Edito: Fragiele bloesempracht passend beschermen

Edito

Maartse buien en aprilse grillen: ze zijn er weer. De laatste week van maart kregen we ongezien warme temperaturen, begin april werd opnieuw getekend door koude met sneeuw en vorst. Voor de fruittelers breken er weer spannende weken aan. In de bloesemperiode zijn de talrijke boomgaarden in Vlaanderen dan wel op hun mooist, maar tevens op hun kwetsbaarst.

De onrust bij Milcobel deed ondertussen heel wat melkleveraars vertrekken naar lucratievere afnemers.

Edito: 600 miljoen l minder is geen 1 aprilgrap

Edito

Half maart kondigde de Raad van Bestuur van Milcobel een melkprijsverhoging met 2,10 euro per 100 l voor levering in maart aan. Mooi, maar was dit wel een hoerabericht? Heel wat melkleveraars verlaten immers de komende weken het front… Kan de coöperatie dan nog wel rendabel functioneren?

Boerderijdemo’s zijn belangrijk voor kennisopbouw.

Edito: Natuurlijk leren boeren (liefst) van boeren

Edito

Demonstraties voor en met landbouwers worden al decennialang met succes toegepast in de sector, zowel door overheidsinstanties als door onderzoeksinstellingen en bedrijven. Een studie bevestigt gelukkig dat dit een uitstekende manier van kennisopbouw is. Resultaten of technieken met je eigen ogen aanschouwen - liefst bij of door een collega – of zelf ondervinden, werkt nog steeds best.

Covid-19 schudde eerder de beurzenkalender door elkaar, nu beginnen ook steeds meer exposerende firma’s af te haken.

Edito: Corona nekt het internationale beursverloop

Edito

Nadat eerder John Deere en onderdelenleverancier Kramp te kennen gaven dit jaar aan geen enkele internationale beurs deel te nemen, liet eind vorige week ook Same-Deutz-Fahr (SDF) een gelijkaardig bericht horen. De reden ligt natuurlijk voor de hand: Covid-19.

Landbouwvelden in de Hertogin Hedwigepolder in 2014, dit beeld is intussen voltooid verleden tijd.

Edito: De strijd om kostbare landbouwgrond

Edito

De polders nabij het havengebied van Antwerpen waren ooit zowat de vruchtbaarste gronden die men zich kan indenken. Vandaag liggen ze er desolaat bij… geen boeren aan het werk, geen weelderige akkers, zelfs geen boom of grasland meer. De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder is intussen al enige tijd aan de gang.

Ook milieu-effecten van minder dan 5% worden door het arrest als mogelijk significant beoordeeld.

Edito: Wanneer groen toch plots rood kleurt

Edito

Momenteel ligt de landbouwsector wel elke week onder vuur in de algemene media. Er liggen dan ook belangrijke dossiers op de tafel. Stikstof is zo’n heikel thema waarbij de pijlen opnieuw naar de landbouw zijn gericht.

Net als CVBB zal B3W, samen met de sector, werken aan een betere waterkwaliteit.

Edito: Nieuwe bezems vegen schoon…

Edito

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, bij land- en tuinbouwers beter bekend onder de afkorting CVBB, was jarenlang dé begeleidende overheidsinstantie als het over bemesting ging. Vanaf nu wordt het wennen aan het nieuwe letterwoord B3W. De Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit heeft dan wel een andere naam, maar heeft uiteindelijk hetzelfde doel: de waterkwaliteit verbeteren!

Het wordt quasi onmogelijk om dit mestactieplan op het terrein toe te passen.

Edito: Het MAP correct toepassen, wordt een serieuze uitdaging

Edito

Dinsdag startte het nieuwe bemestingsseizoen. Het opstellen van bemestingsplannen is echter ingewikkelder dan ooit. En wie kan deze bovendien correct toepassen op het terrein?

De varkenshouders zijn door hun reserves heen, terwijl het varkenslapje duurder wordt.

Edito: Ondermaatse prijzen doen varkenssector bloeden

Edito

De varkenssector zit in een diep dal, zelfs nu ons land officieel vrij is van Afrikaanse varkenspest (AVP). Terwijl de prijs van ons varkenslapje steeg, krijgt de varkenshouder nog amper iets uitbetaald voor zijn eindproduct. Landbouworganisaties vrezen een bloedbad in de sector. Ze willen de prijsvorming binnen de keten tegen het licht houden.

Veel volk in de beursgangen, zoals bij Agriflanders 2019, lijkt nog een tijdje onmogelijk. Zullen de buitenevents komende zomer wel lukken?

Edito: Huidhonger groeit, maar beurshonger stilaan ook

Edito

Om de 2 jaar is het voor de Vlaamse landbouwsector verzamelen geblazen op Agriflanders in Flanders Expo te Gent. Door de aanhoudende coronaperikelen werd jammer genoeg ook het jaarbegin zonder gezellige vakbeurs ingezet. Kunnen we alvast uitkijken naar een zomer met buitenbeursevenementen?

Ondanks overvloedige regenval zijn bodemwater en oppervlaktewater nog niet op het goede peil.

Edito: Droogte aanpakken met data uit je tuin of aardappelveld

Edito

De meeste burgers zijn regenweer en een grijze hemel snel beu. Een zonnige dag met een blauwe hemel is zoveel vrolijker. De voorbije jaren viel er tijdens de winter onvoldoende hemelwater om de steeds langere droge periodes door te komen. Het burgerproject CurieuzeNeuzen doet daarom een grootschalig onderzoek naar de situatie in 4.400 tuinen. Het project omvat ook een uitgebreid landbouwluik bij 500 aardappeltelers.

Wanneer transport van pluimvee gebeurt tijdens extreme temperaturen worden maatregelen genomen.

Edito: Hitte en koude in een passend transportplan

Edito

Nu het klimaat ook in ons land zorgt voor extremere weersomstandigheden kregen hittestress en de gevolgen ervan op het vee meer aandacht. Als hitte in een plan past, waarom dan ook niet koude? Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, maakt er samen met de transportsector werk van.

Het nieuwe wolvenprotocol houdt onvoldoende rekening met het leed en de kosten voor de gedupeerde veehouders.

Edito: Wanneer een probleem binnen een protocol moet passen

Edito

De tijd dat in onze contreien wolven enkel aan bod kwamen in sprookjes is voorbij. Sinds enkele wolven hier een nieuwe stek vonden, komen ze nu eerder in het nieuws wanneer ze aan gezinsuitbreiding doen, aangereden worden of… op een gruwelijk manier dieren doden. Dat laatste aspect hoeft echter geen probleem te zijn, dat zal het wolvenprotocol wel bepalen…

De eerste effecten van de brexit zijn al voelbaar in de handel in agrovoedingsproducten.

Edito: Scheiden doet lijden

Edito

Met de jaarwissel werd ook de brexit een feit. Zo’n 4,5 jaar na het referendum en oneindig veel onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) later, kwam er dan toch een deal – een handelsakkoord – uit de bus. Een ‘deal’ was beter dan ‘no deal’, maar toch...

2021 werd door de FAO uitgeroepen tot het ‘Internationale jaar van fruit en groenten’.

Edito: Fruit en groenten een jaartje extra in de aandacht

Edito

2021 werd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) uitgeroepen tot het ‘Internationaal jaar van fruit en groenten’ of kortweg IYFV 2021. Groenten en fruit maken deel uit van een gezond en gevarieerd eetpatroon. Of dat zou toch moeten ...

Wegwerpmondmaskers duiken meer en meer op langs velden en wegen.

Edito: Langs velden en wegen kom je zwerfvuil én mondmaskers tegen

Edito

De Openbare afvalstoffenmaatschappij (OVAM) maakte recent de cijfers bekend van de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen. Het is onthutsend om te lezen dat die hoeveelheid met 14% toenam tussen 2017 en 2019. De cijfers van 2020 zullen vermoedelijk nog slechter zijn.

Een website en e-shop horen meer en meer bij de hoeveverkoop.

Edito: Hoeveproducten bestellen vanuit je zetel

Edito

De coronacrisis veranderde heel wat gewoontes. Zo vonden consumenten sinds dit voorjaar duidelijk hun weg naar hoevewinkels. Bovendien blijkt die trend aan te houden. De veeleisende consument doet ook daar echter zijn intrede. Een aantrekkelijke website en onlineverkoop van hoeveproducten horen er meer en meer bij.

Edito: Aantallen zeggen (n)iets

Edito

Tot grote frustratie van de betrokkenen vliegen de aantallen die de term megastal omschrijven weer in het rond in de media. Wat is immers ‘mega’ in het kleine Vlaanderen?

Bioveiligheid is in de intensieve veehouderij geen loos woord.

Edito: Leren uit de aanpak in de intensieve veehouderij

Edito

Wie (al een tijdje) meedraait in de intensieve veehouderij weet dat je meestal niet zomaar een stal binnenstapt. Bioveiligheid is in die sector immers geen loos woord. Hans Nauwynck, professor en viroloog aan de UGent, ergert zich dan ook – terecht – aan de lakse houding die de burger op dat vlak hanteert. Covid-19 zal, volgens Nauwynck, dan ook niet de laatste pandemie zijn.

Edito: de invloed of kracht van een directeur

Edito

De directeur, CEO of simpelweg het hoofd van een onderneming, heeft veelal een enorme invloed op het bedrijf, diens strategie, organisatie en activiteiten. Onlangs ontmoetten we zo Anthony van der Ley, CEO van Lemken. Hij gaf ons duiding bij de toekomstvisie en de harde beslissing om te stoppen met de veldspuitenproductie.

Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn.

Edito: betrek landbouw bij dierenwelzijnsbeleid

Edito

Vlaams minister Ben Weyts presenteerde onlangs een lessenpakket voor scholen over dierenwelzijn. Weyts schrijft ook driftig aan een Codex dierenwelzijn. Daarbij lijkt de N-VA-minister zich weinig aan te trekken van de boerenorganisaties. Sterker, hij lijkt er uit principe niet mee te willen spreken, en dat is onterecht.

De jacht speelt voor de landbouw een niet te onderschatten rol.

Edito: we hebben meer in plaats van minder jacht nodig

Edito

Everzwijnen mogen misschien wel prachtige beesten zijn, maar te veel is te veel. Everzwijnen veroorzaken meer schade aan landbouwpercelen dan ooit en nemen het risico op de insleep van Afrikaanse varkenspest met zich mee. Meer dan ooit moet in nauw overleg met de jacht werk gemaakt worden van een kleinere everzwijnenpopulatie.

Edito: regeerakkoord vooral een Belgisch compromis

Edito

Het nieuwe regeerakkoord is wat landbouw betreft vooral onduidelijk. Zinnen lijken zo ontworpen om ver uiteenlopende doelgroepen te bedienen. Hopelijk overwint uiteindelijk de realiteitszin

van de ideologie.

Koeien in een Fries landschap.

Edito: een aparte status voor de landbouw

Edito

Colruyt Group gaat landbouwgrond exploiteren én aankopen. Het bedrijf zegt zo landbouwgrond veilig te stellen. Ze ondermijnt echter het vrije ondernemerschap dat de sector zo sterk maakt. Door voortdurende druk op de landbouw verliest dit vrij ondernemerschap toch al aan kracht.

Edito: Aandacht en moed gevraagd

Edito

Persoonlijk heb ik het niet zo op aandachtsvragers. Komt het door mijn introverte persoonlijkheid en het feit dat ikzelf niet graag in de belangstelling sta, of komt het door misplaatste aandachtsvragers tijdens de puberteitsperiode... Ik weet het niet, maar herzie alvast mijn mening. Afgelopen zondagnamiddag zag ik landbouwers volkomen terecht aandacht vragen.