Onkruidbestrijding in suikerbieten

DSC_1034

Binnen het domein van de onkruidbestrijding stelt het KBIVB dat een eerste FAR noodzakelijk is op veel bietenpercelen, en een tweede FAR noodzakelijk zal zijn 6 à 8 dagen later.Voor de eerst gezaaide percelen is vorige week reeds een eerste FAR toegepast. Sommige mensen hebben gewacht om hun eerste FAR toe te passen aangezien de bieten vaak vrij heterogeen opkomen door de droge weersomstandigheden en er nog niet altijd veel onkruid was. Het is nodeloos te vermelden dat vooropkomstbehandelingen weinig werking hebben/hadden waar ze werden toegepast.

Wacht niet langer, pas uw FAR toe!

Vorige week hadden we reeds opkomsten van onkruiden in het kiemlobstadium, toen waren het vooral kruisbloemigen (herik, knopherik,…) en veelknopigen (varkensgras,…) De warme zondag (9 april) zorgde er echter voor dat ook veel andere onkruiden nu in grotere aantallen opkomen. Momenteel worden veel opkomsten van melganzevoet en uitstaande melde gezien, maar ook meer warmte minnende onkruiden zoals zwarte nachtschade en bingelkruid worden waargenomen. Sommige uitstaande melde vertoont al zijn eerste echte bladeren.

Ga de werkzaamheid van de eerste FAR na!

Het advies van het Bieteninstituut is om na te gaan wat de werkzaamheid was van de eerste FAR vóór de toepassing van de tweede FAR (6 à 8 dagen na de eerste FAR). Ze stellen her en der vast dat de werkzaamheid onvoldoende was omdat de onkruiden door de koude nachten en schrale dagen sterk afgehard zijn.

Voor een eerste FAR is een B 0,6 / T 0,2 / G 0,5 met 0,5 l/ha olie steeds selectief voor de biet. De dosis ‘Betanal’ en/of de dosis olie kan echter verhoogd worden voor deze situatie waarbij er veel sterk afgeharde onkruiden zijn. Voor de meeste soorten olie mag max. 0,5 l/ha bij de FAR toegepast worden. Voor Zarado (10242P/B) en Gaon (9629P/B) mag max. 1 l/ha in mengsel worden toegepast. Vergeet niet dat de werkzaamheid van de eerste twee FAR behandelingen heel belangrijk is voor het uiteindelijke resultaat van de onkruidbestrijding.

KBIVB

Meest recent

Meest recent