Algemeen Vlaams dierenwelzijnslabel is nog niet voor morgen

Tot op heden is er geen Vlaams generiek dierenwelzijnslabel.
Tot op heden is er geen Vlaams generiek dierenwelzijnslabel. - Foto: AV

De belangrijkste voorwaarde hierbij is volgens minister Brouns (cd&v) dat de veehouder door de afnemer en de markt vergoed wordt voor de extra inspanningen die door zo’n label vaak opgelegd worden. Tot op heden is er geen Vlaams generiek dierenwelzijnslabel, zoals dat bijvoorbeeld in Nederland wel al bestaat.

Weinig gehoor

Volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove (Vooruit) ging hulp zoeken bij de Vlaamse landbouwminister. Bij diens ministeriële collega Weyts (N-VA) krijgt Vandenhove in de commissie Dierenwelzijn naar eigen zeggen weinig gehoor als hij meer wil weten over het Vlaamse dierenwelzijnslabel. Weyts verwijst hem telkens door naar ‘Landbouw’ en vooral ook naar de sectororganisaties.

Samenwerking is nodig

Uit wat hij wel uit de mond van minister Weyts vernam, concludeert Vandenhove dat Piet Vanthemsche de opdracht heeft gekregen om rond het dierenwelzijnslabel stappen te ondernemen. De vraagsteller in de commissie voor Landbouw vermoedt dat er niet één label voor de hele landbouwsector gaat komen, maar dat men zal werken met labels die specifiek per sector uitgewerkt zijn.

Het welslagen van het dierenwelzijnslabel hangt natuurlijk in grote mate af van de uitrol en de gedragenheid binnen de landbouwsector in het algemeen, maar ook binnen de diverse sectoren in het bijzonder. Volgens Vandenhove kan dat alleen maar lukken als dat gebeurt in een nauwe samenwerking tussen enerzijds de bevoegdheid Dierenwelzijn en anderzijds de bevoegdheid Landbouw.

Minister Jo Brouns staat achter het initiatief van zijn collega Weyts om binnen het kader van zijn bevoegdheid als minister van Dierenwelzijn een Vlaams dierenwelzijnslabel op te richten. Volgens hem mag men echter de vrijwilligheid van het label en een correcte vergoeding uit de markt als randvoorwaarden niet uit het oog verliezen.

‘Beter Leven kip’

Ludwig Vandenhove is er al bij al toch niet zo gerust in. Hij vindt het belangrijk dat de verschillende deelsectoren binnen de landbouw en zeker binnen de veeteeltsector er effectief aan meewerken.

Een aantal supermarkten werken wat de kippensector betreft al met het label ‘Beter Leven kip’ , maar op andere vlakken moeten nog heel wat inspanningen gedaan worden om tot een waardevol Vlaams dierenwelzijnslabel te komen

Vandenhove roept de ministers Brouns en Weyts in dit verband op om samen rond de tafel te gaan zitten en om effectief concrete stappen te nemen in de diverse sectoren.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent