Uitzondering voor gebruik van neonicotinoïden was gerechtvaardigd, volgens Europese Voedselveiligheid

Ook ons land kende een uitzondering toe.
Ook ons land kende een uitzondering toe. - Foto: LBL

De EU verbiedt sinds 2018 het gebruik van drie neonicotinoïden (clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid) in open velden. De pesticiden zouden de oorzaak zijn van de massale achteruitgang van de bijenpopulatie. Elf lidstaten werken sindsdien met "noodvergunningen" om landbouwers in staat te stellen producten die deze stoffen bevatten weer te gebruiken.

Gevaar dat niet met andere middelen kon worden ingedamd

Ook in ons land kende de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid een uitzondering toe voor de neonicotinoïde imidacloprid, vooral bekend onder de naam Gaucho van Bayer. Milieuorganisaties hekelen die vergunningen van de neonicotinoïden, die ze een "bijenmoordenaar" noemen. De Europese Commissie had de EFSA in 2020 gevraagd te beoordelen of deze "noodvergunningen" gerechtvaardigd waren vanwege een gevaar voor gewassen "dat niet met andere redelijke middelen kon worden ingedamd", de enige uitzondering waarin de Europese regelgeving voorziet.

"In alle gevallen concludeerde de EFSA dat de noodtoelatingen gerechtvaardigd waren, ofwel omdat er geen alternatieve methoden of producten, chemisch of niet-chemisch, beschikbaar waren, ofwel omdat er een risico bestond dat het ongedierte resistentie ontwikkelt tegen beschikbare alternatieve producten", zegt het agentschap in een verklaring.

Belga

Meest recent

Meest recent