Studieclubs en bedrijfsadvies verbreden kennis van varkenshouders

DSC_0539

Vandaag, 6 maart 2018, ging het LEADER-project ‘Tope WROETen in de Westhoek’ van start met een leerrijke kick-off. Uniek in het project is de ontwikkeling van de managementcapaciteiten van jonge en toekomstige varkenshouders.

In ‘Tope WROETen in de Westhoek’ krikken Inagro en Vives de bedrijfsvoering van de familiale varkensbedrijven in de Westhoek op. Bedrijfsleiders kunnen rekenen op individuele begeleiding op maat van hun eigen bedrijfsvoering. Daarnaast willen de projectpartners de uitwisseling van kennis en expertise tussen de bedrijven stimuleren. Daarom organiseren ze studieclubs waarin kleine groepjes varkenshouders discussiëren en kennis uitwisselen over actuele thema’s in de varkens-houderij.

“Heel wat varkenshouders hebben bedrijfsspecifieke vragen”, vertelt Isabelle Vuylsteke, die bij Inagro het onderzoek en advies in varkenshouderij leidt. “Ze willen bijvoorbeeld hun antibiotica-verbruik verlagen, zijn op zoek naar alternatieve waterbronnen of willen hun kraamstal rendabeler organiseren. Vaak weten ze niet welke strategie ze dan best volgen.”

Varkensbedrijven weerbaar maken via monitoring van kengetallen

Die strategieën willen Inagro en Vives samen met de varkenshouders uitwerken op basis van de bedrijfskengetallen. “Met registraties en metingen kunnen varkenshouders de prestaties van de varkens in kaart brengen”, gaat Isabelle verder. “Maar dat is voor veel bedrijven niet vanzelfsprekend. Kengetallen van de batterij en vleesvarkens – denk maar aan groei, voeder-conversie, voederopname per dag – zijn bijvoorbeeld niet altijd goed gekend op de bedrijven.”

Varkenshouders in de Westhoek kunnen drie jaar lang rekenen op gratis begeleiding bij de interpretatie en bijsturing van hun technische kengetallen. Hun technische vragen worden ook beantwoord. Afhankelijk van de vooropgestelde verbeterstrategieën komt een adviseur twee tot vijf keer per jaar langs op het bedrijf. Tussentijds is er ook contact per telefoon of via e-mail. Om de vooruitgang te volgen, maakt de adviseur na elk bezoek een beknopt rapport op. Om de registratie van kengetallen te ondersteunen, stellen Inagro en Vives ook weegtrechters ter beschikking.

Kennisuitwisseling stimuleren

Varkenshouders zijn vaak benieuwd hoe anderen te werk gaan en wat hun technische parameters zijn. “Kennis en ervaringen delen is de beste manier om van elkaar te leren”, klinkt het bij Inagro. “In dit project brengen we varkenshouders samen in verschillende studieclubs.” Daarin bespreken acht varkenshouders een technisch thema uit de varkenshouderij, met ondersteuning van een (onafhankelijke) adviseur. In 2018 staan de thema’s kraamstalmanagement, zeugenmanagement, drinkwater, ziektepreventie en eigen voederproductie alvast op het programma. Deelname aan een studieclub is gratis.

Studenten en toekomstige starters leren wroeten

Uniek in dit project is dat Vives en Inagro ook de managementcapaciteiten van jonge en toekomstige varkenshouders willen verbeteren. “Via gerichte acties naar zowel leerlingen op de middelbare school als studenten in de bacheloropleiding agro-en biotechnologie start de ontwikkeling van de competenties al tijdens de opleiding”, licht Joachim Kerckhove van Vives toe.

Vives stimuleert de studenten die geïnteresseerd zijn in varkenshouderij bijvoorbeeld om minstens een van hun stages uit te voeren op een bedrijf in de Westhoek. “Dat biedt meerdere opportuniteiten voor de student zelf. Op school leren de studenten bijvoorbeeld werken met management-programma’s. Tijdens hun stage kunnen ze die vaardigheden meteen uitproberen in de praktijk”, gaat Joachim verder.

Studenten maken ook kennis met de gedachtegang van ervaren bedrijfsleiders. En net zoals Inagro en Vives de varkenshouders laten samenkomen om expertise te delen, zullen ook de stagiairs varkenshouderij hun ervaringen uitwisselen en bedrijfscijfers vergelijken tijdens een maandelijkse bijeenkomst.

"Dat is nog niet alles", benadrukt de docent. “Op basis van onze ervaringen werken we ook een praktisch pakket uit voor leerlingen van de land- en tuinbouwscholen, met allerhande tips en tricks over meten en wegen. En we willen ook een studieclub oprichten uitsluitend voor jonge startende varkenshouders."

Praktisch

Varkenshouders in de Westhoek die een beroep willen doen op Inagro en Vives voor gratis begeleiding, die willen deelnemen aan een studieclub of die gebruik willen maken van een weegtrechter, kunnen contact opnemen met Inagro via info.varkenshouderij@inagro.be of 051 27 33 63. Wie zich registreert via www.inagro.be ontvangt bovendien persoonlijke uitnodigingen voor alle relevante activiteiten.

Meest recent

Meest recent