Startpagina Veeteelt

Wat zijn de grote lijnen binnen het stikstofdecreet voor de veehouderij?

Vermits het stikstofdecreet omvangrijk en ingewikkeld is, start het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een verduidelijkende artikelreeks over de doelstellingen die veehouders moeten halen. We beginnen deze PAS-reeks met het omschrijven van de grote lijnen van het decreet.

Leestijd : 2 min

Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit stikstofdecreet regelt een belangrijk deel en de doelstellingen uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die door de Vlaamse regering werd goedgekeurd op 15 maart 2023.

Wat staat er in het stikstofdecreet?

Elke vergunningsaanvraag waar ammoniak- of stikstofemissies aanwezig zijn, zal getoetst worden aan de voorwaarden uit het stikstofdecreet. In feite kunnen we stellen dat elke veehouder door dit stikstofdecreet getroffen wordt, ook de bedrijven die reeds een vergunning op zak hebben van onbepaalde duur of een vergunning die afloopt na 31 december 2030.

In onderstaand schema worden de belangrijkste onderdelen uit het stikstofdecreet die van belang zijn voor de landbouw opgelijst.

10-stikstofdecreet-web

Het stikstofdecreet is een algemeen kader en zal nog worden aangevuld met nadere regels en uitvoeringsbesluiten voor een concrete invulling van bepaalde punten.

Naast het stikstofdecreet is er ook nog andere regelgeving opgemaakt of nog in opmaak om het akkoord over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de verhoogde VLIF-steun voor emissiereducerende maatregelen, stopzettingsregeling varkens, VEN-besluit, een decreet ammoniakreducerende maatregelen en flankerende piekbelasters, maatwerkgebieden...

Reductiedoelstellingen en timing

Voor elk bedrijf zijn er reductiedoelstellingen vooropgesteld met daarbij horende deadlines. In tabel 1 geven we een overzicht van deze doelstellingen.

10-3435-REDUCTIE-web

In de komende weken wordt telkens dieper ingegaan op een van deze onderdelen, alsook op de sectordoelstellingen. We lichten toe wat dit betekent voor de veehouder.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken