Startpagina Granen

Granen bemesten moet zorgvuldiger gebeuren

Onze granen kwamen algemeen gezond uit de winter. Het is echter opletten geblazen straks na deze natte periode. Een grote gezonde, maar dikke gewasstand zorgt voor een ideale mix om straks ziekten als roest en septoria te krijgen.

Leestijd : 3 min

Door het warme najaar staan onze granen verder dan normaal. De opkomst en standdichtheid zijn dus zeer goed. De wortelontwikkeling komt hierdoor ook goed op gang.

De vroege bemestingen van eind februari doen zichtbaar hun werk, maar de hoge stikstofgiften die in deze periode gegeven werden, waren zeer gevoelig aan verliezen. Dat komt door de vorstnachten op dit moment en door de (overvloedige ) neerslag die er daarna nog kwam. Er was zelfs sneeuw, wat zeer nefast is voor uitspoeling. Het was dus beter om een lichtere eerste fractie te voorzien en deze nu – van zodra het lukt te gaan aanvullen.

Door verscherping van dierlijke mest stellen we meer en meer tekorten vast in de spoorelementen. Zwavel (S), mangaan (Mn) en magnesium (Mg) zijn belangrijk voor de gezondheidstoestand en het opbrengstpotentieel van granen. Zwavel kan gecombineerd toegediend worden met stikstofgiften. Zowel in granulaat als vloeibare toepassing. Mn en Mg dienen we toe als bladmeststof. Dit kan samen met onkruidcorrecties, versteviging of ziektebehandelingen

Onkruid

De percelen tarwe die na zaai een onkruidbehandeling kregen, staan er over het algemeen proper bij. Toch verdient elk perceel een bezoek om nauwlettend de situatie te beoordelen. Het meest voorkomend zijn breedbladigen (vogelmuur, klein kruiskruid, dovennetel, ereprijs…) en grassen (straatgras, duist, windhal...). Pas hier dan een passend correctieschema toe. Meestal kan dit op basis van Primus voor breedbladigen en het Capri- of Sigma-gamma voor grassen.

Mangaangebrek in gerst.
Mangaangebrek in gerst. - Foto: LVC

Op percelen die geen onkruidbehandeling kregen na zaai passen we eveneens dringend een passend onkruidschema toe. Opnieuw: meestal kan dit op basis van het Capri- en/of Sigma-gamma.

Verstevigen

Verstevigen wordt dringend. Veel velden zijn nog niet toegankelijk. Het verstevigen zal dus zeker aandacht verdienen dit seizoen. De lengte in granen is rasafhankelijk en legergevoeligheid dus ook.

We hebben hiervoor verschillende actieve stoffen, elk met hun voor- en nadelen. Chloormequat (Cycocel 75, K2, Stabilan 75,…), al dan niet in combinatie met trinexapacethyl (Moddus, Optimus,…), werkt het best bij +10 °C en in een zonlichtrijke periode. Minder weersafhankelijk, en dus zekerder, zijn de moleculen prohexadion en mepiquatchloride. Deze kennen we onder de namen Percival/Medax Max/Medax Top/... Chloormequat, beter bekend als Cycocel, is het goedkoopste middel, al dan niet in mengingen met andere actieve stoffen. Moddus/Optimus kunnen in menging zeker de versteviging extra kracht geven. Veel van hun werking hangt af van de omstandigheden tijdens en kort na de toepassing. Zonnig en warm geeft deze actieve stof de agressiviteit die we wensen. Percival/Medax Top zijn flexibeler en zekerder qua werking.

Uiteraard kunnen meerdere behandelingen uitgevoerd worden. Dit geeft meer zekerheid bij twijfel of de werking wel voldoende was. De controle op de tussenafstand van de knopen kan hierin een leidraad zijn, want velen hebben in het ideale ‘aar op 1 cm stadium’ niet hun velden kunnen behandelen.

Een correctie samen met de fungicidebehandeling van rond begin mei zal dus zeker aan te bevelen zijn. Ook tot het laatste blad kan men in tarwe, net zoals in gerst, een laatste keer een versteviging toepassen.

Luizen

Tot hiertoe is nog geen behandeling tegen luizen nodig. Nergens werden meldingen van luizen gedaan.

Lieven Van Ceunebroeck

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken