Edito: Wanneer een probleem binnen een protocol moet passen

Edito

De tijd dat in onze contreien wolven enkel aan bod kwamen in sprookjes is voorbij. Sinds enkele wolven hier een nieuwe stek vonden, komen ze nu eerder in het nieuws wanneer ze aan gezinsuitbreiding doen, aangereden worden of… op een gruwelijk manier dieren doden. Dat laatste aspect hoeft echter geen probleem te zijn, dat zal het wolvenprotocol wel bepalen…

De eerste effecten van de brexit zijn al voelbaar in de handel in agrovoedingsproducten.

Edito: Scheiden doet lijden

Edito

Met de jaarwissel werd ook de brexit een feit. Zo’n 4,5 jaar na het referendum en oneindig veel onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) later, kwam er dan toch een deal – een handelsakkoord – uit de bus. Een ‘deal’ was beter dan ‘no deal’, maar toch...

2021 werd door de FAO uitgeroepen tot het ‘Internationale jaar van fruit en groenten’.

Edito: Fruit en groenten een jaartje extra in de aandacht

Edito

2021 werd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) uitgeroepen tot het ‘Internationaal jaar van fruit en groenten’ of kortweg IYFV 2021. Groenten en fruit maken deel uit van een gezond en gevarieerd eetpatroon. Of dat zou toch moeten ...

Wegwerpmondmaskers duiken meer en meer op langs velden en wegen.

Edito: Langs velden en wegen kom je zwerfvuil én mondmaskers tegen

Edito

De Openbare afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakte recent de cijfers bekend van de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen. Het is onthutsend om te lezen dat die hoeveelheid met 14% toenam tussen 2017 en 2019. De cijfers van 2020 zullen vermoedelijk nog slechter zijn.

Een website en e-shop horen meer en meer bij de hoeveverkoop.

Edito: Hoeveproducten bestellen vanuit je zetel

Edito

De coronacrisis veranderde heel wat gewoontes. Zo vonden consumenten sinds dit voorjaar duidelijk hun weg naar hoevewinkels. Bovendien blijkt die trend aan te houden. De veeleisende consument doet ook daar echter zijn intrede. Een aantrekkelijke website en onlineverkoop van hoeveproducten horen er meer en meer bij.

Edito: Aantallen zeggen (n)iets

Edito

Tot grote frustratie van de betrokkenen vliegen de aantallen die de term megastal omschrijven weer in het rond in de media. Wat is immers ‘mega’ in het kleine Vlaanderen?

Bioveiligheid is in de intensieve veehouderij geen loos woord.

Edito: Leren uit de aanpak in de intensieve veehouderij

Edito

Wie (al een tijdje) meedraait in de intensieve veehouderij weet dat je meestal niet zomaar een stal binnenstapt. Bioveiligheid is in die sector immers geen loos woord. Hans Nauwynck, professor en viroloog aan de UGent, ergert zich dan ook – terecht – aan de lakse houding die de burger op dat vlak hanteert. Covid-19 zal, volgens Nauwynck, dan ook niet de laatste pandemie zijn.

Edito: de invloed of kracht van een directeur

Edito

De directeur, CEO of simpelweg het hoofd van een onderneming, heeft veelal een enorme invloed op het bedrijf, diens strategie, organisatie en activiteiten. Onlangs ontmoetten we zo Anthony van der Ley, CEO van Lemken. Hij gaf ons duiding bij de toekomstvisie en de harde beslissing om te stoppen met de veldspuitenproductie.

Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn.

Edito: betrek landbouw bij dierenwelzijnsbeleid

Edito

Vlaams minister Ben Weyts presenteerde onlangs een lessenpakket voor scholen over dierenwelzijn. Weyts schrijft ook driftig aan een Codex dierenwelzijn. Daarbij lijkt de N-VA-minister zich weinig aan te trekken van de boerenorganisaties. Sterker, hij lijkt er uit principe niet mee te willen spreken, en dat is onterecht.

De jacht speelt voor de landbouw een niet te onderschatten rol.

Edito: we hebben meer in plaats van minder jacht nodig

Edito

Everzwijnen mogen misschien wel prachtige beesten zijn, maar te veel is te veel. Everzwijnen veroorzaken meer schade aan landbouwpercelen dan ooit en nemen het risico op de insleep van Afrikaanse varkenspest met zich mee. Meer dan ooit moet in nauw overleg met de jacht werk gemaakt worden van een kleinere everzwijnenpopulatie.

Edito: regeerakkoord vooral een Belgisch compromis

Edito

Het nieuwe regeerakkoord is wat landbouw betreft vooral onduidelijk. Zinnen lijken zo ontworpen om ver uiteenlopende doelgroepen te bedienen. Hopelijk overwint uiteindelijk de realiteitszin

van de ideologie.

Koeien in een Fries landschap.

Edito: een aparte status voor de landbouw

Edito

Colruyt Group gaat landbouwgrond exploiteren én aankopen. Het bedrijf zegt zo landbouwgrond veilig te stellen. Ze ondermijnt echter het vrije ondernemerschap dat de sector zo sterk maakt. Door voortdurende druk op de landbouw verliest dit vrij ondernemerschap toch al aan kracht.

Edito: Aandacht en moed gevraagd

Edito

Persoonlijk heb ik het niet zo op aandachtsvragers. Komt het door mijn introverte persoonlijkheid en het feit dat ikzelf niet graag in de belangstelling sta, of komt het door misplaatste aandachtsvragers tijdens de puberteitsperiode... Ik weet het niet, maar herzie alvast mijn mening. Afgelopen zondagnamiddag zag ik landbouwers volkomen terecht aandacht vragen.

Edito: Beurzen roeren zich, maar wie denkt aan de boer?

Edito

We trappen een open deur in als we zeggen dat de evenementensector lijdt onder de coronacrisis. Dit geldt ook voor de landbouwbeurzen: een resem evenementen zijn geannuleerd of verplaatst. Volgend jaar dreigt een overvol beursjaar te worden.

Edito: Europees dierenwelzijnslabel geen slecht idee

Edito

De Duitse plannen voor een Europees dierenwelzijnslabel lijken zo slecht nog niet. Het kan orde scheppen in een wirwar van keurmerken, en het onderwerp aankaarten in landen waar dit nog niet gebeurde. Het plan kan zo de Vlaamse sector helpen ook in deze landen een meerprijs te vragen.

Zonder ‘neonics’ kunnen bieten niet afdoende beschermd worden, aldus Haegeman.

Edito: bieten op drijfzand

Edito

De bietenvlieg en groene bladluizen zetten druk op de bietenteelt. Ondertussen dienen ook de eerste symptomen van vergelingsziekte zich aan. Veredeling op virusresistentie kan ons op korte termijn nog niet helpen, maar een noodtoelating voor neonicotinoïden en versoepeling van de regels rond het gebruik wel.

Edito: digitalisering is goed, maar boer moet centraal staan

Edito

De digitalisering en robotisering van de landbouw zet in rap tempo door. Het is belangrijk dat het landbouwonderwijs deze technologie voldoende aan bod laat komen. Tegelijk moeten techbedrijven de boer niet reduceren tot een passieve gebruiker, maar centraal stellen als ze oplossingen bedenken.

Diverse initiatieven moeten vleesveehouders helpen een faire prijs te bekomen.

Edito: samen op weg naar een betere prijs

Edito

Vleesveehouders gaan bijna structureel gebukt onder ondermaatse prijzen. Om een harde, koude sanering te stoppen, moet de sector misschien meer durven investeren in marketing, en moet de markt transparant worden.

Edito: cijfers tonen alles en niets

Edito

Tegenstanders proberen met cijfers aan te tonen dat de conventionele landbouw een doodlopende weg is. De landbouw houdt echter ondanks een dalend aantal boeren haar productie goeddeels op peil, terwijl ze steeds minder druk zet op het milieu. Ze staat bovendien aan de basis van één van de weinige overgebleven maakindustrieën van ons land.

Edito: Laat de natuur zich niet keren

Edito

Over het debat rond natuur en landbouw is al veel gezegd. Het topic ligt niet te verstoffen, het blijft actueel. We merken bij landbouwers duidelijk een draagvlak om aan ‘natuur’ te doen. Tegelijk merken we hun ongerustheid en vragen. Natuur en landbouw, het evenwicht vinden is een werk van lange adem. Dit wordt zeker gevonden als er respectvol wordt gehandeld, financiële zekerheid is

en een langetermijnvisie blijft.