. Dat melden de federale overheid en het kenniscentrum voor antibioticaresistentie Amcra. Twee van de drie doelstellingen waren al bereikt en blijven dat, al nam het gebruik van kritische antibiotica toe. De derde doelstelling, een halvering van het antibioticagebruik, lijkt haalbaar tegen 2020.

Europese raad wil stedelijk afvalwater gebruiken voor landbouwirrigatie

Wetgeving

Vandaag, op 26 juni, heeft de Europese Raad de richting bepaald voor een verordening die het gemakkelijker maakt stedelijk afvalwater te gebruiken voor landbouwirrigatie. Mede door die nieuwe regels zal Europa zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, maakt de Raad zich sterk.

In de loop van volgend jaar wordt de toelating van chloorprofam in aardappelopslag ingetrokken.

Europese Commissie verbiedt "patattenpoeier"

Akkerbouw

Aardappeltelers zullen in de loop van volgend jaar niet langer de kiemremmer chloorprofam mogen gebruiken om aardappelen beter te kunnen bewaren. De Europese Commissie heeft de goedkeuring van de kiemremmer, "patattenpoeier" in de volksmond, niet verlengd. "Een serieuze uitdaging voor de sector", zegt Romain Cools van sectorfederatie Belgapom.

MAP 6 moet ertoe bijdragen dat de Vlaamse waterkwaliteit verbetert.

VLM zet gevolgen MAP 6 op een rij

Actueel

Op 22 mei werd het 6de mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het programma komt neer op een gevoelige verstrenging van de mestnormen, meldt de Boerenbond. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zet op een rij wat de veranderingen zijn.

Schauvliege was minister van landbouw tijdens de vorige legislatuur.

Schauvliege deelt in de klappen, maar is provinciaal wel nummer 2 na D'Haeseleer

Actueel

Ex-landbouwminister Joke Schauvliege, lijsttrekker voor CD&V in Oost-Vlaanderen, deelt in de malaise die haar partij zondag algemeen tekende. De christendemocraten verliezen in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams parlement één zetel en houden nog vier zitjes. De voormalige Vlaamse minister is wat voorkeursstemmen betreft wel de tweede in de provincie, na Vlaams Belang-stemmenkanon Guy D'Haeseleer.

FAVV sloot bilateraal akkoord met Nederland voor de handel in kalveren jonger dan 90 dagen

Wetgeving

Recent werd de aanwezigheid van het Blauwtongvirus serotype 8 (BTV8) in België bevestigd. De maatregelen voorzien in de Belgische en Europese wetgeving moeten worden toegepast. Het opduiken van Blauwtong in België heeft belangrijke gevolgen voor de handel met andere lidstaten van levende gevoelige dieren en hun sperma, eicellen en embryo’s.

Bij de mestfraude zijn landbouwers, transporteurs en verwerkers betrokken. Het bedrijf op de foto staat los van de zaak.

Fraude met kunstmest groter dan met dierlijke mest

Wetgeving

Bijna de helft van de kunstmest die de landbouw gebruikt, is illegaal. Het is dus niet alleen de schuld van de veeteelt dat onze waterlopen vervuild zijn, schrijft De Standaard donderdag.

Roundup

Ook AFP dient klacht in tegen Monsanto voor glyfosaat-databank

Wetgeving

Het Franse persbureau AFP zal een klacht indienen bij de Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) tegen biotechbedrijf Monsanto. Vorige week raakte bekend dat Monsanto in 2016 via een pr-bureau een lijst heeft laten opstellen met honderden persoonlijkheden en hun mening ten opzichte van glyfosaat, de stof die in de onkruidverdelger Roundup zit en kankerverwekkend zou zijn.

Patricia De Clercq is secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van het Vlaamse departement Landbouw en Visserij. Voorheen was ze de rechterhand van minister Joke Schauvliege op diens kabinet Landbouw.

Topvrouw in de landbouw: secretaris-generaal Landbouw & Visserij Patricia De Clercq

Wetgeving

Patricia De Clercq staat aan de top van het Vlaamse departement Landbouw en Visserij, als secretaris-generaal. Voordien ruilde ze het departement even in voor het kabinet van toenmalig minister van Landbouw Joke Schauvliege als diens adjunct-kabinetchef Landbouw. Over vrouwen in een machtspositie kan ze dus meepraten.

CO2-uitstoot in België licht gedaald vorig jaar

Wetgeving

De CO2-uitstoot uit verbranding van fossiele brandstoffen is vorig jaar in België met 0,3 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Op EU-niveau bedroeg de daling 2,5 procent.

Middenveldorganisaties eisen fair en duurzaam consumptie- en productiebeleid

Wetgeving

Vijf Europese en internationale netwerken uit het middenveld roepen de toekomstige leden van het Europees Parlement op om het consumptie- en productiebeleid van de EU tegen 2024 fair en duurzaam te maken. De coalitie spreekt de hoop uit om, op iets meer dan twee weken voor de verkiezingen, de kandidaat-parlementsleden duidelijk te maken wat de impact is van het huidige consumptie- en productiepatroon, “maar ook hoe ze verandering kunnen bewerkstelligen.”

Al meer dan 35.000 everzwijnen afgemaakt in Wallonië

Wetgeving

In het lopende jachtseizoen 2018-2019 zijn in het zuiden van het land al meer dan 35.000 everzwijnen afgemaakt. Dat zijn er 28 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en een absoluut record, blijkt uit cijfers die de Waals minister van Natuur en Bos, René Collin, bekendmaakte aan de kranten van Sudpresse.