Aardappelen valoriseren als rundveevoeder

Vleesvee

Er ontstond het voorbije seizoen een groot aardappeloverschot. Enerzijds veroorzaakt door de Covid-19-crisis, die voor een sterk verminderde afzet zorgde – onder meer van frietaardappelen naar de fastfoodsector wereldwijd –, anderzijds door een overproductie in de voorbije campagne. Deze aardappelstocks kan men valoriseren als rundveevoeder. In het kader van het Protecow-project belichten we de voederwaarde en het praktisch gebruik van hele aardappelen in het voer.

Elk rundveebedrijf heeft er zeer veel baat bij om het I3-statuut te behalen vóór april 2021. In 2021 gaat er immers een nieuwe Europese IBR-wetgeving van start.

Mini-KB IBR: Wat zijn de uitdagingen voor de resterende I2-bedrijven?

Melkvee

Met het mini-KB IBR neemt de sector verdere stappen die noodzakelijk zijn om het IBR-virus volledig uit te roeien en maatregelen om het verlies van het IBR-vrije statuut te beperken. Maar welke uitdagingen staan de resterende I2-bedrijven nog te wachten? En wat zijn de aandachtspunten voor rundveebedrijven waar nog heel wat IBR-dragers aanwezig zijn?

Runderen van vrije I3- en I4-bedrijven mogen tijdens de handel niet in contact komen met runderen die afkomstig zijn  van een lager statuut (I2 of I2D)!

Mini-KB: Wat verandert er voor IBR-vrije I3-/I4-bedrijven?

Melkvee

Op de IBR-vrije I3- en I4-bedrijven vormt mogelijke insleep van IBR door handel het grootste risico. Daarom focust het mini-KB zich voor deze bedrijven vooral op het onderwerp handel en verhoogd risico IBR. Wat houdt dit precies in en wat verandert er concreet voor IBR-vrije bedrijven? Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) zet de aandachtspunten voor I3- en I4-bedrijven op een rijtje.

Delhaize verbindt zich er toe om 100% van haar rundvleesassortiment aan te kopen bij Belgische rundveehouders.

Delhaize zet rechtstreekse relatie op met Belgische rundveehouders

Nieuws van maatschappijen

Delhaize ondersteunt de noodlijdende vleessector door het toeleveringsmodel van rundsvlees te veranderen en nauwer samen te werken met de Belgische rundveehouders. Delhaize verbindt zich ertoe overeenkomsten te ondertekenen met Belgische rundveehouders en hen een bijkomende premie toe te kennen om de marktprijzen positief te beïnvloeden. Het te behalen doel is dat 100% van het assortiment rechtstreeks door Belgische rundveehouders wordt geleverd.

Fokstier Kubitus

CRV lanceert een index op maat van het Belgisch witblauwe ras

Vleesvee

“Fokkerij moet – zowel voor een organisatie als CRV als voor je eigen bedrijf – samengaan met een fokdoel.” Zo stelt Wim Veulemans van de Vlaams-Nederlandse fokkerijorganisatie CRV. “Wat wil je op je bedrijf nastreven? Welke richting wil je uitgaan? Met de nieuwe BWB-index willen we fokkers helpen om de juiste stierkeuze te maken aan de hand van betrouwbare fokwaarden.”

Wat verandert er voor I2-bedrijven inzake IBR-aanpak?

Melkvee

Op zondag 24 mei ging het mini-KB IBR van start. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) vatte de nieuwigheden voor I2-bedrijven samen.

Het mini-KB IBR gaat vanaf zondag 24 mei in voege.

Nieuwe wetgeving IBR-bestrijding start op 24 mei

Melkvee

De nieuwe IBR-wetgeving die samen met de rundveesector ontwikkeld werd, ook bekend als het zogenaamde mini-KB IBR, gaat van start vanaf zondag 24 mei 2020.

Onveilige handel is enorm belangrijk bij de verspreiding van IBR.

Op weg naar een IBR-vrije stapel

Melkvee

Infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) heeft een negatieve impact op de gezondheid van de rundveestapel. Daarom wordt de ziekte aangepakt via een landelijk bestrijdingsprogramma. We zijn in ons land goed op weg naar een IBR-vrij-statuut. Maar hoe ver staan we intussen en hoe vermijden we nieuwe insleep?

De vleesveehouderij is dus dé manier bij uitstek om een economische valorisatie aan natuur- en klimaatwaarden te geven.

Tegen 2027 herziet Vlaanderen de gekoppelde steunregeling voor zoogkoeienhouders

Vleesvee

In de toekomst zal de steunregeling voor zoogkoeienhouders niet langer worden gekoppeld aan het aantal dieren, maar bijvoorbeeld wel aan de bijdragen die aan klimaatinspanningen worden geleverd. “Op die manier kan men gemakkelijker inspelen op markttendensen”, aldus Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) woensdagmorgen in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement.

De consumptie van vlees in ons land daalt door de jaren heen.

Thuisverbruik van vers rood vlees en charcuterie daalde in 2019

Economie

Het thuisverbruik van vers rood vlees daalde in 2019 met 3% in volume. Voor charcuterie werd een daling van 0,6% opgemeten. De Belg wisselt rood vlees af met gevogelte, vis en vegetarisch. Dat blijkt uit cijfers van GfK Belgium, dat de voedingsaankopen volgt bij 5.000 Belgische gezinnen in opdracht van VLAM. De herkomst van vlees en de productiemethode wordt steeds belangrijker.

IBR-vrije status voor meer dan 92% van alle Vlaamse bedrijven. DGZ feliciteert alle betrokken veehouders en dierenartsen!

DGZ looft grote sprong voorwaarts in IBR-bestrijding

Melkvee

Het leidt geen twijfel dat de Vlaamse veehouders samen met hun bedrijfsdierenarts tot nu toe een zeer sterk parcours hebben gereden in de bestrijding van IBR. Half april 2020 hebben zowat 11.120 Vlaamse rundveebedrijven het IBR-vrije statuut gekregen (I3 of I4) wat overeenkomt met meer dan 92% van alle rundveebedrijven.

Vaccineer nu je runderen en schapen tegen blauwtong om volgend winterseizoen afwijkingen bij nakomelingen te voorkomen.

Voorkom problemen volgende winter door nu te vaccineren tegen blauwtong

Melkvee

Vaccinatie is de enige manier om zowel runderen als schapen tegen de gevolgen van het blauwtongvirus te beschermen. DGZ adviseert om nu vaccinaties uit te voeren.

De familie Leyssens, met vader Eddy en zijn vrouw, zoon Geert en zijn vrouw Tineke en de dochters Lente en Linthe.

Efficiëntie en kwaliteit zijn uithangbord van Hof te Berchemveld

Vleesvee

Of hij nu veehouder of beenhouwer is? Geert Leyssens van Hof ter Berchemveld in Sint-Laureins-Berchem blijft het antwoord liever schuldig. Of beter: hij kan en wil niet kiezen. De ene kweekt, de andere verwerkt. En de (vlees)consument houdt van beiden. “Grote kwaliteit én efficiëntie: daar draait alles rond.” Door de coronacrisis draait de hoeveslagerij en de thuisverkoop als nooit tevoren.

Vliegen kunnen kiemen overdragen en de gezondheid van het rundvee onder druk zetten.

Vliegenbestrijding: wees er als de kippen bij!

Melkvee

Vliegen kunnen ziektekiemen overdragen en zo de gezondheid van het rundvee onder druk zetten. Ze veroorzaken hinder en onrust bij het vee, wat kan leiden tot een verlaagde melkproductie en slechtere voederconversie. Ook voor de veehouder vormen vliegen vaak een hinderlijke plaag. De laatste vlieg vangen lukt nooit, maar een goed management houdt de vliegenpopulatie onder controle en beperkt de negatieve effecten.

De temperatuursom en bodemtemperatuur opvolgen is een handig hulpmiddel voor een goede timing van bemesting. Inagro helpt daarbij met een wekelijkse graslandupdate.

Wekelijkse graslandupdate helpt juiste timing voor bemesting te bepalen

Melkvee

MAP6 heeft vooral voor grasland belangrijke wijzigingen in petto. Het optimale tijdstip voor bemesting is crucaal. Inagro volgt daarom de wekelijkse grasgroei op de voet via de ‘graslandupdate’.

Herkauwers zetten laagwaardig eiwit om tot hoogwaardig eiwit.

Knelpunten en kansen voor de Vlaamse vleesveehouderij

Vleesvee

Tijdens het Vleesveecongres 2019 werden enkele hete hangijzers uit de vleesveesector uitgespit en uitvoerig bediscussieerd. Karen Goossens (ILVO) bracht er een boeiend betoog over de klimaatimpact van rundvleesproductie. Ze toonde aan dat de Vlaamse rundveehouderij op vele manieren kan bijdragen aan een oplossing.

Gust Van De Perre uit Kasterlee sleepte met Jolien Vd Driehoek de kampioenstitel in de wacht in de categorie koeien vanaf 44 maanden.

Gust en Jef Van De Perre scoren tijdens prijskamp Belgisch witblauw op de Agridagen

Agridagen

Voor het eerst kreeg het bestuur van de CRV-afdeling Antwerpen Vlees de kans om tijdens de Agridagen een prijskamp voor stamboekvee van het Belgisch witblauw ras te organiseren. Een groep enthousiastelingen sloeg de handen in elkaar en organiseerde een fraaie keuring.

De enveloppe voor de premie voor de productie van vleeskalveren voor de campagne 2019 bedraagt € 2.106.797.

Saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren betaald

Vleesvee

Op 28 februari 2020 ontvingen de landbouwers die via het e-loket een geldige deelnameverklaring voor de campagne 2019 hebben ingediend, het saldo van de betaling van de premie voor het produceren van vleeskalveren.

In de categorie melkvee gaat de familie De Clercq-De Roo uit Poesele aan de haal met de hoofdprijs.

DGZ reikt Bioveiligheid Awards uit op de Agridagen

Melkvee

Op vrijdag 28 februari 2020 heeft DGZ de Bioveiligheid Awards uitgereikt. Dit gebeurde op de Agridagen in Ravels, ter gelegenheid van het seminarie Rundveehouderij, in aanwezigheid van de voorzitters van de landbouworganisaties. In de categorie melkvee gaat de familie De Clercq-De Roo uit Poesele aan de haal met de hoofdprijs. De winnaar in de categorie vleesvee is de familie Leyssens uit Sint-Laureins-Berchem.

Op vrijdag 28 februari komen we te weten wie de winnaars zijn van de DZG  Bioveiligheid Awards 2020.

Vermijd spreiding van ziektes binnen je rundveebedrijf

Agridagen

De aankoop van dieren vormt een groot risico op insleep van infecties. Neem bij aankoop van dieren dus steeds de nodige voorzorgen. Bioveiligheid gaat echter ook over het beperken van spreiding van infecties bínnen het bedrijf.