Startpagina Actueel

Bioweek geopend op tuinbouwbedrijf Barver in Rumst

Van 1 tot 9 juni vindt de Bioweek plaats in heel België. Doel daarvan is om het bewustzijn rond bio te vergroten bij de consument door de voordelen van biologische voeding en productie te belichten. De opening van de Bioweek vond plaats op glastuinbouwbedrijf Barver in Rumst.

Leestijd : 3 min

De Bioweek is een gezamenlijk initiatief van de hele biosector, VLAM en Apaq-W (Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité, de Waalse evenknie van VLAM). In Vlaanderen is ze onderdeel van het strategisch plan bio 2023-2027. Bio-actoren in heel Vlaanderen, gesteund door de Vlaamse overheid, streven en werken aan een groei van 5%. Eind 2022 stonden er 626 landbouwbedrijven onder controle voor bioproductie. De bioboeren maken 2,8% uit van het totale aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen.

Speerpunten

De Bioweek richt de aandacht op de biologische bedrijven in België en op de voordelen van bioproducten. “We moeten vanuit VLAM een goed evenwicht zoeken tussen bio produceren en bio consumeren”, zei Filip Fontaine, CEO van VLAM. Via een gelijkaardige mediacampagne willen VLAM en Apaq-W de Bioweek bekendmaken en de consument aansporen om bio van dichtbij te ontdekken.” Op www.allesoverbio.be, hét communicatieplatform voor consumenten over bio in Vlaanderen, vind je alle activiteiten die tijdens de Bioweek plaatsvinden: degustaties, promoties, een biobrunch, opendeurdag … Dit platform bevat ook een schat aan inhoudelijke en feitelijke info over bio en boeiende verhalen en video’s over producenten, verwerkers en bioliefhebbers. De Bioweek maakt deel uit van de biocampagne met als slogan ‘Bio, da’s sowieso goed gekozen!’, die tot in het najaar loopt.

Tegen 2050 zullen we liefst 10 miljard mensen moeten voeden. Dat moet dus op een nog duurzamere manier dan nu. “De biosector neemt het voortouw in die verdere verduurzaming van de landbouw”, aldus Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns. “De retail en de markt zal ook sturen naar meer bio. De Vlaamse overheid wil de actieve landbouwer ondersteunen in de omslag naar meer bio. Met de Bioweek willen we de consument maximaal naar bio leiden.”

Verbruik bioproducten stijgt

In de periode juli 2022 - juni 2023 steeg het verbruik van bioproducten in België zowel in waarde als in volume tegenover dezelfde periode het jaar voordien, toen er een stagnatie optrad. Hiermee lijken de biobestedingen opnieuw aan te knopen met de groeiende trend van voordien. In diezelfde periode werd 1,2 miljard euro aan bio uitgegeven. De totale biobestedingen stegen met 13%, die voor verse biovoeding zelfs met 21%. Het bioaandeel groeide dan ook van 3,4% naar 3,5%; het aandeel verse biovoeding steeg van 4,9% naar 5,4%.

Jonge uitbaters

De opening van de Bioweek vond plaats op het biologisch tuinbouwbedrijf Barver in Rumst, dat in 1983 werd opgestart door Peter en Riet Bartels. Zij waren traditionele gangbare telers, die in 2016 de overstap maakten naar bio. Ze teelden biologische aubergines, tomaten, komkommers, courgettes en paprika’s in verwarmde serres. Begin 2022 namen de broers Lawrence (36) en Alexander (31) Van den Bosch het bedrijf over. Lawrence leerde Peter kennen via opleidingen en netwerkevenementen rond bio. De ouders van de broers hebben een gangbaar tomaten- en auberginebedrijf in Lier, maar daar was niet meteen ruimte voor een uitbreiding. Lawrence en Alexander, al de derde generatie glastuinbouwers, kozen ervoor om de stap te zetten naar de bioteelt. Ze telen bij Barver nu, verspreid over de 8000 m² grote serres, biologische puntpaprika’s, aubergines en tomaten. “Elk jaar zetten we 4 teelten op, die we apart sturen op watergift en klimaat, wat belangrijk is in de verplichte teeltrotatie. Peter en Riet blijven nog actief op Barver in een adviserende en ondersteunende rol”, stelde Lawrence.

Meer info vind je via deze link.

Jan Van Bavel

Lees ook in Actueel

PIBO-campus toont beloftevolle akkerbouwrassen

Granen Op de proefveldrondgang van PIBO-campus in Tongeren bezochten we de rassenproeven wintergerst en -tarwe en het suikerbieten- en cichoreiperceel. Er was ook aandacht voor het Leader-project ‘Bouwen aan een betere bodem’ en voor het Platteland Plus-project ‘Hier groeit uw brood’.
Meer artikelen bekijken