Startpagina Paarden

‘Belgian Breeders Bonus’ beloont passie en expertise

De weg van veulen tot topsportpaard is lang. Aan de basis van dit jarenlange traject ligt de kennis van de fokker. Door deze kennis, keuzes en het hard werken van deze fokker zag het toegejuichte topsportpaard het daglicht. Met de recent in het leven geroepen ‘Belgian Breeders Bonus’ wordt het hard werk van onze beste Belgische paardenfokkers nu ook beloond.

Leestijd : 3 min

N et voor de Olympische Spelen in Tokyo vorig jaar bezocht toenmalig Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits het bedrijf van de familie Philippaerts. De minister kondigde toen reeds een aantal concrete actiepunten aan om de sportpaardenfokkerij in Vlaanderen te steunen. Enkele weken later schreven de Belgische paarden geschiedenis op de Olympiade. Het jaar 2021 was meteen een legendarisch jaar voor onze sportpaardenfokkerij, met als kers op de taart dat het Belgisch Warmbloed Paard (BWP) zich mocht opstellen als beste springpaardenstamboek ter wereld.

Dynamische Vlaamse paardensector belonen

Crevits kondigde dus concrete actiepunten aan om de Vlaamse paardensector duurzaam te versterken, zodat deze tot de wereldtop kan blijven behoren. Daarbij hoorden de verdere uitbouw van de loketfunctie van PaardenPunt Vlaanderen, de marketing van sportpaarden, steun aan de fokkers, de digitalisering van dekcertificaten enzovoort. Zo werd in midden-april van dit jaar de ‘Belgian Breeders Bonus’ in het leven geroepen. Iedere Belgische fokker met paarden die ingeschreven zijn bij de stamboeken BWP en Zangersheide en die actief zijn in de springsport, komt in aanmerking voor deze financiële steun.

Steun voor de beste fokkers van de beste paarden

De Belgian Breeders Bonus is een initiatief van PaardenPunt Vlaanderen en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie, de stamboeken BWP en Zangersheide, Paardensport Vlaanderen, de Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles, De Belgische Confederatie van het Paard, de Confédération Wallonie Bruxelles du Cheval en Hippomundo. Al deze partners zorgden samen voor een totale inleg van 90.000 euro. De bonus is voorbehouden aan de paarden van Belgische fokkers die ingeschreven zijn in de stamboeken die een financiële bijdrage leveren: BWP en Zangersheide.

Verdeling van de buit

De verdeling voor 2022 zal gebeuren volgens de ranking van Hippomundo en is gebaseerd op het prijzengeld verdiend door het hoogst gerangschikte paard per fokker in 2022. De winnaars zijn de 30 in aanmerking komende fokkers met de hoogste plaats op deze ranglijst en wel om middernacht op 31 december 2022.

De fokker die op de eerste plaats staat, zal een bedrag ontvangen van 15.000 euro. De fokkers die gerangschikt zijn van de tweede tot de vijfde plaats ontvangen respectievelijk op plaats 2 10.000 euro, als derde 7.500 euro, op de vierde plaats 5.000 euro en voor plaats 5 is dit 2.500 euro. Plaats 6 tot en met 30 ontvangen 2.000 euro ieder.

De 5 beste fokkers zullen samen met hun partner worden uitgenodigd op het Equigala van 2023, waar hun cheque zal worden overhandigd.

Vlaamse paarden die de wereld veroveren

De Olympische Spelen 2021 spanden de kroon en bewezen alweer dat België een referentie is inzake springpaardenfokkerij. 26 van de 90 deelnemende paarden in Tokio waren Belgisch gefokt. De sector kreeg met de Belgian Breeders Bonus dus een verdiende erkenning. Niet onbelangrijk is dat in Vlaanderen ongeveer 65% van alle paardachtigen in België verblijft. In 2020 werden meer dan 12.000 veulens ingeschreven in de Vlaamse stamboeken.

Nog in 2020 bedroeg de geraamde omzet voor het geheel van de voortplantingsactiviteiten in de 108 erkende centra ongeveer 21 miljoen euro en er zijn meer dan 100 mensen aan het werk. Het aantal erkende centra bleef sinds 2015 redelijk stabiel, maar de totale omzet is met de helft toegenomen. Er wordt dus geïnvesteerd in de paardenfokkerij.

Ook het economisch belang van de buitenlandse paardenhandel is aanzienlijk. Volgens gegevens van Euro-stat werden in 2020 bijna 3.500 paarden voor een totale waarde van 65 miljoen euro vanuit Vlaanderen over de hele wereld verkocht. De helft van de paarden waren fokdieren, die een afzet vonden in Frankrijk, Ierland, Italië en Duitsland (bron cijfers: Vlaams infocentrum land- en tuinbouw).

Patricia Borgenon

Lees ook in Paarden

Op bezoek bij een kleine, gedreven fokker: Stal van ’t Hof te Moerzeke van Andreas Van Geyte

Paarden Ik ontmoette Andreas vorige zomer als voorzitter van de jury op het laatste Vlaams Kampioenschap. Hij is bestuurslid van de VFBT, maar vooral een gedreven fokker van het Belgisch trekpaard. Hoewel hij deelnemer is aan het nationaal kampioenschap merries, dingt hij met zijn trekpaarden niet alleen mee aan keuringen, maar labeurt hij er ook mee op de omliggende akkers, zowel van hemzelf als van (meestal oudere) landbouwers in de buurt.
Meer artikelen bekijken