Edito: Pano ontspoord of niet?

Edito

De Pano-reportage over ‘Boer zoekt toekomst’, die vorige week op VRT werd uitgezonden, lokte heel wat reacties uit. De stikstofcrisis werd amper uitgewerkt, maar Boerenbond werd volop afgebroken. Raakte deze reportage ontspoord van haar initieel doel? Of toch niet en is er een verborgen agenda...?

In het theaterstuk ‘Zwins’ wordt op een tragikomische manier de harde realiteit op menig bedrijf voorgesteld.

Edito: Een wrange verjaardag

Edito

In 2007 werd de hulporganisatie Boeren op een Kruispunt boven de doopvont gehouden. Het bleek toen nodig. Jammer genoeg is dat vandaag nog steeds het geval, meer dan ooit zelfs...

Verkiezen sommigen een leven zonder boeren, dus zonder groenten, fruit, vlees, eieren, melk, frietjes...?

Edito: ‘Wat stellen boeren in totaal voor in heel de samenleving?’

Edito

Viel jouw mond ook open van verbazing bij het horen van deze boude uitspraak door een ‘journalist’? Het antwoord is alvast veel, héél veel, mijnheer Verschelden!

Boeren en de agrovoedingsector protesteerden tegen het positieve PAS-advies van de stad Hoogstraten.

Edito: Een boerensjaal hangen, vergt toch weinig moeite...

Edito

Samen met het schooljaar herneemt ook stilaan het politieke leven. Hoog tijd dus om de politici opnieuw wakker te schudden over de impact van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook de burger is nog steeds erg onwetend. Hangt jouw rode #boerensjaal al op?

De droogte laat zich al weken voelen op het veld. Gewassen in volle groei en afrijping snakken naar water... waarom geen Aquafin-water?

Edito: Water naar de zee dragen...

Edito

Al weken zien we de ongunstige impact van de droogte op de land- en tuinbouwgewassen. Het is dan ook erg frustrerend wanneer beschikbaar water niet ingezet kan of mag worden in de land- en tuinbouw.

De strijd om grond is groot. Minister Demir wil de vernieuwing van de pachtwetgeving aangrijpen om vlotter bosareaal te verwerven.

Edito: Wanneer landbouwgronden bossen dreigen te worden

Edito

In een interview met ‘Het Laatste Nieuws’ stelt minister van Omgeving Zuhal Demir dat het een zware opdracht blijft om grond te vinden om te bebossen. Ze laat daarbij haar oog vallen op de komende nieuwe pachtwetgeving...

Het wordt tijd dat politici meer gaan denken in termen van ruimtelijke  compensaties in plaats van financiële.

Landbouwgrond is niet gratis

Edito

Het gemak waarmee het bestuur van Geraardsbergen 70 ha landbouwgrond cadeau doet aan Defensie voor de ‘Kazerne van de Toekomst’ is stuitend. En dan hebben we het er nog niet over dat het bestuur vooraf geen inspraak vroeg of dat de stad geen eigenaar is van die gronden, of dat er in Gavere, op enkele tientallen kilometers, een legerkazerne leeg staat.

Iedereen wil aan de spreekwoordelijke stikstofkar trekken, maar wel in een andere richting.

Edito: Aan dezelfde kar trekken, maar in een andere richting

Edito

Het stikstofdossier, dat zelfs een openbaar debat lijkt te zijn geworden, blijft de actualiteit beheersen. Iedere betrokkene uit zijn visie en wil helpen. Zo trekt iedereen aan dezelfde kar, maar volgens ons wel in een andere richting.

We moeten Vlaanderen beschermen tegen extreme regenval en langdurige droogte.

Edito: Water beheren, vergt een gezamenlijke aanpak

Edito

Water... te veel, te weinig... de voorbije jaren hebben we herhaaldelijk met beide fenomenen te maken gehad. Vele decennia werd ingezet op een snelle waterafvoer, nu wordt gefocust op het bufferen van water. Een goed waterbeheer is alsmaar belangrijker. Het vergt een gezamenlijke aanpak.

Op welke manier kan er gemanifesteerd worden door de boeren?

Edito: Begrip voor boerenprotesten of niet?

Edito

De boerenprotesten van de voorbije weken zijn duidelijk niet onopgemerkt gebleven. De vraag is welke ‘vorm’ deze protesten kunnen aannemen? Wat is maatschappelijk aanvaardbaar én op welke manier zorg je ervoor dat je boodschap opvalt?

De Hooibeekhoeve richt zijn landbouweducatie zowel naar de boer als naar de burger.

Edito: Van stropdas naar botten of omgekeerd?

Edito

Begin deze week had de landbouwsector een mooi jubileum te vieren, namelijk 50 jaar Hooibeekhoeve en 25 jaar Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV). De sector mag het onderzoeks- en praktijkcentrum warm omhelzen.

Hoe moet het nu verder, nu het openbaar onderzoek behorende bij de PAS achter de rug is?

Edito: Hoe moet het nu verder? Wie speelt (scheids)rechter?

Edito

Hoe moet het verder, nu het openbaar onderzoek omtrent het ontwerp-PAS en het ontwerp-plan-MER achter de rug is? Concreet kunnen we antwoorden dat de gemeentes alle inspraakreacties aan het departement Omgeving bezorgen. Dat is echter niet het antwoord waar de landbouwsector op zit te wachten. Zij willen

een beleidsmatig antwoord horen en vooral toekomstperspectief.

Edito: Openbaar onderzoek, laatste kans of een marketingterm?

Edito

Vrijdag 17 juni is het de laatste kans om uw bezorgdheden en adviezen omtrent het ontwerp-PAS en het ontwerp-plan-MER in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Na een ‘coronapauze’ kunnen er terug grotere, fysieke proefveldbezoeken plaatsvinden.

Edito: terug fysieke proefveldbezoeken na Covid-19

Edito

Vorige week gingen er na een pauze van 2 jaar, omwille van de coronacrisis, terug fysieke proefveldbezoeken door. Dit was onder andere het geval aan de Pibo-campus in Tongeren en aan het proefplatform van het departement Landbouw in Bertem. Eindelijk kunnen we terug van elkaar bijleren in het veld.

De barst in het stikstofakkoord die Demir snel wenste dicht te maken, wordt  alsmaar groter.

Edito: GePASte barsten in het stikstofakkoord

Edito

De stikstofsage blijft duren. Vorige week berichtten we reeds over de verkeerde data waarmee gerekend is en die niet stroken met de realiteit van vandaag. Hiermee zijn de funderingspalen onder het stikstofakkoord kapot geslagen, nu komen er ook barsten in de overige dunne funderingslaag bovenop.

Het PAS-verhaal was al waanzinnig, maar het kan blijkbaar nog erger...

Edito: De ongePASte berekening

Edito

We schreven in het editoriaal reeds eerder over ongePASte toestanden of over het feit dat de ene stikstof de andere niet is. Het PAS-verhaal was al waanzinnig, maar het kan blijkbaar nog erger...

Stofwolken tonen de droogte die met de huidige veldwerkzaamheden gepaard gaat.

Edito: Duimen voor een ‘gewone’ Belgische zomer

Edito

In heel wat regio’s zag je de veldwerkzaamheden al van ver uitvoeren. Een grote stofwolk toonde de droogte die ermee gepaard gaat. De voorbije jaren werden de land- en tuinbouw veelal als eerste geconfronteerd met de gevolgen van een tekort en een teveel aan water. Intussen startten diverse beloftevolle initiatieven, maar opnieuw een ‘abnormale’ zomer willen we toch liever niet.

Foto: TD

Edito: De droge stikstofdoos

Edito

De voorbije weken was er weer heel wat te doen rond het stikstofakkoord en rond de gevolgen hiervan. Minister Crevits wil ieder dossier individueel bekijken, maar minister Demir wil niet aan de ‘rode lijst’ raken. Dat zou volgens haar het openen van de doos van Pandora betekenen.

Alle milieu-inspanningen ten spijt moet het landbouwbedrijf van de adbij van Averbode al binnen 3 jaar ophoepelen

Edito: De ene stikstofuitstoot is de andere niet

Edito

Er blijven waanzinnige verhalen opduiken over stikstof. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) haalt het levenswerk van menig boerenfamilie overhoop. Tegelijkertijd strooien de groene jongens (en meisjes) kwistig met kunstmeststoffen – mét stikstof – in natuurzones om er de gewenste begroeiing te krijgen. Begrijpe wie begrijpen kan!

De brandstoffenmarkt vertoont verrassende gelijkenissen met de land- en tuinbouwmarkten.

Edito: De melkboer versus de mazoutboer

Edito

De brandstoffenmarkt vertoont verrassende gelijkenissen met de land- en tuinbouwmarkten. Weliswaar zijn er ook belangrijke verschillen. Ook in de brandstoffensector vergt het immers politieke moed om vastgeroeste systemen aan te passen.

Edito: Kruip in je pen

Edito

Landbouwer, het is tijd om in je pen te kruipen, als je iets wil veranderen. Tot en met 17 juni krijg je de kans om je bezorgdheden te uiten en om adviezen te geven omtrent het ontwerp-PAS én het ontwerp-plan-MER. Doe dit doordacht, het gaat om je toekomst.

Het seizoen van 2022 kent een echte jacht op mest.

Edito: Jacht op mest

Edito

Wat een voorjaar beleven we toch: een stikstofakkoord, hoge kunstmest- en energieprijzen en een droge maand maart. Al was dit laatste een meevaller en kon er zo veel drijfmest (op granen) toegediend worden. De jacht op (goedkope) mest is echt open in 2022.

De herwaardering van onze landbouw is dringend nodig, net als een toekomstperspectief.

Opinie: Landbouw (terug) waarderen

Edito

Dag op dag bijna 5 jaar terug zei landbouwer Philippe Janssens uit Corroy-le-Grand: “Er zou nog eens oorlog moeten komen opdat mensen de landbouw terug gaan waarderen.” We dachten toen dat we nooit meer in zo’n situatie zouden verzeilen.” De realiteit van vandaag geeft aan dat we hier misschien wel in zijn beland.

10 cent extra per pakje van 100 g vleeswaren, maakt een groot verschil voor de vleesverwerker.

Edito: Een nieuw pleidooi voor ‘lekker én fair van bij ons’

Edito

De Belgische vleesverwerking is een voorbeeld van topkwaliteit en duurzame productie. Net als de primaire productie staat ook deze sector onder zware druk. De machtige positie van de retail is daarbij stuitend.

De getrokken veldspuiten gaan uit het gamma van Fendt.

Edito: Opnieuw een spuitmachinefabrikant minder

Edito

Fendt/Agco gaat geen getrokken spuitmachines meer produceren. Ze namen deze beslissing na een grondige evaluatie van de Europese én wereldmarkt. Wel blijven ze inzetten op zelfrijdende spuit

machines. Is de trend gezet dat na het verdwijnen van middelen ook fabrikanten verdwijnen?