Edito: ‘Natuurlijk gedrag’... hoe omschrijf je dat?

Edito

Eind mei werd een nieuwe wet omtrent dierenwelzijn goedgekeurd door het Nederlandse parlement. Heel wat dierenhouders – niet alleen professionele veehouders – verslikten zich vermoedelijk in hun koffie, want ook konijnen en vogels mogen mogelijk vanaf 2023 niet meer in een hok of kooi worden gehouden.

Uit de eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef blijkt dat de vleesveehouderij knappe inspanningen doet inzake duurzaamheid.

Edito: Vleesveehouders scoren ook inzake duurzame productie

Edito

Vleesproductie ligt vandaag snel onder vuur. Ook inzake duurzame productie staan de betreffende sectoren meestal niet bovenaan het lijstje. Nochtans gebeuren er heel wat inspanningen. De eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef bevestigt dit.

Op 1 juni, Wereldmelkdag, zijn we fier op een glaasje melk van hier!

Edito: Trots op de melk van hier!

Edito

Na meer dan een jaar coranapandemie zijn desinfecteren en hygiënischer werken alom bekend. In de veehouderij is men hier al veel langer mee vertrouwd… zonder gepaste hygiëne immers geen gezonde dieren, geen gunstige productieresultaten én… ook geen melk van topkwaliteit.

Voor het eerst sinds lang daalt het uitgeplant areaal  aardappelen.

3 à 5% is geen 15%

Edito

De coronacrisis is ondertussen geen nieuw gegeven meer, ook de gevolgen ervan niet. Eén pijnlijk gevolg is de gedaalde vraag naar aardappel(producten) en het effect ervan op de prijsvorming. Ook dit seizoen dragen we deze situatie mee.

In welk landschap vertoef jij het liefst: donker bos of rijkelijk gevarieerd open landbouw-natuurlandschap?

Edito: Smossen met belastinggeld

Edito

De voorbije maanden kwamen landbouwers uit de regio Halle-Brussel-Leuven meermaals naar buiten om hun zorgen en ongenoegen te uiten over het voornemen van de overheid om het natuurproject ‘Brabantse Wouden’ uit te voeren.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de industriële productie en  de logistiek.

Edito: (Toe)leveringsproblemen steken de kop op

Edito

Sinds meer dan één jaar zitten we in een onbekende, wereldwijde gezondheidscrisis. Buiten het menselijke en economische leed beginnen er ook op een ander vlak onaangename gevolgen van deze crisis zichtbaar te worden. Talrijke (toe)leveringsproblemen steken namelijk de kop op.

Ondanks ‘corona’ blijft de landbouwsector draaien. Dat merken ook machineverdelers en -importeurs.

Het valt wel mee, ondanks...

Edito

Vorige week presenteerde Fedagrim zijn economisch rapport over 2020. Het was een jaartje dat velen zich zullen herinneren als het jaar waarin de coronacrisis losbarstte. Het valt ondertussen wel mee met het economisch resultaat van de Fedagrimleden, is de voornaamste conclusie nu. Nochtans had men daar een jaar geleden grote zorgen over.

De innovatiespiraal maakt je wegwijs in ondersteuningsmogeljkheden.

Edito: Innoveren met een financieel zetje

Edito

Volgens een artikel in de weekendeditie van De Tijd wil de Vlaamse regering dit jaar 13,3 miljard euro subsidies uitkeren, dit is zowat een derde van de Vlaamse begroting. Onderaan het lijstje staat het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Voor L&V is er 86,3 miljoen euro, zo’n 0,65% van het totaal, beschikbaar. Net nu stelt het departement Landbouw en Visserij ook de ‘innovatiespiraal’ voor.

De perelaars komen nu volop tot bloei. Het is zaak om de bloesems optimaal te beschermen tegen vorst.

Edito: Fragiele bloesempracht passend beschermen

Edito

Maartse buien en aprilse grillen: ze zijn er weer. De laatste week van maart kregen we ongezien warme temperaturen, begin april werd opnieuw getekend door koude met sneeuw en vorst. Voor de fruittelers breken er weer spannende weken aan. In de bloesemperiode zijn de talrijke boomgaarden in Vlaanderen dan wel op hun mooist, maar tevens op hun kwetsbaarst.

De onrust bij Milcobel deed ondertussen heel wat melkleveraars vertrekken naar lucratievere afnemers.

Edito: 600 miljoen l minder is geen 1 aprilgrap

Edito

Half maart kondigde de Raad van Bestuur van Milcobel een melkprijsverhoging met 2,10 euro per 100 l voor levering in maart aan. Mooi, maar was dit wel een hoerabericht? Heel wat melkleveraars verlaten immers de komende weken het front… Kan de coöperatie dan nog wel rendabel functioneren?

Boerderijdemo’s zijn belangrijk voor kennisopbouw.

Edito: Natuurlijk leren boeren (liefst) van boeren

Edito

Demonstraties voor en met landbouwers worden al decennialang met succes toegepast in de sector, zowel door overheidsinstanties als door onderzoeksinstellingen en bedrijven. Een studie bevestigt gelukkig dat dit een uitstekende manier van kennisopbouw is. Resultaten of technieken met je eigen ogen aanschouwen - liefst bij of door een collega – of zelf ondervinden, werkt nog steeds best.

Covid-19 schudde eerder de beurzenkalender door elkaar, nu beginnen ook steeds meer exposerende firma’s af te haken.

Edito: Corona nekt het internationale beursverloop

Edito

Nadat eerder John Deere en onderdelenleverancier Kramp te kennen gaven dit jaar aan geen enkele internationale beurs deel te nemen, liet eind vorige week ook Same-Deutz-Fahr (SDF) een gelijkaardig bericht horen. De reden ligt natuurlijk voor de hand: Covid-19.

Landbouwvelden in de Hertogin Hedwigepolder in 2014, dit beeld is intussen voltooid verleden tijd.

Edito: De strijd om kostbare landbouwgrond

Edito

De polders nabij het havengebied van Antwerpen waren ooit zowat de vruchtbaarste gronden die men zich kan indenken. Vandaag liggen ze er desolaat bij… geen boeren aan het werk, geen weelderige akkers, zelfs geen boom of grasland meer. De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder is intussen al enige tijd aan de gang.

Ook milieu-effecten van minder dan 5% worden door het arrest als mogelijk significant beoordeeld.

Edito: Wanneer groen toch plots rood kleurt

Edito

Momenteel ligt de landbouwsector wel elke week onder vuur in de algemene media. Er liggen dan ook belangrijke dossiers op de tafel. Stikstof is zo’n heikel thema waarbij de pijlen opnieuw naar de landbouw zijn gericht.

Net als CVBB zal B3W, samen met de sector, werken aan een betere waterkwaliteit.

Edito: Nieuwe bezems vegen schoon…

Edito

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, bij land- en tuinbouwers beter bekend onder de afkorting CVBB, was jarenlang dé begeleidende overheidsinstantie als het over bemesting ging. Vanaf nu wordt het wennen aan het nieuwe letterwoord B3W. De Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit heeft dan wel een andere naam, maar heeft uiteindelijk hetzelfde doel: de waterkwaliteit verbeteren!

Het wordt quasi onmogelijk om dit mestactieplan op het terrein toe te passen.

Edito: Het MAP correct toepassen, wordt een serieuze uitdaging

Edito

Dinsdag startte het nieuwe bemestingsseizoen. Het opstellen van bemestingsplannen is echter ingewikkelder dan ooit. En wie kan deze bovendien correct toepassen op het terrein?

De varkenshouders zijn door hun reserves heen, terwijl het varkenslapje duurder wordt.

Edito: Ondermaatse prijzen doen varkenssector bloeden

Edito

De varkenssector zit in een diep dal, zelfs nu ons land officieel vrij is van Afrikaanse varkenspest (AVP). Terwijl de prijs van ons varkenslapje steeg, krijgt de varkenshouder nog amper iets uitbetaald voor zijn eindproduct. Landbouworganisaties vrezen een bloedbad in de sector. Ze willen de prijsvorming binnen de keten tegen het licht houden.

Veel volk in de beursgangen, zoals bij Agriflanders 2019, lijkt nog een tijdje onmogelijk. Zullen de buitenevents komende zomer wel lukken?

Edito: Huidhonger groeit, maar beurshonger stilaan ook

Edito

Om de 2 jaar is het voor de Vlaamse landbouwsector verzamelen geblazen op Agriflanders in Flanders Expo te Gent. Door de aanhoudende coronaperikelen werd jammer genoeg ook het jaarbegin zonder gezellige vakbeurs ingezet. Kunnen we alvast uitkijken naar een zomer met buitenbeursevenementen?

Ondanks overvloedige regenval zijn bodemwater en oppervlaktewater nog niet op het goede peil.

Edito: Droogte aanpakken met data uit je tuin of aardappelveld

Edito

De meeste burgers zijn regenweer en een grijze hemel snel beu. Een zonnige dag met een blauwe hemel is zoveel vrolijker. De voorbije jaren viel er tijdens de winter onvoldoende hemelwater om de steeds langere droge periodes door te komen. Het burgerproject CurieuzeNeuzen doet daarom een grootschalig onderzoek naar de situatie in 4.400 tuinen. Het project omvat ook een uitgebreid landbouwluik bij 500 aardappeltelers.

Wanneer transport van pluimvee gebeurt tijdens extreme temperaturen worden maatregelen genomen.

Edito: Hitte en koude in een passend transportplan

Edito

Nu het klimaat ook in ons land zorgt voor extremere weersomstandigheden kregen hittestress en de gevolgen ervan op het vee meer aandacht. Als hitte in een plan past, waarom dan ook niet koude? Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, maakt er samen met de transportsector werk van.

Het nieuwe wolvenprotocol houdt onvoldoende rekening met het leed en de kosten voor de gedupeerde veehouders.

Edito: Wanneer een probleem binnen een protocol moet passen

Edito

De tijd dat in onze contreien wolven enkel aan bod kwamen in sprookjes is voorbij. Sinds enkele wolven hier een nieuwe stek vonden, komen ze nu eerder in het nieuws wanneer ze aan gezinsuitbreiding doen, aangereden worden of… op een gruwelijk manier dieren doden. Dat laatste aspect hoeft echter geen probleem te zijn, dat zal het wolvenprotocol wel bepalen…

De eerste effecten van de brexit zijn al voelbaar in de handel in agrovoedingsproducten.

Edito: Scheiden doet lijden

Edito

Met de jaarwissel werd ook de brexit een feit. Zo’n 4,5 jaar na het referendum en oneindig veel onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) later, kwam er dan toch een deal – een handelsakkoord – uit de bus. Een ‘deal’ was beter dan ‘no deal’, maar toch...

2021 werd door de FAO uitgeroepen tot het ‘Internationale jaar van fruit en groenten’.

Edito: Fruit en groenten een jaartje extra in de aandacht

Edito

2021 werd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) uitgeroepen tot het ‘Internationaal jaar van fruit en groenten’ of kortweg IYFV 2021. Groenten en fruit maken deel uit van een gezond en gevarieerd eetpatroon. Of dat zou toch moeten ...

Wegwerpmondmaskers duiken meer en meer op langs velden en wegen.

Edito: Langs velden en wegen kom je zwerfvuil én mondmaskers tegen

Edito

De Openbare afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakte recent de cijfers bekend van de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen. Het is onthutsend om te lezen dat die hoeveelheid met 14% toenam tussen 2017 en 2019. De cijfers van 2020 zullen vermoedelijk nog slechter zijn.

Een website en e-shop horen meer en meer bij de hoeveverkoop.

Edito: Hoeveproducten bestellen vanuit je zetel

Edito

De coronacrisis veranderde heel wat gewoontes. Zo vonden consumenten sinds dit voorjaar duidelijk hun weg naar hoevewinkels. Bovendien blijkt die trend aan te houden. De veeleisende consument doet ook daar echter zijn intrede. Een aantrekkelijke website en onlineverkoop van hoeveproducten horen er meer en meer bij.