Lage tarwevoorraden leiden tot hoge prijzen

Economie

De ongunstige weerscondities in de diverse productieregio’s en de oorlog in Oekraïne blijven de voedermarkt parten spelen. Daardoor zijn er momenteel ook historisch lage tarwevoorraden.

De geboden crisishulp mag niet meer dan 15.000 euro bedragen per landbouwer.

Europa maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij

Economie

Europese lidstaten zullen landbouwers en bedrijven uit de landbouw- en voedingssector die lijden onder de druk van hoge prijzen, een eenmalige crisisvergoeding kunnen toekennen. Met dat voorstel wil de Europese Commissie de landbouw boven water houden, de markt stabiliseren en de dreigende globale voedselcrisis counteren.

Rusland moet de veilige export toestaan van graan dat in de Oekraïense havens ligt opgeslagen.

VN-chef roept Rusland op Oekraïense graanexport vrij te geven

Granen

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties heeft Rusland woensdag opgeroepen de blokkade van de graanexport uit Oekraïne op te heffen. Aan het Westen vroeg hij om Russische meststoffen toe te laten op de wereldmarkten. Zo kan de wereldwijde voedselcrisis doeltreffend worden aangepakt.

Voor biogroenten en -fruit kan je terecht bij de lokale hoevewinkel, maar vooral supermarkten en speciaalzaken blijven de belangrijkste distributiekanalen.

Keten voor biogroenten, -granen en -aardappelen is uitgebouwd

Akkerbouw

De vraag naar bio bestaat en is nog steeds aan het stijgen. De landbouwer wil hierin wel mee, maar moet ondersteund worden, zowel financieel, als met kennis. Bij Inagro is het duidelijk: vraag advies vooraleer je omschakelt. En technisch? Kijk naar de bodem, en denk na over de onkruidbestrijding en over het afzetkanaal dat het best past bij jouw bedrijf.

Wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient, kan aanspraak maken op de jobbonus.

Jobbonus ook goedgekeurd in landbouwsector

Economie

Het Vlaams Parlement heeft woensdag 18 mei het ontwerp van decreet goedgekeurd dat de jobbonus invoert. Ruim 733.000 werknemers zouden in aanmerking komen. Het gaat vooral om mensen die aan de slag zijn in sectoren waar de lonen het laagst zijn, zoals de horeca, de dienstenchequesector, de landbouw of de uitzendsector.

De G7 gaat helpen om graan en maïs uit Oekraïne te exporteren.

G7 wil Oekraïne helpen bij uitvoer van oogst

Granen

De ministers van Landbouw van de G7 willen Oekraïne helpen landbouwproducten te exporteren. Het land zit namelijk met enorme hoeveelheden aan onder meer graan en maïs die wegens de Russische invasie het land niet uit kunnen. “De Russische president Vladimir Poetin gebruikt honger als oorlogswapen”, klinkt het bij de G7.

India gaat de export van tarwe nu toch verbieden.

India verbiedt export tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen

Akkerbouw

De regering van India heeft de export van tarwe verboden. Door een aanhoudende hittegolf is de productie beperkt en zijn de binnenlandse prijzen fors gestegen. Daardoor komt de voedselzekerheid in India in gevaar, volgens de autoriteiten. Het besluit zou de prijs van tarwe op de wereldmarkt verder kunnen opdrijven.

De beschikbaarheid van voorjaarsgras op de weides en de hoge kunstmestprijzen zijn zeker oorzaak van het meer afvoeren van melkkoeien in Ierland.

Zuivelmarkt toont beperkte beschikbaarheid van boerderijmelk in West-Europa

Economie

De Global Dairy Trade (GDT) verloor begin mei 8,5%. Dit is het grootste verlies sinds week op week 9 jaar geleden. Dat toont zich op de zuivelmarkten.

De Belgapomnotering wijzigde niet op vrijdag 13 mei.

Ongewijzigde Belgapomnotering op vrijdag 13 mei

Aardappelen

Op 13 mei wijzigde de Belgapomprijs voor Fontane en Challenger niet. Deze blijft op de notering van vorige week hangen, namelijk 250 euro/ton zonder btw.

Droogte, overstromingen en hittegolven in de VS, Europa en India vormen een nieuwe bedreiging voor de wereldwijde voedselbevoorrading.

Tarweprijs op hoogste peil sinds 2008

Economie

De prijs voor zomertarwe heeft op de beurs van Minneapolis in de VS het hoogste niveau bereikt sinds 2008. De zware regenval in delen van Noord-Amerika heeft de zaaiactiviteiten ernstig vertraagd.

Ook de vlassers vragen wat regen om in de zomer een goede oogst te hebben.

Vlasmarkt houdt stand in woelige tijden

Akkerbouw

In zijn meest recente berichtgeving bekijkt het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) de vlasmarkt.

India meldt zich als potentiële grote tarwe-exporteur, maar is het logistieke apparaat in India voldoende uitgerust om deze grote hoeveelheden exporttarwe te verwerken?

Weer en geopolitieke toestand bepalen de voedermarkten

Economie

Op heel wat plaatsen in de wereld heeft het weer een ongunstige impact op enerzijds de zaai en anderzijds de oogst van gewassen. Daarnaast beïnvloedt de oorlog nog steeds de tendenzen.

In 2021 kocht 88% van de Belgische gezinnen Belgische kaas, samen goed voor een thuisverbruik van 1,65 kg per capita.

2021 positief jaar voor kaasverbruik

Economie

2021 was een positief jaar voor het kaasverbruik van de Belg, zo blijkt uit de cijfers die het marktonderzoeksbureau GfK België aan VLAM rapporteert.

De prijzen voor energie en voedsel worden verwacht hoog te blijven tot 2024.

Prijzen energie en voedsel blijven hoog tot eind 2024

Economie

De prijs van basisproducten zoals energie en voedsel zijn door de oorlog in Oekraïne sterk gestegen. Volgens de Wereldbank zullen ze nog enkele jaren hoog blijven, waarschijnlijk tot eind 2024.

Waarschijnlijk gemotiveerd door de aantrekkende melkprijzen melkte men in februari in de 27 EU-landen 0,5% meer.

Positieve melkaanvoercijfers in Europa

Economie

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risicomanagement bij United Experts, volgde voor ons de internationale zuivelmarkten. In de week na Pasen tekende de Global Dairy Trade-veiling voor de grootste prijsdaling sinds begin juli vorig jaar.

Als door het stikstofakkoord de varkensstapel effectief met 30% zal dalen, dan daalt ook de veevoederproductie met 30%. Dat is meer dan 1 miljoen ton!

Diervoedersector hield stand ondanks hoge grondstoffenprijzen

Actueel

Ook voor de veevoedersector zijn het woelige tijden. Ondanks de zeer moeilijke marktrealiteit realiseerde de diervoedersector, met een productie in België van 7,1 miljoen ton veevoeder, een status quo in 2021. Er zijn echter heel wat hangijzers zo stelde de Belgian Feed Association (BFA) aan de vooravond van zijn algemene vergadering, maar de federatie kijkt ook constructief vooruit.

Frankrijk kent een afname van bijna 4% aan areaal zachte tarwe. Dit wordt onder andere ingenomen door koolzaad.

Komende zaai-omstandigheden zijn cruciaal

Economie

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland blijft een groot effect hebben op de voedermarkten. Daarnaast spelen ongunstige weersomstandigheden een bijkomende rol op de ramingen.

Akkerbouwmachines werden vlot verkocht in 2021.

Hoogconjunctuur voor verkoop van akkerbouwmachines in 2021

Mechanisatie

Volgens CEMA, de Europese vereniging van landbouwmachinefabrikanten, heeft het voorbije jaar 2021 de markt voor grondbewerkingsmachines en apparatuur voor zaaien, bemesten en gewasbescherming zich beter ontwikkeld dan verwacht.

Nu weten we dat de oorlog in Oekraïne een impact heeft op de huidige graanmarkt, maar ook andere events of fenomenen zorgen voor prijsverschillen.

Xavier Vanden Avenne over de graanmarkten: “Paniek is niet nodig, er is graan genoeg”

Granen

Oekraïne, momenteel dé graanschuur van Europa, is even dicht. Er ontstond paniek, want waar moeten we nu ons graan vandaan halen? Xavier Vanden Avenne tempert die paniek: “Oekraïne is verantwoordelijk voor 3% van het graan, we moeten enkel de logistieke stromen reorganiseren.”

Ondanks de unieke Belgische situatie zijn lage brandstofprijzen aan de pomp niet  gegarandeerd.

België kent een unieke situatie met maximumprijzen op de brandstoffenmarkt

Economie

België en Luxemburg kennen een unieke situatie op de brandstoffenmarkt met maximumprijzen voor olieproducten, zo leert ons Johan Mattart, algemeen directeur van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco). Toch garandeert dit geen lage prijzen aan de pomp.

Er werden in 2021 heel wat nieuwe tractoren verkocht op de Europese markt.

Europese tractorverkoop kent nieuw hoogtepunt

Mechanisatie

Volgens cijfers van de nationale overheden werden in heel Europa in het volledige jaar 2021 bijna 230.000 nieuwe tractoren verkocht. Bij iets minder dan 30% van deze registraties ging dit over tractoren met een vermogen onder de 50 pk (37kW).

India wil zich profileren als permanente wereldspeler op vlak van de export van tarwe.

India wil komend jaar dubbel zoveel tarwe uitvoeren

Akkerbouw

India wil zich profileren als permanente wereldspeler op vlak van de export van tarwe, nu de uitvoer vanuit de ‘Europese graanschuur’ Oekraïne door de oorlog in gevaar komt.

De boterindex in Europa steeg van begin maart tot begin april met meer dan 18% naar een historisch recordhoogte van 7.330 euro/ton.

Boterprijs bereikt recordhoogte

Economie

Hoge inflatiecijfers vliegen ons om de oren. De importban op Russische steenkool en mogelijk op andere fossiele brandstoffen in de toekomst, doet de inflatie alleen maar aanwakkeren. Raf Beyers van United Experts belicht de impact op de zuivelmarkt in weken 13 en 14.

Er zijn grote bezorgdheden of er in Oekraïne nog gaat uitgezaaid kunnen worden.

De oorlog blijft voedermarkt beroeren

Economie

Zal men in Oekraïne kunnen zaaien? Deze vraag zal de voedermarkten de komende weken zeker nog beïnvloeden.

Eind maart heeft het Departement Landbouw en Visserij een aantal betalingen aan de landbouwers uitgevoerd.

Betalingen aan landbouwers zijn uitgevoerd

Economie

Eind maart heeft het Departement Landbouw en Visserij een aantal betalingen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.