Edito: seizoensarbeid maakt ons kwetsbaar

Edito

Jaarlijks werken meer dan 60.000 seizoensarbeiders in de Belgische land- en tuinbouw. Vanwege de coronacrisis zijn er grote zorgen dat de vaak Oost-Europese werkkrachten onze akkers niet bereiken. Naast het acute probleem van dit seizoen, schuilt een groter en meer structureel probleem achter de inzet van seizoensarbeid.

China moet van EU leren, en andersom

Covid 19

Het coronavirus ontregelt onze hele maatschappij, inclusief de landbouw en voedingsketen. We zitten in overlevingsmodus, maar daarna mogen we China eens goed in de ogen kijken. Zij slaagden er beter in mensenziekten onder controle te krijgen, maar wij kunnen hen veel leren wat betreft het voorkomen van dierziekten.

Edito: over essentiële beroepen gesproken...

Edito

Het coronavirus Covid-19 zou tot het besef kunnen leiden dat veel zaken, ook voedsel, best wel essentieel zijn. En dat het hebben van een volwaardige regering geen luxe is, maar bittere noodzaak.

Vandaag is het Covid-19, morgen een nieuwe dioxinecrisis.

Edito: vergeet bij steunmaatregelen de boeren niet

Edito

Voor de Vlaamse landbouw dreigt een dubbele klap: een groeivertraging in China en Europa, en dan nog de Brexit. Achter de vaak afgewerkte producten die de grens over gaan, staan bijna 40.000 Belgische boeren. Het is daarom te hopen dat de overheid bij het bedenken van steunmaatregelen voor het bedrijfsleven ook hen

niet uit het oog verliest.

Edito: Europese aanpak everzwijnen noodzakelijk

Edito

De Afrikaanse varkenspest (AVP) hangt als het zwaard van Damocles boven de Europese varkenshouderij. Indamming van het virus vergt een gecoördineerd terugdringen van de populatie everzwijnen in de EU.

Edito: doorgronden van de markt, bittere noodzaak

Edito

De VPOV timmert aan de weg. Het nobele doel: een varkenshouder die de markt beter begrijpt, en dus beter kan handelen. Het is precies de mentaliteit die bij het moderne boeren past.

Edito: landbouw past juist bij moderne EU-begroting

Edito

De Belgische landbouworganisaties komen deze week terecht op straat voor een stevig financieel fundament onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wie pleit voor ‘modernisering’ van de uitgavenposten, zou eerder méér dan minder aan landbouw moeten besteden.

Edito: werk genoeg voor Belpotato

Edito

De opmars van de Belgische aardappelsector lijkt niet te stuiten. Frietfabrikanten bouwen nieuwe fabrieken en de teelt rondt weldra de kaap van 100.000 ha af. Er zijn echter ook grote uitdagingen. De oplossing ligt in goede samenwerking binnen de keten,

en een overheid die bereid is om met de sector mee te denken.

Edito: bittere conclusies suikermarkt

Edito

De suikercampagne loopt ten einde. Het is voor de meeste telers en verwerkers een bar slecht jaar geweest. Tijd voor de politiek om na te durven denken over marktingrijpen.

Edito: VS hamert terecht op omarmen technologie

Edito

De Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue bezocht deze week België. Perdue stelde bij een bezoek aan een vleesveehouderij vast dat Amerikaanse en Europese boeren veel met elkaar gemeen hebben. Hij pleitte er terecht voor om meer open te staan voor technologie en voor economische toenadering.

Edito: geen toekomst zonder chemie

Edito

Planten vormen de bron van de zuurstof die we ademen, van het eten dat in onze maag verdwijnt en uiteindelijk van al het leven op aarde. Het is dus niet zo gek dat de Verenigde Naties (VN) het jaar 2020 hebben uitgeroepen tot het ‘Internationaal Jaar van de Plantengezondheid’. Het doel van de VN is het belang van plantengezondheid onder de aandacht brengen. Dit belang gaat verder dan het milieu en de biodiversiteit.

Edito: warmte in koude dagen

Edito

Helaas is de kerstperiode voor sommige mensen pijnlijk, juist omdat ze geen familie en vrienden (meer) hebben, of omdat ze leven met grote zorgen. Laten we onze omgeving helpen waar we kunnen, en als het nodig is hulp zoeken. Met Boeren op een Kruispunt is die in Vlaanderen alvast voorhanden.

Edito: Agribex bevestigt haar rol in het beurzenlandschap

Edito

Met bijna 100.000 bezoekers mag Agribex 2019 een succes genoemd worden. Toch mag de organisatie zich niet blindstaren op het succes van vandaag, want de wereld van informatie, de land-bouw zelf en de mechanisatie veranderen razendsnel.

Milcobel op zoek naar rendement en vertrouwen

Edito

Milcobel slaagt er niet in structureel een goede melkprijs te betalen. Daarnaast verzamelt ze te weinig winst om te bouwen aan een duurzaam sterk bedrijf. De directie en Raad van Bestuur heeft de opgave om scherper aan de wind te gaan zeilen.

Edito: ken je cijfers en je klant

Edito

De landbouwstiel is de afgelopen decennia fel veranderd. In een liberale wereld kan de boer steeds minder van de overheid verwachten, en zal hij meer ondernemerschap aan de dag moeten leggen. Het kennen van de eigen cijfers is daarbij cruciaal.

Prinses Astrid en Zhonh Shan, China's minister van handel.

Edito: koopman of dominee?

Edito

België zet met een handelsmissie vol in op een economisch partnership met China. Het land biedt ongekende mogelijkheden ook voor onze landbouw. Het enthousiasme waarmee China wordt omarmd, toont wel een zekere hypocrisie. Als koopmansoverwegingen voor de ethiek gaan, mag men zich ook meer inspannen voor normalisatie van de handel met Rusland.

Edito: Crevits maakt de juiste analyse

Edito

Al sinds de zomer van 2004 maakt CD&V het Vlaamse landbouwbeleid. Het beleid kon niet voorkomen dat te veel landbouwers stoppen en te veel landbouwgrond verloren gaat. De nieuwe afgezant van de partij, Hilde Crevits, maakt net als haar voorgangers de juiste analyse. Hopelijk vindt ze de creativiteit en durf om beleid te maken dat het verschil maakt.

Edito: gaat Jumbo als een olifant door de porseleinkast?

Edito

Met de komst van Jumbo wordt het Belgische supermarktlandschap weer een beetje drukker. In het gevecht om een paar procent marge dreigen landbouwers uiteindelijk aan het kortste eind te trekken. Voor hen valt te hopen dat de supermarkten niet in een prijzenoorlog geraken, maar met boeren en verwerkers de

koek groter gaan maken.

Smart Farming, goed en wel. Wat krijgt de wijze boer?

Edito: De boer wil smart farming voelen in de portemonnee

Edito

Of het nu gaat om de monitoring van de gezondheid van melkvee, het tot op de millimeter precies bemesten met gps-sturing of het met onbemande vliegtuigen scannen van de groei en de afrijping van de landbouwgewassen: smart farming is ook in onze Vlaamse landbouw niet meer weg te denken. Hamvraag is en blijft wat dat slim verzamelen van data allemaal in de portemonnee oplevert.

Edito: klimaatproblematiek verdient volwassen aanpak

Edito

De roep om dwingende maatregelen voor het klimaat te nemen, wordt steeds luider. De problematiek is echter te complex voor eenvoudige oplossingen en de wereld minder maakbaar dan we zouden willen. De landbouw verdient de kans en tijd om tot een volwassen antwoord te komen.