Een nieuwe gedragscode zorgt voor meer gelijkheid in de aardappelketen

Aardappelen

Alle actoren in de aardappelsector, verzameld in de brancheorganisatie Belpotato.be, zijn het eens geworden over een beter kader voor het opstellen en ondertekenen van contracten tussen landbouwers en verwerkers. Het resultaat is een nieuwe ‘gedragscode’ die op 17 november in werking trad.

Vooral de oranje bataat valt in de smaak bij consumenten en bij de industrie.

Correct bataat telen van planten tot bewaring

Actueel

Omdat bataat al wat meer bekend is en wordt gegeten, wordt ook onderzoek gedaan om de bataatteelt in Vlaanderen uit te bouwen.

Het areaal bataat steeg van 100 ha in 2019 naar 260 ha in 2021.

Bataat, al wat meer bekend én gesmaakt

Actueel

Bataat of zoete aardappel: 10 jaar geleden kende niemand dit tropische knolgewas. Nu ligt het al wat meer in de winkel én wordt het door de landbouwers ook meer in het teeltplan opgenomen. Om die teelt te optimaliseren werd het VLAIO La-project ‘Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen’ uitgerold. “We horen nog bij de top 10 van Europa als het gaat om import, maar dat willen we veranderen”, klinkt het op de bataatdag van het PCG.

Drone met hogeresolutiecamera boven maïsperceel met 5G-antenne om de beelden door te sturen.

Via camera’s, drones en 5G: geen àl te ver-van-ons-bedshow?

Interpom

Ziekte en onkruid op gewassen bespeuren via hyperspectrale camera’s, die – geïnstalleerd op een drone – over het veld vliegen, en vervolgens aan de hand van die beelden snel en plaatsspecifiek behandelen. Het klinkt allemaal nogal futuristisch, maar dankzij onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zou het misschien al binnen een paar jaar geen ongewoon zicht meer kunnen zijn op het Vlaamse platteland.

De contractprijzen moeten omhoog of het areaal naar beneden, stelt NEPG.

Gemiddelde tot goede aardappeloogst

Aardappelen

Midden november maakte de NEPG, de vereniging van Noord-West-Europese aardappeltelers uit 4 landen, nl. België, Nederland, Duitsland, Frankrijk; een eerste oogstraming na een moeizame oogst.

Bart Nemegheer:  De consumptie van aardappelen daalt, we breiden ons gamma dan ook uit met uien en sjalotten.

Bart Nemegheer (De Aardappelhoeve): ‘Interpom: dé beurs om klanten te ontmoeten en gezellig samen te zijn’

Actueel

Duurzaam en doelbewust verder groeien en inspelen op alle aangeboden kansen: De Aardappelhoeve in Tielt is gespecialiseerd in het telen, bewaren, wassen en verpakken van tafelaardappelen. “Daarbovenop willen we een trendsetter zijn van nieuwe (bio)rassen”, zegt zaakvoerder Bart Nemegheer. Door een daling van de consumptie van aardappelen verbreedt De Aardappelhoeve het gamma nu verder. Bataat zit al langer in het assortiment, daar zijn nu uien en sjalotten bij gekomen.

De sensoren zullen in de vervolgstudie niet op dezelfde velden staan, maar er zal wel weer gefocust worden op de aardappelteelt.

“Andere weersomstandigheden zullen extra gegevens opleveren”

Interpom

CurieuzeNeuzen, dat dit jaar een burgeronderzoek lanceerde naar hitte en droogte in Vlaamse tuinen en andere terreinen, krijgt een vervolg. De data van dit jaar worden nog geanalyseerd, maar het is duidelijk dat ook volgend jaar metingen zullen gebeuren op aardappelvelden. “We zijn in de veronderstelling dat we dan wel droogte of hitte-effecten zullen kunnen meten”, stelt Bart Deronde, manager van VITO.

In de praktijk wordt door aardappeltelers vaak te vroeg behandeld tegen alternaria.

Start niet te vroeg met een behandeling tegen alternaria

Aardappelen

Wanneer we naar de praktijk kijken, dan stellen we bij het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vast dat veel aardappeltelers nog steeds overwegen om hun gewas te vroeg tegen de schimmelziekte alternaria te behandelen.

Fontane en Challenger behouden Belgapom-prijs

Aardappelen

Op 19 november noteerde Belgapom, net als vorige week, een prijs van 120 euro/ton (zonder btw) voor de variëteiten Fontane en Challenger.

Goed bewaren betekent dat je als teler de temperatuur en het vochtgehalte in de  aardappelen ten allen tijde kan sturen.

Aardappelen bewaren vraagt kennis en infrastructuur

Aardappelen

De meeste aardappelen liggen nu ongeveer een maand in bewaring. Partijen die in goede omstandigheden gerooid werden, zijn ondertussen droog. De wondheling is achter de rug en de inkoeling is ingezet. Tegen begin december mag de streeftemperatuur bereikt worden.

Christophe Vermeulen nam begin dit jaar de functie van CEO van brancheorganisatie  Belgapom over van Romain Cools.

CEO Belgapom Christophe Vermeulen: “Aardappelsector was goed voorbereid op problemen”

Aardappelen

De aardappelsector heeft de Brexit, Covid-19 en het wegvallen van CIPC goed doorstaan en houdt duidelijk stand, aldus de nieuwe CEO van Belgapom, Christophe Vermeulen. Na een jaar inwerken en contacten leggen, heeft hij een goed beeld van de aardappelsector. “Er zijn heel wat uitdagingen op klimaat- en milieuvlak. In de toekomst zal de focus vooral moeten liggen op innovatie en meer samenwerking en in deze missie wil ik mensen verbinden.”

De AVR Spirit 7200 heeft een extra loofrol.

Innovation Tour toont innovaties doorheen de hele aardappelketen

Aardappelen

In de snel groeiende aardappelsector vormen innovaties de rode draad om steeds efficiënt, competitief en duurzaam te blijven groeien. Een onafhankelijke expertengroep (waarvan een redactielid van Landbouwleven) heeft in het kader van de Interpom beurs een selectie gemaakt van de meest relevante innovaties in de keten.

2021 werd gekenmerkt door een ongekend hoge druk voor de aardappelziekte.

2021: het jaar van de aardappelziekte

Aardappelen

De zomer van 2021, van half juni tot eind augustus, vormde één ononderbroken periode van infectiekansen voor de aardappelziekte Phytophthora infestans. Een ongekend hoge ziektedruk en algemeen verspreide aantastingen waren het gevolg.

Romain Cools:  Ik hoop vele vrienden uit de aardappelketen nog eens te mogen zien in Kortrijk.

De 5 tips van Romain Cools voor Interpom 2021

Actueel

Voor Romain Cools, de aardappelexpert bij uitstek, was de coronapandemie een bijzonder dikke streep door de rekening, maar dat hij als adviseur, samen met zijn opvolger Christophe Vermeulen, aan Interpom 2021 in Kortrijk Xpo kon meehelpen, verzacht het leed. “Interpom blijft de polsslag van de internationale aardappelsector.”

De editie 2020 van Interpom, die door de coronapandemie nu pas kan worden georganiseerd, zal weer tienduizenden bezoekers naar Kortrijk Xpo lokken. Interpom is en blijft de internationale beurs waar iedereen uit de sector graag naartoe komt.

Interpom 2021 in Kortrijk Xpo verbindt de internationale aardappelketen weer: CST én mondmasker verplicht

Actueel

Interpom 2021 is van zondag 28 tot en met dinsdag 30 november in Kortrijk Xpo weer het eerste grote internationale ontmoetingsplatform voor de internationale aardappelsector. Het beursthema is deze keer ‘Let’s reconnect the potato chain’ en het uitgebreide programma belooft ook nu weer voor ieder wat wils.

Een brongerichte maatregel is het aanleggen van drempeltjes in aardappelpercelen.

Erosieluw telen in aardappelen

Aardappelen

Op erosiegevoelige percelen ken je het best maatregelen nemen. Tijdens een thematisch uitwisselingsmoment van B3W gaf Josse Peeters toelichting over de maatregelen die hij neemt. Zo kiest hij onder andere voor niet-kerende bodembewerking, voor het aanleggen van drempeltjes bij de aardappelteelt en van grasbufferstroken.

Belgapom-prijs verandert niet

Aardappelen

Op 10 november noteerde Belgapom een prijs van 120 euro/ton (zonder btw) voor de variëteiten Fontane en Challenger. De prijs voor Bintje bedraagt 150 euro/ton.

Sinds het Europese verbod op de chemische kiemremmer CIPC, maakt veldbehandeling met MH vaak standaard onderdeel uit van de ingezette kiemremoplossingen.

Combinatie kiemremmers Restrain en MH zeer effectief voor tafelaardappelen

Nieuws van maatschappijen

Ethyleen in combinatie met MH (maleïnehydrazide) is geschikt als kiemremmer voor tafelaardappelen. Dat concludeert Restrain op basis van retail-ervaringen in Frankrijk en Engeland. Restrain adviseert de gecombineerde methode daarom voortaan ook in de Belgische toeleveringsketen van tafelaardappelen.

Belgapom-prijs Bintje stijgt

Aardappelen

Op 5 november noteerde Belgapom een prijs van 120 euro/ton (zonder btw) voor de variëteiten Fontane en Challenger. De prijs voor Bintje stijgt zonder btw van 130 euro/ton vorige week, naar 150 euro/ton.

Op het gemengd landbouwbedrijf van Peter De Bock staan alles bij elkaar 200 runderen van het witblauwe ras.

Peter De Bock: ‘Geen kunst om boer te worden, wel om te blijven’

Actueel

Het risico bewust blijven spreiden, heel rationeel omgaan met de kostprijzen én de marktgegevens, verder optimaliseren én professionaliseren waar het kan en waar het moet: Peter De Bock (46) boert op de grens van Nederland en België én vervult daarnaast ook een politiek mandaat. “Ik herinner me nog goed de spreuk die bij mijn grootvader hing: ‘Het is geen kunst om boer te worden, maar om boer kunnen te blijven’.”

Besteed voldoende aandacht aan de kiemremming in de aardappelbewaring.

PCA geeft advies bij komende aardappelbewaring

Aardappelen

De aardappeloogst is nog niet voor iedereen voorbij. Veelal omwille van moeilijke rooiomstandigheden, beschikbaarheid van machines of grote arealen. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) geeft hierbij alvast gouden advies voor de komende aardappelbewaring.

Belgapom-notering beweegt niet

Aardappelen

Op 29 oktober noteerde Belgapom opnieuw een prijs van 120 euro/ton (zonder btw) voor de variëteiten Fontane en Challenger.

PCA - UniversiteitGent roept op om deel te nemen aan de enquête bemestingsadviezen:uw ervaringen en mening.

Bevraging naar ervaringen en meningen met bemestingsadviezen

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) en de Universiteit Gent hebben in het kader van het project Code Goede Bemestingsadviezen, de handen in elkaar geslagen. Het doel is om de kwaliteit van de huidige bemestingsadviezen in kaart te brengen en waar mogelijk verbetervoorstellen te formuleren.

Rot inschuren is geen optie, benadrukt het PCA.

Let op voor rot bij het inschuren van aardappelen

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) laat weten dat het oppassen is geblazen omwille van rot bij gerooide aardappelen. Hun voornaamste advies is om goed te communiceren bij het rooien en inschuren.

PCA-onderzoekster Ilse Eeckhout informeert over kiemremming op de PCA-dag.

Aardappelseizoen zonder CIPC: afzet en loods bepalen kiemremmingsstrategie

Aardappelen

Door de droogte en hitte werd het vorig jaar een moeilijk seizoen. Veel landbouwers konden geen maleïnehydrazide toepassen op het veld, met alle gevolgen van dien in de aardappelbewaarloodsen. Het frequent toepassen van kiemremming was nodig, maar het hangt van de aardappel zelf en van het tijdstip van afzet af welk soort middel wordt gebruikt en hoe frequent dit wordt toegediend.