Startpagina Actueel

Natuurpunt 16.037 ha erkende natuurreservaten in beheer

De vzw Natuurpunt beheer heeft in totaal 16.037 ha erkende natuurreservaten in beheer. In totaal telt Vlaanderen 37 erkende milieu- en natuurverenigingen.

Leestijd : 2 min

Dit blijkt uit een parlementaire vraag die Lydia Peeters (Open VLD) stelde aan Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw Joke Schauvliege.

Antwerpen het meest, West-Vlaanderen het minst

De organisatie heeft de meeste gronden in beheer in de provincie Antwerpen (4.939 ha). Daarna volgen de provincies Limburg (4.563 ha), Vlaams-Brabant (2.575 ha) en Oost-Vlaanderen (2.440 ha) In West-Vlaanderen heeft de organisatie merkelijk minder ha in beheer (1.520 ha). Samen met de natuur die niet als natuurreservaat erkend is, beheert Natuurpunt naar eigen zeggen meer dan 22.000 ha.

14 keer voorkoop

De Vlaamse overheid kan in voorkoop grond aankopen. Meer specifiek kan dit ook gebeuren in de zoekzones voor de instandhoudingsdoelstellingen. Dat gebeurt echter steeds op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en in naam van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In 2016 gebeurde dat 14 keer. Dat is een trendbreuk met de stijgende lijn van de jaren voordien. Vanaf 2012 tot en met 2015 was het aantal jaarlijkse dossiers immers stelselmatig gestegen van 8 naar 44.

3,9 miljoen euro

Vlaanderen gaf vorig jaar in totaal 3,9 miljoen rechtstreekse subsidies aan de 37 erkende natuurverenigingen. 1,26 miljoen euro daarvan ging naar Natuurpunt en haar gewestelijke thematische en regionale afdelingen. Bond Beter Leefmilieu was goed voor 476.000 euro, Vogelbescherming Vlaanderen voor 183.000 euro en WWF Vlaanderen kreeg 168.600 euro.

Die bedragen zijn vaak maar een klein aandeel van de totale inkomsten door subsidie. Zo rapporteerde Natuurpunt voor 2015 18,6 miljoen euro inkomsten door subsidies, met daarnaast nog eens 6,6 miljoen euro kapitaalsubsidies.

Lees ook in Actueel

PIBO-campus toont beloftevolle akkerbouwrassen

Granen Op de proefveldrondgang van PIBO-campus in Tongeren bezochten we de rassenproeven wintergerst en -tarwe en het suikerbieten- en cichoreiperceel. Er was ook aandacht voor het Leader-project ‘Bouwen aan een betere bodem’ en voor het Platteland Plus-project ‘Hier groeit uw brood’.
Meer artikelen bekijken