Startpagina Uw stem

Opinie: Twijfel!

De korte titel is veelzeggend. Marcel Heylen heeft veel twijfels. Hij kroop in zijn pen.

Leestijd : 3 min

Een tijdje geleden mocht ik op uitnodiging van de secretaris-generaal van FESASS (de Europese Federatie voor diergezondheid en sanitaire veiligheid) Alain Cantaloube samen met hem een uiteenzetting geven over bioveiligheid op een COST-bijeenkomst. Dit is een Europese samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie die door de Europese Unie gefinancierd wordt en die onderzoekers en innovators in staat stelt om hun eigen onderzoeksnetwerken op te zetten in een breed scala van wetenschappelijke onderwerpen, de zogenaamde COST-acties.

Hierbij benadrukte ik meermaals – het was tenslotte een publiek van wetenschappers –dat het belangrijk is om met de boeren te praten om vanuit het standpunt van de veehouder de zaken met gezond boerenverstand te benaderen en op deze manier praktisch haalbare maatregelen te implementeren in de bedrijfsvoering.

Het congres ging door in het GUM (Gents Universiteitsmuseum). Vooral de slagzin onder het logo van het GUM namelijk ‘Forum voor wetenschap, twijfel en kunst’ is nog lang bij mij blijven hangen. Nieuwe inzichten en ontdekkingen kunnen enkel maar groeien wanneer men de bestaande opvattingen en kennis in twijfel durft te trekken.

Afgevallen bladeren

Wanneer ik deze twijfel toepas op alles wat er momenteel op onze sector afkomt, dan stel ik mij toch ernstige vragen bij de arrogantie waarmee de politieke klasse hun gelijk aan de landbouwbevolking oplegt, zonder er ook maar een moment bij stil te staan wat de gevolgen van hun kortzichtige, meestal ideologische beslissingen zijn.

Een heel praktisch voorbeeld: ik heb een perceel waar 8 grote eiken langs de westkant staan, ik zie vandaag heel duidelijk dat het Italiaans raaigras, dat als nateelt van maïs gezaaid is, in de perimeter waar de bladeren in de herfst gevallen zijn veel groter staat en een merkelijk donkerdere groene kleur heeft dan de rest van het perceel. Ik ga ervan uit dat de afgevallen bladeren van bomen en struiken in het natuurgebied hetzelfde effect hebben, om nog niet te spreken van de bergen maaisel die na zogenaamde beheerswerken liggen te rotten in de natuurgebieden. Mag ik dan mijn twijfel hebben bij de bewering dat de veeteelt reduceren veel effect gaat hebben?

Open riool

Onlangs sprak ik een gepensioneerde bouwondernemer, die zich ergerde aan het feit dat er in zijn straat nog steeds geen riolering ligt, ondanks het feit dat de gemeente ooit verklaarde dat in 2015 alle huizen zouden aangesloten zijn op het rioleringsnet. Wat hem vooral stoorde, was het feit dat de gracht naast zijn huis een open riool is met de nodige stankhinder bij warm weer, waar dan ook nog een ware rattenplaag heerst. Opeens maakte hij de opmerking dat die gracht uiteindelijk wel in de waterloop uitmondt die door mijn huiskavel stroomt. Voor hem was het onbegrijpelijk dat ik een bemestingsvrije zone van 3 m moet respecteren, terwijl het afvalwater van tientallen huizen door diezelfde waterloop stroomt! Mag ik hier dan ook mijn twijfel uitspreken bij deze maatregel?

Agrarisch gebied niet in landbouwgebruik

Voortaan wil men de zogenaamde pensioenboeren uitsluiten van GLB-premies, zogezegd om de jonge boeren de kans te geven om deze gronden te verwerven. Mag ik mijn twijfel uitspreken bij deze maatregel, als ik onlangs lees dat in de provincie Antwerpen 35% van het agrarisch gebied niet in landbouwgebruik is, waarbij de overheid via exuberant hoge subsidies de natuurverenigingen stimuleert om gronden in agrarisch gebied aan te kopen en in te richten als natuurgebied? Of wat te zeggen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), dat met overheidsgeld goede landbouwgronden aankoopt om te bebossen? Om nog maar te zwijgen van de ‘verpaarding’ en ‘vertuining’ van het agrarisch gebied. Terwijl de geviseerde boeren die na hun pensionering gewoon hun passie willen blijven beoefenen, als het ware gestigmatiseerd worden als stielbedervers die jonge boeren hun toekomst ontnemen.

Marcel Heylen

Lees ook in Uw stem

Opinie: Natuurpunt baas op kabinet Demir

Uw stem Na de protestacties van boeren in heel Vlaanderen brengt Stichting Farmers Defence Force België wenkbrouwfronsend nieuws naar buiten: “Jelle Van den Berghe, adjunct-kabinetschef van Vlaams Minister Zuhal Demir, is een voormalig bestuurder van Natuurpunt”.
Meer artikelen bekijken