Edito: nieuwe landbouwcommissaris lijkt geen goed nieuws

Edito

De Pool Janusz Wojciechowski wordt de nieuwe eurocommissaris voor Landbouw. Hij heeft de zware taak om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te vergroenen, te vereenvoudigen en rechtvaardiger te maken. Wat het laatste betreft, zal de Pool mogelijk inzetten op het verder verschuiven van budget naar Oost-Europa.

Edito: Voor wie is die (landbouw)grond?

Edito

Vorige week kwam uit het PDPO-project “Hergebruik hoeves, een uitdaging” een opmerkelijke conclusie. In Oost-Vlaanderen zou bijna 40% van de vrijgekomen hoeves worden omgebouwd tot villa’s. Met andere woorden, het platteland ‘verstedelijkt’. De omliggende landbouwgronden ‘vertuinen’ en met het toenemend

aantal paarden wordt ook de term ‘verpaarding’ gebruikt.

Repareer het dak nu de zon schijnt

Edito

Op 4 en 5 september is PotatoEurope in het land. De internationale aardappelwereld werpt zijn blik op België. Niet onterecht want de Belgische aardappelteelt groeit richting de magische grens van 100.000 hectare. Het is nu tijd dat de sector en de

politiek de groei bestendigen.

Edito: wat we kunnen leren van het Fonterra-fiasco

Edito

De Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra zal in het lopende boekjaar een verlies lijden van omgerekend 342 tot 390 miljoen euro. Voor het eerst in Fonterra’s geschiedenis krijgen de boeren-aandeelhouders geen dividend. Van de opkomst en neergang van

Fonterra kunnen ook Belgische coöperaties leren.

Libramont, festival van politiek opportunisme

Edito

De Beurs van Libramont was zoals elk jaar een plek voor verkopen, prijskampen, een dagje uit en discussies over waar het met de landbouw naartoe gaat, of zou moeten gaan. De Waalse politiek maakte er mooie sier, terwijl het de landbouw in werkelijkheid sterk beknopt. De goeddeels afwezige Vlaamse politiek zou de volgende editie wellicht beter niet links laten liggen.

Een reus op lemen voeten?

Edito

De Beurs van Libramont staat voor de deur, met haar honderden machines, meer dan 3.000 dieren, en talloze presentaties. Het is een plek voor vertier, debat, het inwinnen van informatie en gewoonweg zaken doen. Politici grijpen de beurs aan om goede sier te maken bij de boeren. Ze doen er goed aan eens buiten de EU te kijken om te begrijpen waarom de sector echt meer respect verdient dan nu het geval is.

Edito: Europese politiek meet met twee maten

Edito

Door in zee te gaan met Mercosur zet de Europese Commissie haar geloofwaardigheid als voorvechter van een meer duurzame landbouw opzij. Van een gebalanceerd verdrag is geen sprake: de landbouw wordt geofferd voor het altaar van de vrijhandel. Aan de democratisch gekozen politici de plicht om de Commissie, in feite een groep van 28 topambtenaren, terug te fluiten.

De Belgische veehouderij maakte opnieuw vooruitgang in het terugdringen van het antibioticagebruik.

Edito: Veehouderij als voorbeeld voor de samenleving

Actueel

In België is het antibioticagebruik bij landbouwdieren vorig jaar met 12,8% gedaald ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Amcra, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. Het zijn cijfers die in schril contrast staan met het antibioticagebruik bij mensen, dat verontrustend hoog blijft.

Edito: duurzaamheid begint bij voldoende produceren

Edito

Duurzaamheid wordt vaak verstaan als goed doen voor het milieu. Maar het begint bij voldoende produceren en dat valt gezien de sterke groei van de wereldbevolking nog niet mee. Zo begrepen zijn Europese export en overschotten een deugd, en niks om je voor te schamen.

Bio moet vooral bio blijven

Edito

De vraag naar biologische producten groeit sneller dan het aanbod. Tegelijk heeft de sector nog een beperkt marktaandeel, zijn er steeds meer ‘duurzame’ kapers op de kust en blijft de Vlaamse groei achter bij de Waalse. De biosector zal zich moeten heruit-

vinden om op de langere termijn succes te blijven boeken.

De week van de bij en de week na de verkiezingen hebben op het eerste zicht niets met elkaar te maken. Of toch?

Edito: Tijd voor een minder traditionele lobby

Edito

De verkiezingen liggen achter de rug en Vlaanderen wordt niet overspoeld door een groene golf. Tegelijk mag de sector zich zorgen maken dat de partijen die traditioneel het dichtst bij de landbouw staan, fors inleveren. De uitslag noopt tot nadenken over een minder traditionele landbouwlobby.

Waakzaamheid geboden: dierenactivisten radicaliseren

Edito

Maandagmiddag drongen ruim 100 dierenactivisten uit ten minste 10 landen een varkensstal nabij Eindhoven binnen. Ze hielden deze tot laat op de avond bezet en kondigden meer acties aan, mogelijk ook in Waregem. Wat begon met heimelijk filmen om

dierenleed vast te leggen, dreigt te ontsporen tot intimidatie.

Edito: kansen met korte keten

Edito

Nog tot 12 mei vindt in heel Vlaanderen de ‘Week van de Korte Keten’ plaats. Lokale producenten stellen de deuren van hun bedrijf open voor het grote publiek. Men kan streekmarkten bezoeken, op de boerderij komen proeven van ter plekke gemaakte voeding, workshops volgen of na een lunch tussen de koeien een introductiecursus melken volgen. De korte keten is er één van

echte ondernemers met lef en creativiteit.

Edito: industrie worstelt met imago

Edito

De landbouw is de afgelopen decennia stukken productiever geworden, mede dankzij sprongen vooruit in de zaadveredeling en gewasbescherming. Het glyfosaatdossier leert ons dat die sprongen vooruit wel eens begrensd kunnen worden door een groeiend wantrouwen in de samenleving. Grootschaligheid en industrie worden verdacht gemaakt.

Ben Weyts met Corneel Van Oosterweel; een genderneutrale kip die als mascotte voor de Oosterweel-werken dient.

Dierenwelzijn versus het welzijn van landbouwers

Edito

“Sinds Vlaanderen er bevoegd voor is, wordt dierenwelzijn eindelijk en voor het eerst echt ernstig genomen.” Dat zei minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in zijn Septemberverklaring voor het Vlaams Parlement. Het is nu tijd dat de partij ook de landbouwers ernstig neemt, en de dialoog zoekt met de sector.

Onderwijs zoekt verbinding tussen praktijk en theorie

Edito

Het schooljaar loopt op zijn laatste benen, en leerlingen werpen dus een blik op de toekomst. Niet alleen zij, maar ook mensen die al werken, maar in deze tijd van snelle verandering hun kennis op peil willen houden. We presenteren daarom een scholendossier met extra aandacht voor HBO5, een nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs.

Edito: melkpoederexport legaal, maar ook moreel in orde?

Edito

Actievoerders eisen een verbod op de ‘dumping’ van Europees melkpoeder in West-Afrika. Of er van dumping sprake is, is nog maar de vraag, maar we mogen niet blind zijn voor de mogelijke gevolgen van export naar de Derde Wereld.

Edito: voor Vlaamse landbouw is export een zegen

Edito

Deze zondag denderen de koersmannen in Vlaanderens mooiste over de kasseien. Aan De Hoogmis doen duizenden amateurs en zowat 200 profrenners mee. De wielrensport heeft veel gemeen met de landbouw. Succes hangt af van de symbiose tussen mens en machine, geluk met het weer, instinct, lef en de bereidheid

door de pijngrens heen te stampen.

De ‘Super Monster Wolf’ robot houdt everzwijnen van Japanse akkers weg.

Edito: Wie is er bang voor de grote boze wolf?

Edito

Niemand, lijkt het. Deftig hekje om je vee, en klaar is Kees. De minister trekt subsidies uit, de milieu-organisaties richten het ‘Wolf Fencing Team Belgium’ op, allemaal om je te helpen. Een wolf is niets om bang voor te zijn. Nee, de echte vijanden van de landbouw, dat zijn technologie en grootschaligheid. Qué?

Edito: terechte aandacht voor agrarische onderneemsters

Edito

Deze week ontving landbouwminister Koen Van den Heuvel een infogids voor vrouwen in de land- en tuinbouw: leven en ondernemen. Het boek onderstreept een vaak vergeten feit: dat vrouwen de ruggengraat zijn van het platteland.