Europese Commissie waarschuwt voor bedreigingen zoals klimaatverandering

Landbouwactiviteiten zullen zich niet zomaar naar het noorden verplaatsen door een temperatuurstijging.
Landbouwactiviteiten zullen zich niet zomaar naar het noorden verplaatsen door een temperatuurstijging. - Foto: TD

Op haar eerste vergadering na de zomervakantie heeft de Europese Commissie een nieuw zogenaamd strategisch prognoseverslag aangenomen. Het is een rapport waarin de impact van de belangrijkste mondiale trends op de Europese orde wordt geanalyseerd. Op basis daarvan zet de Commissie de grote lijnen voor de komende jaren en decennia uit, die onder meer een weerslag zullen krijgen in de State of the Union die voorzitter Ursula von der Leyen volgende week in Straatsburg uitspreekt.

4 trends

De Commissie ontwaart 4 trends die een grote impact op de Europese Unie kunnen hebben: klimaatverandering en andere milieuproblemen (1), digitale hyperconnectiviteit en technologische transformatie (2), druk op democratie en waarden (3) en verschuivingen in de mondiale orde en demografie (4). In het 23 pagina's tellende document lijst de Commissie op wat deze evoluties voor Europa kunnen betekenen.

Temperatuurstijging

De temperatuursstijgingen kunnen vooral in het zuiden tot waterschaarste, conflicten en grote migratiestromen leiden. Landbouwactiviteiten zullen zich ook niet zomaar naar het noorden verplaatsen, want de hogere temperaturen in Noord-Europa dreigen gepaard te gaan met het risico op extra koudegolven, veroorzaakt door een zwakkere Golfstroom. De klimaatverandering komt bovendien niet alleen. Ze zal de biodiversiteit onder druk zetten, het milieu aantasten en de volksgezondheid bedreigen. “Toekomstige pandemieën en ziektes worden des te waarschijnlijker”, luidt het.

De Commissie vertaalt de opgesomde uitdagingen in een reeks 'actiegebieden'. Zo moeten de milieuproblemen aanzetten tot het creëren van duurzame gezondheids- en voedselsystemen en het waarborgen van koolstofvrije en betaalbare energie.

De strategische prognoses moeten hun weerslag krijgen in het werkprogramma van de Commissie.

Belga - TD

Meest recent

Meest recent