Goede biestkwaliteit is geen garantie op bescherming

Melkvee

Naast antistoffen bevat biest componenten die de regulatie van de lichaamstemperatuur ondersteunen en de ontwikkeling van het kalf stimuleren, maar ook vitaminen en mineralen. Het doorgeven van deze onmisbare bouwstenen van moeder naar kalf kan op verschillende manieren fout lopen. Dit fenomeen heet failure of passive transfer (FPT).

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme lanceerde een campagne voor de promotie van Belgische rundvlees.

Campagne ter promotie van Belgisch rundvlees

Vleesvee

Binnenkort start op sociale netwerken en traditionele media een campagne ter promotie van Belgisch rundvlees, zo bevestigt federaal minister van Landbouw Denis Ducarme.

Goed te Maaigem streeft een modelkoe na: met  culard  en lange rug, sterk beenwerk, een gezonde kop,  niet zenuwachtig, en ecologisch.

Ras in de kijker: Maine Anjou, een ideaal ras voor productie met eigen ruwvoeders

Vleesvee

“Kom meisjes, kom…” Jo Ally en Sophie Demerre roepen liefdevol hun Maine Anjou-koeien samen voor de foto. Op ‘Goed te Maaigem’ in Bachte-Maria-Leerne koos men bewust voor dit Franse ras. “Het is een ideaal vleesveeras om op te kweken met eigen ruwvoeders.”

De nieuwe eis is nodig omwille van het zeer strenge reductie-pad inzake antibioticagebruik dat de vleeskalversector opgelegd krijgt.

BCV-lastenboek: nieuwe voorwaarde voor nuchtere kalveren per 1 januari 2021

Vleesvee

In het BCV-lastenboek wordt een nieuwe voorwaarde opgenomen : per 1 januari 2021 worden uitsluitend nuchtere kalveren aanvaard met als dierstatuut ‘IPI vrij door virologisch onderzoek’.

Dries Timmerman, vleesveehouder én voorzitter van de producentenorganisatie vleesvee en van Fairebel Vlees.

Fairebel Vlees houdt extra vergaderingen voor familiale veehouders

Vleesvee

Het artikel van vorige week in Landbouwleven over de opstart van Fairebel Vlees heeft in de vleesveesector heel wat losgemaakt. Er komen extra vergaderingen om familiale veehouders over het initiatief te informeren.

Wouter De Medts en Evelien Lammertyn: Witblauw vleesvee is top in alles

Vleesvee

Circulaire en efficiënte bedrijfsvoering, dierenwelzijn, economische rentabiliteit én grote passie voor witblauw vleesvee: Wouter De Medts en Evelien Lammertyn zijn de verpersoonlijking van alles waar het Vlaams Ardennen Rund voor staat. “Proper zijn, orde en netheid: de basis van een gezonde veestapel.” Deel III van de serie Ras in de Kijker.

Filip Meysmans houdt sinds 2007 Wagyu-runderen. Het gaat om een Japans ras.

Wagyu-boer wil 100.000-300.000 euro ophalen via crowdfunding

Vleesvee

Landbouwbedrijf Hof van Ossel, Wagyu-vleesrunderen houdt, wil via crowdfunding 100.000 tot 300.000 euro ophalen. Met het geld moet de veestapel worden uitgebreid van 180 naar 210 à 240 Wagyu-runderen. Daarnaast kan met het geld een mestvaalt worden gebouwd en in marketing worden geïnvesteerd.

Dries Timmerman is veehouder en voorzitter van Fairebel Vlees en van de ProducentenOrganisatie VleesVee.

Naast zuivel komt ook Belgisch rundvlees onder het kwaliteitsmerk Fairebel

Vleesvee

Vanaf 1 oktober wordt naast zuivelproducten ook Belgisch rundvlees onder het kwaliteitslabel Fairebel in grootwarenhuizen verkocht. De v oorzitter van Fairebel Vlees is veehouder Dries Timmerman uit Jabbeke, die ook voorzitter is van de Producentenorganisatie Vleesvee. “Zich aansluiten bij Fairebel Vlees levert de veehouder een betere prijs en meer winst op.”

Kalveren met hogere gehaltes biestantistoffen in hun bloed hebben meer kans om te overleven.

Het biestmanagement kan nog verbeteren

Melkvee

Een goed biestbeleid komt de gezondheid van runderen ten goede, ook op langere termijn. Dit werd ook bewezen met het Veepeilerproject waarbij DGZ het biestbeleid op 43 melkvee- en 44 vleesveebedrijven bestudeerde. Maar wie voert het beste biestbeleid en klopt het dat kalveren met hogere gehaltes biestantistoffen in hun bloed meer kans hebben om te overleven? Het onderzoek van Veepeiler geeft hierop een antwoord.

Vijfsterrenboer Tom Cockx: “Vergroening zit in mijn natuur”

Vleesvee

In Tervuren baat Tom Cockx al 2 jaar een gemengd landbouwbedrijf uit, volledig naar zijn eigen filosofie: natuurlijk leven. “Mijn boerderij moet geïntegreerd worden in de groene omgeving”, vind hij. Hij investeerde in onder andere heggen en een boomgaard, en hij koos resoluut voor extensieve koeienrassen Bazadaise en Aubrac, die vrij kunnen rondlopen in stal en weide.

Piet Vandermersch kweekt vleesvee van het Belgisch witblauw.

Wie het klimaat en ecologische voetafdruk zo belangrijk vindt, wil die meer betalen?

Aardappelen

Vleesvee en aardappelen, of omgekeerd. Piet Vandermersch (55) zet in op beiden. “Wie het altijd maar heeft over die ecologische voetafdruk of over het veranderende klimaat moet ook handelen in geweten: koop lokaal! En betaal daar dan ook iets meer voor.” Maar burgers zijn vaak geen consumenten, of is het omgekeerd? “Vergeet niet dat we in Vlaanderen boeren in onze lochting.”

Niet alleen het totaal aantal geboren IPI’s maar ook het aantal bedrijven waar IPI’s geboren worden, daalde. Toch is blijvende aandacht nodig.

5 jaar BVD-bestrijding: we zijn goed op weg!

Melkvee

Vandaag heeft maar liefst 99,2% van de Vlaamse rundveebeslagen het BVD-vrij bedrijfsstatuut. Zolang we alert blijven voor het virus en insleep ervan voorkomen, zijn we dus goed op weg om BVD-vrij te worden.

SP.A wil een duurzaam alternatief voor de zoogkoeienpremie en wil de mogelijkheid van een graslandpremie laten bekijken.

SP.A is voorstander van een duurzaam alternatief (eventueel graslandpremie) voor zoogkoeienpremie

Vleesvee

In een schriftelijk vraag aan landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) heeft Ludwig Vandenhove (SP.A) nogmaals gehamerd op een duurzaam alternatief voor de bestaande zoogkoeienpremie. Eventueel wordt dan gedacht aan een graslandpremie. Daar laat de bevoegde minister zich voorlopig echter niet over uit. “Het is wachten op meer duidelijkheid van Europa.”

De Blonde d’Aquitaines zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar zijn ook goede groeiers met lekker vlees.

Ras in de kijker: Blonde d’Aquitaine, een robuust vleesveeras met een eigen aanpak

Vleesvee

De kudde Blonde d’Aquitaines van Hof ter Driehoek in Damme staat te pronken in de zon. De zachtbruine kleur van hun vacht en hun elegante bouw doet heel wat mensen stoppen langs de wei. Chris Dhondt en Vicky Wildemeersch: “Het is een plezier om het lekkere vlees van deze runderen in onze eigen hoeveslagerij te kunnen verkopen.”

Tiemen en Jarich Cocquyt met Gantoise de Mahoney, in prijskamp te Wulpen.

Broers Cocquyt op De Mahoney: ‘Gedeelde passie voor topkoeien versterkt familieband’

Libramont 2020

De afgelasting van de Foire de Libramont is voor liefhebbers van veeprijskampen ook een streep door de rekening. “Zonder overdrijven is de grote passie voor ons vleesvee wat ons op het bedrijf bindt”, zeggen de broers Tiemen (33) en Jarich (30) Cocquyt van De Mahoney. Ze krijgen in hun activiteiten nog de volle steun van vader Marc en moeder Christa Loyson.

Sainbiooz kan wellicht na een jaar meer vleesveehouders verwelkomen.

Boeren lanceren nieuw concept voor biovlees

Vleesvee

Een kleine groep biologische vleesveehouders uit de provincie Luxemburg heeft een coöperatie opgericht voor de afzet van hun vlees: Sainbiooz. Met eerlijk en lokaal vlees hopen de boeren meer geld te verdienen. De producten liggen in de supermarktketen Okay, terwijl wordt gesproken met slagers en anders supermarkten.

Vlees.be is een initiatief van de Belgische vleessector bestaande uit Febev, Fenavian, ABS (Algemeen Boerensyndicaat), Boerenbond, BFA (Belgian Feed Association) en de Landsbond der Beenhouwers

Vragen over de rol van VLAM bij coördinatie van nieuwe website www.vlees.be

Actueel

In de commissie Landbouw zijn vragen gesteld over de rol van VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) als coördinator van de nieuwe website www.vlees.be, een initiatief van én betaald door de Belgische vleessector. Er is mogelijk een soortgelijk initiatief rond zuivel op komst.

Is het buiten echt te warm of vertonen de dieren duidelijke tekenen van hittestress, dan kan het aangeraden zijn om de weidegang te beperken en de dieren binnen te houden.

Hoge temperaturen hebben ongunstige impact op resultaten en welzijn

Melkvee

De zomer is volop bezig en de temperaturen lopen nu soms hoog op. Dit heeft een impact op het vee en hun productie. Hittestress kan immers zorgen voor tegenvallende resultaten bij herkauwers en dit op verschillende vlakken. Het tijdig opvangen van tekenen van hittestress is dus belangrijk.

Aardappelen worden bij vleesvee dikwijls gebruikt om andere energiebronnen, zoals energieconcentraten, te vervangen.

Aardappelen valoriseren als rundveevoeder

Vleesvee

Er ontstond het voorbije seizoen een groot aardappeloverschot. Enerzijds veroorzaakt door de Covid-19-crisis, die voor een sterk verminderde afzet zorgde – onder meer van frietaardappelen naar de fastfoodsector wereldwijd –, anderzijds door een overproductie in de voorbije campagne. Deze aardappelstocks kan men valoriseren als rundveevoeder. In het kader van het Protecow-project belichten we de voederwaarde en het praktisch gebruik van hele aardappelen in het voer.

Elk rundveebedrijf heeft er zeer veel baat bij om het I3-statuut te behalen vóór april 2021. In 2021 gaat er immers een nieuwe Europese IBR-wetgeving van start.

Mini-KB IBR: Wat zijn de uitdagingen voor de resterende I2-bedrijven?

Melkvee

Met het mini-KB IBR neemt de sector verdere stappen die noodzakelijk zijn om het IBR-virus volledig uit te roeien en maatregelen om het verlies van het IBR-vrije statuut te beperken. Maar welke uitdagingen staan de resterende I2-bedrijven nog te wachten? En wat zijn de aandachtspunten voor rundveebedrijven waar nog heel wat IBR-dragers aanwezig zijn?