Startpagina Granen

Graanpercelen moeten nauw opgevolgd worden

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) communiceerde woensdag 25 april over de ziektetoestand in de graanpercelen.

Leestijd : 2 min

Deze week werden op 26 waarnemingspercelen (rassenproeven, ziektebestrijdingsproeven en praktijk-velden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarweop het onbehandeld gewas.

Wintertarwe

Deze week bevindt de wintertarwe zich bij ongeveer de helft van de waarnemingen in het stadium 31 (1e knoop). Bij 1 op 10 waarnemingen bevindt de wintertarwe zich nog in het stadium 30 (begin oprichten), terwijl bij 37% van de waarnemingen het stadium 32 (2e knoop) al is bereikt. Bij 3% van de waarnemingen bevindt de wintertarwe zich al in het stadium 33 (3e knoop).

Over de oogvlekkenziekte moeten we ons niet direct zorgen maken. Meeldauw wordt in beperkte mate waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn.

Bladseptoria is aanwezig en verspreidt zich naar de bovenste bladeren. Echter, gezien het jonge stadium van de wintertarwe in nogal wat percelen is het nog te vroeg om dergelijke percelen te behandelen. Bladvlekkenziekte wordt best verder opgevolgd zodat de evolutie ervan in een later stadium kan geëvalueerd worden. Zeer gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten (in functie van het gewasstadium)!

Gele roest werd opvallend meer waargenomen dan vorige week. Bij sommige percelen/rassen is een behandeling noodzakelijk. Vooral zeer gevoelige rassen én in de kustpolder moet de gele roest van zeer nabij opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten!

Bruine roest werd slechts in beperkte mate waargenomen.

Triticale

Op de rassenproef triticale te Bottelare (provincie Oost-Vlaanderen) werden alle rassen opgevolgd naar aanwezigheid van gele roest. Enkel op de rassen Cedrico, Exagone, Lombardo en Remiko werd gele roest waargenomen op de onderste bladeren.

Spelt

Op de rassenproeven spelt in de kustpolder (Zuienkerke) en in Zwevegem (Sint-Denijs) (provincie West-Vlaanderen) werden alle rassen opgevolgd naar aanwezigheid van gele roest. Enkel bij het ras Cosmos werd reeds haardvorming van gele roest vastgesteld.

LCG

Lees ook in Granen

Graandeal met 2 maanden verlengd

Granen De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is met 2 maanden verlengd. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige week meegedeeld. Zowel Rusland als Oekraïne hebben de verlenging van de graandeal bevestigd.
Meer artikelen bekijken