84% van Nederlandse melkveebedrijven past weidegang toe

In Nederland ligt het percentage melkkoeien dat buiten loopt hoog.
In Nederland ligt het percentage melkkoeien dat buiten loopt hoog. - Foto: LV

Vanaf 2015 is in Nederland door inspanningen van melkveehouders en het Convenant Weidegang-partners gelukt de neerwaartse trend in weidegang met succes om te buiten in een stijging. Het doel was 81,2 %, in 2021 zat men aan 84 %.

Nederlandse veehouders kunnen 2 vormen van weidegang op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen 6 uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. In 2021 is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laten lopen, gestegen.

Zuivelverwerkers zetten in op extra premie voor weidegang

Die stijging is onder meer een gevolg van de initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelverwerkers een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook brengen zij met succes producten van weidemelk op de markt.

LV-ZuivelNL

Meest recent

Meest recent