IBR: Opletten bij het doorverkopen van dieren

Melkvee

Vaak gebeurt het dat dieren reeds doorverkocht worden naar een derde bedrijf alvorens de 27 dagen tussentijd voor het tweede aankooponderzoek voor IBR is verstreken. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) wijst op de juiste procedure.

Bij hittestress nemen koeien minder voer op.

Hittestress (slot): Een gepast rantsoen en voldoende water zijn noodzakelijk

Melkvee

In onze regio ervaren runderen sneller hittestress dan vaak gedacht. Zeker bij runderen met een hoog metabolisme worden melkproductie en vruchtbaarheid al snel nadelig beïnvloed. Deze artikelreeks leert hittestress bij rundvee voorkomen, herkennen en ermee omgaan. Dit artikel focust op het management van voer en water bij hittestress.

Wilgen zijn geschikte schaduw- en voederbomen.

Hittestress (3): Bescherm je vee ook goed op de weide

Melkvee

In onze regio ervaren runderen sneller hittestress dan vaak gedacht. Zeker bij runderen met een hoog metabolisme worden melkproductie en vruchtbaarheid al snel nadelig beïnvloed. Deze artikelreeks leert hittestress bij rundvee voorkomen, herkennen en ermee omgaan. Dit artikel focust op het vermijden van hittestress op de weide.

Het totale bedrag van de premie per steungerechtigde zoogkoe is 181 euro.

Uitbetaling saldo premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Actueel

Op 30 april 2021 heeft het Departement Landbouw en Visserij het saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uitbetaald aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend.

Met verticale ventilatoren kan heel gericht gekoeld worden.

Hittestress (2): Welke maatregelen kan je nemen in de stal?

Melkvee

In onze regio ervaren runderen sneller hittestress dan vaak gedacht. Zeker bij runderen met een hoog metabolisme worden melkproductie en vruchtbaarheid al snel nadelig beïnvloed. Deze artikelreeks leert hittestress bij rundvee voorkomen, herkennen en ermee omgaan. Dit artikel focust op de stalmaatregelen om hittestress te verminderen.

Het uiteindelijk doel van deze wetgeving is om uiterlijk tegen april 2027 het volledig IBR-vrije statuut voor België te hebben.

IBR-programma voor rundvee: geleidelijke veranderingen vanaf 21 april

Melkvee

Het nieuwe Europese gezondheidsbeleid heeft belangrijke gevolgen voor het IBR-bestrijdingsprogramma, met onder andere een aanpassing van de regelgeving rond de statuten.

Ook vleesvee kan hittestress ondervinden.

Wat doet hittestress met een koe?

Melkvee

In onze regio ervaren runderen sneller hittestress dan vaak gedacht. Zeker bij runderen met een hoog metabolisme worden melkproductie en vruchtbaarheid al snel nadelig beïnvloed. Deze artikelreeks leert hittestress bij rundvee voorkomen, herkennen en ermee omgaan. Dit artikel focust op wat hittestress is, hoe je het kan herkennen en welk effect het heeft op de dieren.

De gestolen dieren hadden een gemiddelde waarde van 1500 euro.

46 Salers runderen gestolen in Luxemburg

Vleesvee

Vrijdagnacht zijn uit een weide in Laiche, in de provincie Luxemburg, 46.000 runderen gestolen. De landbouwer heeft zijn dieren vrijdagavond nog gezien. De diefstal zou daarom plaatsgevonden hebben tussen vrijdagavond 21.30 uur en zaterdag 16.30 uur.

Voor de afbouw van de zoogkoeienpremie stelt het ABS een alternatief voor: de invoering van een duurzaamheidspremie voor een duurzame vleesveehouderij.

ABS vraagt duurzaamheidspremie voor een duurzaam inkomen in een duurzame vleesveehouderij

Actueel

Het ABS, Algemeen Boerensyndicaat, ijvert voor een duurzaamheidspremie in de vleesveehouderij. “Duurzaam, in die zin dat de duurzaamheidspremie een systeem moet worden waar we langere tijd mee vooruit kunnen en niet om de haverklap voorwerp is van een politieke besluitvorming. Enkel zo kunnen we een toekomst bieden aan de vleesveehouders”, stelt Eric Claeys van ABS.

Op 1 mei mogen de runderen van Kris en Geert weer voor 6 maanden het Verdronken Land op.

Het Saeftingherhof: “Ons vlees heeft een unieke pré-salésmaak”

Vleesvee

Zes maanden per jaar lopen de vleesrunderen van Geert Meersschaert en Kris van Royen uit Kieldrecht op het Verdronken Land van Saeftinghe. Ze grazen van de zilte begroeiing die door het zoute water is ontstaan. Dat zorgt voor vlees met een een unieke licht gezouten smaak.

Ieder contact – direct of indirect – betekent een risico op insleep van ziektekiemen. Verhinder daarom contact met runderen van aangrenzende weiden.

Voorkom besmetting van je dieren na het uitweiden

Melkvee

Het weideseizoen is gestart. Dit houdt bepaalde risico’s in voor besmetting van jouw dieren. Gelukkig kan een goede bioveiligheid de insleep en versleping van ziektes zoals IBR en BVD tegengaan. Laat dus je inspanningen voor de bestrijding van deze ziekten niet verloren gaan en beperk de risico’s bij het uitweiden. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) geeft enkele tips.

Via deze bevraging willen ILVO en UGent een beeld krijgen van de uitdagingen en vragen van veehouders die overwegen om te schakelen, in omschakeling zitten, of reeds biologisch produceren.

ILVO en UGent bevragen veehouders over biologische vleesveehouderij

Actueel

ILVO en UGent verzamelen materiaal voor de opmaak van een praktijkbrochure voor de biologische vleesveehouderij. Om een beeld te krijgen van de uitdagingen en vragen worden veehouders die overwegen om te schakelen, in omschakeling of al biologisch produceren, bevraagd.

In Milagro zit het woord agro in, maar eigenlijk betekent Milagro mirakel in het Spaans.

Pompoenen en vee combineren: “Wij maken van Milagro een merk”

Groenten

Op nog geen 8 km van hartje Antwerpen kan je het platteland ervaren, met zelfs niet zo courante koeien. Op het biologisch landbouwbedrijf Milagro in Aartselaar paraderen meerdere Belted Galloway- runderen op een uitgebreide wei. “Die hebben we puur voor landschapsstreling en bodemvruchtbaarheid”, geeft landbouwer Erik Krosenbrink mee. Drie jaar geleden vond Dirk 's Jongers in hem een passende compagnon. Voor Erik zijn het de pompoenen die de afzet maken. “Zeg niet zomaar pompoen tegen een Milagro-pompoen. Daar zit een heel menselijk verhaal achter.”

De overheidssteun, die de vorm zal aannemen van rechtstreekse subsidies, zal openstaan voor landbouwers en bedrijven die actief zijn in de rundvleessector in Ierland.

Europa keurt Ierse regeling van 45 miljoen euro goed om bedrijven in de rundvleessector te steunen

Actueel

De Europese Commissie verleent goedkeuring aan een Ierse regeling van 45 miljoen euro ter ondersteuning van de rundvleessector in het kader van de uitbraak van het coronavirus.

Leden van Animal Rights protesteerden aan het gerechtsgebouw in Ieper.

Slachthuis Verbist veroordeeld tot boete, Animal Rights overweegt beroep

Actueel

Slachthuis Verbist uit Izegem en de 76-jarige uitbater zijn maandag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een boete van respectievelijk 8.000 en 4.000 euro voor onregelmatigheden bij transport en inbreuken tegen de hygiëne. Voor dierenmishandeling zijn ze vrijgesproken. De undercoverbeelden gemaakt door dierenrechtenorganisatie Animal Rights werden nietig verklaard.

Op basis van de beschikbare enveloppe voor de premie voor de productie van vleeskalveren voor de campagne 2020 is het bedrag per premiegerechtigd kalf vastgelegd op 8,5 euro.

Veehouders ontvangen saldo van premie voor productie van vleeskalveren

Actueel

Eind februari hebben de landbouwers die via het e-loket een geldige deelnameverklaring voor de campagne 2020 hebben ingediend, het saldo ontvangen van de betaling van de premie voor het produceren van vleeskalveren.

In de afgelopen periode werd de overname door Vion voorbereid in nauwe samenwerking met het managementteam van Adriaens.

Vion rondt overnameproces Adriaens succesvol af

Nieuws van maatschappijen

Vion maakte op donderdag 18 februari bekend dat het overnameproces van de rundveeslachterij Adriaens in Zottegem succesvol is afgerond. Het bedrijf zal beginnen met het integratieproces binnen de Vion Food Group. Alle medewerkers blijven binnen de Adriaens-organisatie.

De zoogkoeienpremie wordt op termijn vervangen door een alternatief.

Bijna helft zoogkoehouders uit West-Vlaanderen

Actueel

Bijna de helft van de zoogkoehouders die een voorschot uitbetaald kregen, komt uit de kustprovincie. Uit cijfers van het departement Landbouw & Visserij blijkt verder dat gemiddeld 36 zoogkoeien per zoogkoehouder worden geteld.

Willie McElroy ziet sommige veeshows niet meer doorgaan.

Brexit door de ogen van de Brit - Willie McElroy, veeteler: ‘Het leven zou simpeler worden...’

Economie

Willie McElroy is de derde generatie van een familieboerderij met Brits Blond (Ivaniskey) in Noord-Ierland. Hij stemde voor brexit, maar ziet de voordelen nog niet.

Op 1 februari is er in parallel met de nieuwe regelgeving rond aankopen van runderen ook een nieuw bewakingsprogramma voor tuberculose gestart.

Wat veranderde er in de regelgeving voor de bestrijding van rundertuberculose?

Melkvee

Op 1 februari 2021 trad in België een nieuwe wetgeving rond de bestrijding van rundertuberculose in werking. Deze wetgeving brengt heel wat veranderingen met zich mee. Wat wordt er nu verwacht van de veehouder en de bedrijfsdierenarts bij aankoop van een rund? Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) maakte een overzicht.

Weidebeloop op I2-bedrijven zal voor komend weideseizoen nog mogelijk zijn mits je kunt aantonen dat de dieren correct zijn gevaccineerd.

Nieuwe Europese diergezondheidswet: wat zijn de gevolgen voor I2-bedrijven?

Melkvee

Het IBR-programma wijzigt grondig vanaf 21 april 2021 met de introductie van de nieuwe Europese diergezondheidswet. Voor I2-bedrijven treden er een aantal extra maatregelen in voege. Deze bedrijven hebben er dan ook alle belang bij om zo snel mogelijk door te groeien naar I3. Alle betrokken veehouders zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Wat wijzigt er voor I2-bedrijven en hoe kan je doorgroeien naar een vrij statuut?

Animal Rights maakte in september 2017 undercoverbeelden die wantoestanden in het slachthuis van de groep Verbist blootlegden.

Izegems slachthuis riskeert boete voor inbreuken op dierenwelzijn

Actueel

Slachthuis Verbist uit Izegem en de 76-jarige uitbater riskeren een boete van respectievelijk 16.000 en 12.000 euro voor inbreuken op het dierenwelzijn en gebrekkige hygiëne. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die beelden maakte van wanpraktijken in het slachthuis, stelt zich burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding van 1.001 euro.

De halsband bevat een gps en wordt opgeladen met zonnepanelen.

Project ‘Loslopend Vee’ kent succesvolle start

Vleesvee

In Balen en Mol startte in juli 2020 het project ‘Loslopend Vee’. Koeien, schapen en geiten staan daar niet meer binnen in fysieke, maar binnen virtuele omheiningen. De grenzen van het gebied worden voorgeprogrammeerd via gps-coördinaten. Via een halsband die de dieren krijgen, klinkt een geluidssignaal als ze de virtuele grens naderen. Als ze daarna nog verder richting de grens lopen, ontvangen ze een kleine elektrische schok. De grenzen kunnen bij dit systeem gemakkelijk verlegd worden via nieuwe gps-coördinaten.

In Rekkem wordt niet alleen een veemarkt gehouden. Ook de prijskamp De Vetten Os had er al plaats.

Commissie Dierenwelzijn debatteert over veemarkten: alleen Rekkem bestaat nog

Actueel

Het dierenwelzijn op veemarkten kwam uitgebreid aan bod in de commissie Dierenwelzijn in het Vlaams parlement. In Vlaanderen is er nog 1 veemarkt: die in Rekkem. Volgens bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) zijn er recent geen overtredingen gemeld. Ludwig Vandenhove, Vlaams parlementslid voor SP.A, is wel voorstander van een uitdoofscenario.

Dierenarts Stan Jourquin (links) en dierenarts Thomas Lowie (rechts), beide onderzoekers van het project, verzamelen gegevens en voeren een snelscan echo uit.

PneumoNEE-project van start

Melkvee

PneumoNEE is een 4 jaar durend Vlaio-landbouwtraject van DGZ en de Faculteit Diergeneeskunde (UGent). Het project zorgt voor de ontwikkeling en toepassing van hulpmiddelen om longontsteking (of pneumonie) bij kalveren op te sporen en gericht te behandelen, op maat van het individuele dier.