Dalend aantal paarden op Vlaamse landbouwbedrijven

Het aantal landbouwbedrijven met minstens 1 paard daalt jaar na jaar verder.
Het aantal landbouwbedrijven met minstens 1 paard daalt jaar na jaar verder. - Foto: TD

Op al deze landbouwbedrijven stonden in 2016 18.122 paarden, wat overeenkomst met gemiddeld 9 paarden per bedrijf. In 2020 waren in ons land 54 bedrijven actief in de productie van paardenvoer.

De mengvoederbedrijven die lid zijn van BFA (Belgian Feed Association) hadden verleden jaar een aandeel van 98 % in de totale diervoederproductie in België. Deze BFA-leden produceerden samen 101.080 ton paardenvoer, wat 9 % minder is dan in 2015.

De omzet van de sector van paardenvoer bedraagt ongeveer 38,1 miljoen euro. Met een aandeel van 1,4 % vertegenwoordigt de paardenvoerproductie wel slechts een bescheiden percentage van de totale Belgische mengvoederproductie.

Verwerking paardenmest

In Vlaanderen waren er verleden jaar 19 mestverwerkers die paardenmest behandelen: 3 bereiders van champignonsubstraat, 9 biothermische drooginstallaties en 7 andere mestverwerkingsinstallaties (bijvoorbeeld vergisting of bekalking). Het overgrote deel wordt verwerkt tot champignonsubstraat.

In 2020 werd in totaal 559.585 ton paardenmest aangevoerd in Vlaamse mestverwerkingsinstallaties, waarvan 38 % opgehaald werd in Vlaanderen en 62 % aangevoerd werd uit de andere gewesten en uit het buitenland (voornamelijk uit Duitsland). De in Vlaanderen opgehaalde paardenmest werd overwegend behandeld in mestverwerkingsinstallaties in Limburg en West-Vlaanderen. Verder werd er vanuit Vlaanderen nog 20.952 ton ruwe paardenmest onbehandeld geëxporteerd.

Nog dit: in Vlaanderen zijn 1.167 dierenartsen erkend om een identificatiechip, aan de hand van een EU-conform paspoort, te plaatsen. Verder telde Vlaanderen in 2020 een 8-tal gespecialiseerde paardenklinieken en bijkomend nog enkele gemengde dierenklinieken. En momenteel worden 188 vergunde geneesmiddelen voor gebruik bij paarden in ons land gecommercialiseerd.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent