Startpagina Akkerbouw

Vier ‘rode’ bedrijven vergoed

Negen rode landbouwbedrijven hebben een aanvraag ingediend voor flankerende maatregelen in het kader van IHD-PAS. Vier van hen aanvaardden het voorstel van de VLM. In totaal werd 174.006 euro uitbetaald aan rode bedrijven. Aan oranje landbouwbedrijven werd nog helemaal niets uitbetaald.

Leestijd : 2 min

Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Landbouw op een schriftelijke vraag van Lydia Peeters (Open VLD).

Drie van de vier rode bedrijven die het akkoord van de VLM aanvaard hebben bevinden zich in West-Vlaanderen. Twee keer gaat het om een vergoeding voor bedrijfsbeëindiging, één keer om een vergoeding voor reconversie en één keer voor een koopplicht. VLM heeft voor IHD-flankerend beleid ook een grondenbank ter beschikking waar momenteel zo’n 57 ha in zit.

De vorige Vlaamse regering besliste op 23 april 2014 om een beleid te ontwikkelen dat economie en ecologie moest verzoenen op het vlak van stikstofdepositie. Dat leidde tot de invoering van een Pragmatische aanpak Stikstof voor bedrijven in de buurt van een SBZ (speciale natuurbeschermingszone) of een Natura 2000-gebied. Dit alles met het oog op het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD).

In het najaar 2014 ontstond er heel wat commotie nadat alle landbouwbedrijven een brief kregen waarin werd aangegeven of een bedrijf een code groen, oranje of rood zou krijgen.

Bedrijven met de groene code leveren geen of geen betekenisvolle impact betreffende stikstofdepositie (kritische drempel < 3%), de oranje bedrijven hebben een kleine tot grote impact (>3% en >50%) en de rode hebben een zeer grote impact (kritische drempel >50%).

Grosso modo waren er een 20.000-tal groene bedrijven, een 1.200-tal oranje bedrijven en 135 rode. Daarnaast kreeg een 400-tal bedrijven de code blauw omdat men daar over onvoldoende info beschikte om al een indicatie te geven.

52 rode en

540 oranje bedrijven

Na een aanpassing van de zoekzones rond de instandhoudingsgebieden reduceerde het aantal rode bedrijven van 135 naar 52 en de oranje van 1.429 naar 540. Antwerpen (15) en Limburg (14) kennen de meeste rode bedrijven. Daarna volgen Vlaams-Brabant (9), West-Vlaanderen (8) en Oost-Vlaanderen (6).

Van de 540 oranje bedrijven bevinden er zich eveneens de meeste in de provincie Antwerpen (127) en Limburg (126), gevolgd door West-Vlaanderen (118), Oost-Vlaanderen (110) en Vlaams-Brabant (59).

Onder de getroffen bedrijven bevinden zich ook één rood en vijf oranje biologische landbouwbedrijven.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken