Startpagina Paarden

Op bezoek bij Peter Van Melckebeke

Vorig jaar opende Marcel Wouters als voorzitter van de vzw de Koninklijke Paardenkwekersbond van West-Vlaanderen de reeks gesprekken met de 5 voorzitters van de provinciale verenigingen van het Belgisch trekpaard. De volgende provinciale voorzitter die we aan het woord laten, is Peter Van Melckebeke.

Leestijd : 3 min

Hij is afkomstig van de verdienstelijke familie van ‘Stal de Wassenhove’. Net zoals zijn vader en ooms is hij ‘in stilte opbouwend’ bezig met het verder bestaan van het Belgisch trekpaard vanuit Oost-Vlaanderen. We zien hem ook vaak als ringmeester op de Officiële prijskamp in Oudenaarde en op het Vlaams Kampioenschap van Vlaams Fokkers van het Belgisch Trekpaard vzw (VFBT). Met het ontslag van de vorige voorzitter, Jozef Colman, besloot Peter van Melckebeke, na tastend vooronderzoek, om de taak van voorzitter van de provinciale vereniging De Paardenkwekers van Oost-Vlaanderen (Pakov) op zich te nemen.

Luisteren naar verschillende meningen

Peter is dankbaar voor de medewerking, zowel vanuit het bestuur als van mensen van buiten uit. Zijn visie is dat iedereen, zowel voor- als tegenstander, een kwaliteit heeft waarop men met de nodige diplomatie kan verder bouwen. “Oost-Vlaanderen telt nog altijd 2 verenigingen, namelijk Pakov en vzw Vrienden van de Oost-Vlaamse Trekpaardfokkers (VOT), zodat het goed is om naar de verschillende meningen uit beide verenigingen te luisteren”, vertelt hij

“Met de regionalisering is het stamboek opgesplitst in een Waals en een Vlaams gedeelte, Association Wallonne du Cheval de Trait Belge (AWCTB) voor Wallonië en VFBT voor Vlaanderen, met ieder een eigen bestuur. Daardoor moesten er nieuwe statuten gemaakt worden, die voor- en tegenstanders teweegbrachten.

Iedereen meent het goed met zijn eigen democratieve inbreng. Democratie is goed, maar ‘te veel van het goede’ kan soms moeilijk worden. Soms is het misschien beter met het eenvoudige systeem van wijlen de heer William Beeckman, waarbij er vanuit de 5 provincies afgevaardigden deel uitmaken van de algemene vergadering”, meent Peter. Hij eist niets, hij legt het alleen maar voor!

Bij de vraag over het beoordelen van de prijskampen, heeft hij ingevingen die kunnen besproken worden met de bevoegde instanties.

Lof voor Trekpaardjeugd

Verder is Peter enthousiast over de werking van de Trekpaardjeugd VFBT. “De infovergaderingen en infodagen waren zeer goed opbouwend georganiseerd. Moeite en kosten meegerekend, is het positief dat er opvolging verzekerd is door de komende generatie, vol idealen. Met ouder worden is er nog tijd genoeg om alles te realiseren en nog later om te relativeren.”

Recreatie is pluspunt

Volgens mijn gastheer is de recreatie een dik pluspunt voor het Belgisch trekpaard, met de aangespannen en bereden wedstrijden die een heel ander publiek aanspreken. “Ook de alsmaar toenemende deelname van onze trots aan optochten en praalstoeten trekt de nodige aandacht van menig toeschouwer.”

Tot slot: de toekomst

Fokkers zorgen voor het roerend erfgoed, maar zonder een gezonde leidinggevende structuur kan het niet welvaren. Peter Van Melckebeke is oprecht bezig met de inhoudelijke structuur van het Belgisch trekpaard, maar laat daarbij niet echt in zijn kaarten kijken.

Het was voor mij een ‘ander’ interview qua inhoud en visie. Graag wil ik Peter bedanken voor het leerrijke gesprek dat ik met hem had.

Ides Versyck

Lees ook in Paarden

Finale Longines FEI Jumping World Cup 2023/2024: ‘Koning’ Edward (BWP) overheerst iedereen!

Paarden De tweede opeenvolgende zege van King Edward en zijn Zweedse ruiter Henrik von Eckermann in de Longines FEI Wereldbeker Jumping, heeft zonder meer een Belgisch tintje. Je kan er immers altijd van uitgaan dat het paard presteert dankzij een heel getalenteerde ruiter. Enig welgeplaatst chauvinisme indachtig, denken wij echter meer in de richting van: wat zou de ruiter zijn zonder zo’n buitenaards getalenteerd BWP-paard?
Meer artikelen bekijken