Edito: gaat Jumbo als een olifant door de porseleinkast?

Edito

Met de komst van Jumbo wordt het Belgische supermarktlandschap weer een beetje drukker. In het gevecht om een paar procent marge dreigen landbouwers uiteindelijk aan het kortste eind te trekken. Voor hen valt te hopen dat de supermarkten niet in een prijzenoorlog geraken, maar met boeren en verwerkers de

koek groter gaan maken.

Smart Farming, goed en wel. Wat krijgt de wijze boer?

Edito: De boer wil smart farming voelen in de portemonnee

Edito

Of het nu gaat om de monitoring van de gezondheid van melkvee, het tot op de millimeter precies bemesten met gps-sturing of het met onbemande vliegtuigen scannen van de groei en de afrijping van de landbouwgewassen: smart farming is ook in onze Vlaamse landbouw niet meer weg te denken. Hamvraag is en blijft wat dat slim verzamelen van data allemaal in de portemonnee oplevert.

Edito: klimaatproblematiek verdient volwassen aanpak

Edito

De roep om dwingende maatregelen voor het klimaat te nemen, wordt steeds luider. De problematiek is echter te complex voor eenvoudige oplossingen en de wereld minder maakbaar dan we zouden willen. De landbouw verdient de kans en tijd om tot een volwassen antwoord te komen.

Edito: laten de Nederlandse acties een inspiratie zijn

Edito

De Belgische landbouw verdient het om te worden aangemoedigd, in plaats van ontmoedigd. De Nederlandse acties leggen een probleem bloot dat ook bij ons speelt: de politiek heeft een fundamenteel verkeerde visie op de sector, en boerenbestuurders passen beter op niet te salonfähig te worden, of ze staan ook buitenspel.

Edito: bewaren Boerenbond en CD&V beter wat meer afstand?

Edito

Op de Nazomerontmoeting van Boerenbond bleek maar weer dat de boerenorganisatie een bijzonder hechte band heeft met CD&V. Je kunt je afvragen of de historische band voor beide partijen anno 2019 niet beter wat losser wordt. Ze hebben allebei wellicht baat bij een meer onafhankelijk imago.

Edito: duurzaamheid en innovatie hopelijk meer dan woorden

Edito

Het jaar 2019 is voor de Vlaamse land- en tuinbouw een ‘gemiddeld jaar’, concludeert Boerenbond in haar jaarlijkse analyse van het financiële wel en wee van de sector. Daarbij benadrukt ze terecht dat er grote verschillen zijn tussen en binnen sectoren. De rentabiliteit blijft in veel sectoren onder de maat, en verdient ver

dere politieke opvolging van de nieuwe Vlaamse regering.

Edito: Beleidsmakers, neem gas terug

Edito

Vanuit de overheid worden steeds strengere normen opgelegd voor landbouwproductie en milieu. Dat dwingt de sector tot voortdurende vooruitgang. De hoge snelheid waarmee het bepaalde beleid wordt ingevoerd, duwt echter bedrijven richting de afgrond en hindert innovatie.

Edito: melkcrisis ging nooit echt voorbij

Edito

Deze week werd de ongekende malaise op de melkmarkt in 2009 herdacht. Hoewel een terugkeer naar marktregulering onrealistisch lijkt, doen zowel landbouwers als beleidsmakers er goed aan te denken aan mogelijkheden om een structureel beter inkomen

te bekomen.

Edito: nieuwe landbouwcommissaris lijkt geen goed nieuws

Edito

De Pool Janusz Wojciechowski wordt de nieuwe eurocommissaris voor Landbouw. Hij heeft de zware taak om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te vergroenen, te vereenvoudigen en rechtvaardiger te maken. Wat het laatste betreft, zal de Pool mogelijk inzetten op het verder verschuiven van budget naar Oost-Europa.

Edito: Voor wie is die (landbouw)grond?

Edito

Vorige week kwam uit het PDPO-project “Hergebruik hoeves, een uitdaging” een opmerkelijke conclusie. In Oost-Vlaanderen zou bijna 40% van de vrijgekomen hoeves worden omgebouwd tot villa’s. Met andere woorden, het platteland ‘verstedelijkt’. De omliggende landbouwgronden ‘vertuinen’ en met het toenemend

aantal paarden wordt ook de term ‘verpaarding’ gebruikt.

Repareer het dak nu de zon schijnt

Edito

Op 4 en 5 september is PotatoEurope in het land. De internationale aardappelwereld werpt zijn blik op België. Niet onterecht want de Belgische aardappelteelt groeit richting de magische grens van 100.000 hectare. Het is nu tijd dat de sector en de

politiek de groei bestendigen.

Edito: wat we kunnen leren van het Fonterra-fiasco

Edito

De Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra zal in het lopende boekjaar een verlies lijden van omgerekend 342 tot 390 miljoen euro. Voor het eerst in Fonterra’s geschiedenis krijgen de boeren-aandeelhouders geen dividend. Van de opkomst en neergang van

Fonterra kunnen ook Belgische coöperaties leren.

Libramont, festival van politiek opportunisme

Edito

De Beurs van Libramont was zoals elk jaar een plek voor verkopen, prijskampen, een dagje uit en discussies over waar het met de landbouw naartoe gaat, of zou moeten gaan. De Waalse politiek maakte er mooie sier, terwijl het de landbouw in werkelijkheid sterk beknopt. De goeddeels afwezige Vlaamse politiek zou de volgende editie wellicht beter niet links laten liggen.

Een reus op lemen voeten?

Edito

De Beurs van Libramont staat voor de deur, met haar honderden machines, meer dan 3.000 dieren, en talloze presentaties. Het is een plek voor vertier, debat, het inwinnen van informatie en gewoonweg zaken doen. Politici grijpen de beurs aan om goede sier te maken bij de boeren. Ze doen er goed aan eens buiten de EU te kijken om te begrijpen waarom de sector echt meer respect verdient dan nu het geval is.

Edito: Europese politiek meet met twee maten

Edito

Door in zee te gaan met Mercosur zet de Europese Commissie haar geloofwaardigheid als voorvechter van een meer duurzame landbouw opzij. Van een gebalanceerd verdrag is geen sprake: de landbouw wordt geofferd voor het altaar van de vrijhandel. Aan de democratisch gekozen politici de plicht om de Commissie, in feite een groep van 28 topambtenaren, terug te fluiten.

De Belgische veehouderij maakte opnieuw vooruitgang in het terugdringen van het antibioticagebruik.

Edito: Veehouderij als voorbeeld voor de samenleving

Actueel

In België is het antibioticagebruik bij landbouwdieren vorig jaar met 12,8% gedaald ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Amcra, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. Het zijn cijfers die in schril contrast staan met het antibioticagebruik bij mensen, dat verontrustend hoog blijft.

Edito: duurzaamheid begint bij voldoende produceren

Edito

Duurzaamheid wordt vaak verstaan als goed doen voor het milieu. Maar het begint bij voldoende produceren en dat valt gezien de sterke groei van de wereldbevolking nog niet mee. Zo begrepen zijn Europese export en overschotten een deugd, en niks om je voor te schamen.

Bio moet vooral bio blijven

Edito

De vraag naar biologische producten groeit sneller dan het aanbod. Tegelijk heeft de sector nog een beperkt marktaandeel, zijn er steeds meer ‘duurzame’ kapers op de kust en blijft de Vlaamse groei achter bij de Waalse. De biosector zal zich moeten heruit-

vinden om op de langere termijn succes te blijven boeken.

De week van de bij en de week na de verkiezingen hebben op het eerste zicht niets met elkaar te maken. Of toch?

Edito: Tijd voor een minder traditionele lobby

Edito

De verkiezingen liggen achter de rug en Vlaanderen wordt niet overspoeld door een groene golf. Tegelijk mag de sector zich zorgen maken dat de partijen die traditioneel het dichtst bij de landbouw staan, fors inleveren. De uitslag noopt tot nadenken over een minder traditionele landbouwlobby.

Waakzaamheid geboden: dierenactivisten radicaliseren

Edito

Maandagmiddag drongen ruim 100 dierenactivisten uit ten minste 10 landen een varkensstal nabij Eindhoven binnen. Ze hielden deze tot laat op de avond bezet en kondigden meer acties aan, mogelijk ook in Waregem. Wat begon met heimelijk filmen om

dierenleed vast te leggen, dreigt te ontsporen tot intimidatie.