Nomineer talenten uit de tuinbouwsector voor een eretitel

Er worden 3 eretekens en labels uitgereikt: de Bronzen, Zilveren of Gouden eretekens alsook de labels Toekomst voor het beroep, Partner in het beroep of Expert in het beroep.
Er worden 3 eretekens en labels uitgereikt: de Bronzen, Zilveren of Gouden eretekens alsook de labels Toekomst voor het beroep, Partner in het beroep of Expert in het beroep. - Foto: Pixabay

In overleg met de vakbonden en werkgeversorganisaties van de sector, wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart voor alle personen die werkzaam zijn in de sector tuinbouw: groenten-, fruit- en champignonteelt, wijnbouw, bloementeelt, boomkwekerijen alsook parken en tuinen.

Iedereen kan deelnemen

Er worden 3 eretekens en labels uitgereikt: de Bronzen, Zilveren of Gouden eretekens alsook de labels Toekomst voor het beroep, Partner in het beroep of Expert in het beroep. De selectiecriteria zijn gebaseerd op menselijke en professionele kwaliteiten zoals innovatievermogen, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor het milieu, overdracht van kennis en opleiding…

Iedereen kan deelnemen aan de procedure, ongeacht de functie of het beroepsstatuut (werkgever/- geefster, werknemer/-neemster, meewerkende echtgenoot/-genote, seizoenarbeider/-ster, ondersteuningspersoneel …). Het KIEA en zijn partners willen in het bijzonder de deelname van vrouwen en jongeren aanmoedigen.

Waarom deelnemen?

De titel van Laureaat van de Arbeid, bekrachtigd bij koninklijk besluit, het bijhorende label en het brevet kunnen een opsteker zijn voor elke professionele carrière.

Iemand inschrijven die u wilt feliciteren voor haar/zijn werk, is een blijk van erkenning die iedereen nodig heeft.

Door deel te nemen worden ook de vaardigheden en de knowhow van de Belgische tuinbouwsector in de kijker gezet.

De ceremonie die de procedure afsluit is een moment van verbinding en ontmoeting waarop niet alleen de Laureaten geëerd worden maar ook de bedrijven en de beroepssector.

Het inschrijvingsformulier met alle info over de selectieprocedure, de inschrijvingsvoorwaarden en toekenningscriteria kan men hier downloaden. Men kan zich online inschrijven of men kan het opsturen. De inschrijvingen worden op 15 februari 2022 afgesloten.

Meest recent

Meest recent