Startpagina Veeteelt

Dierengezondheidszorg richting preventie!

Eerder deze maand keurde de algemene vergadering van de vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) het jaarverslag 2016 goed. Enkele vérstrekkende gebeurtenissen en programma’s met opmerkelijke resultaten krijgen daarin een prominente plaats, zoals bijvoorbeeld de dreiging van de vogelgriep en de griepbarometer bij rundvee.

Leestijd : 4 min

De gemiddelde medewerker van DGZ telt 40 lentes. Alle 182 werknemers verdelen 168,7 voltijdse equivalenten, 4,5 meer dan in 2015. Ze houden zich bezig met de gezondheid van uw dieren, via identificatie- en registratiewerk, analyses in het labo, monitoringsprogramma’s, tweedelijnsonderzoek (naast dat van uw bedrijfsdierenarts) en bovenal strategie.

Die strategie is sinds enkele jaren gestoeld op vijf doelstellingen: dierengezondheidszorg meer preventief richten, de efficiëntie verbeteren, markt- en klantgerichtheid vergroten, bedrijfszekerheid verankeren en financieel gezond ontwikkelen.

Meer preventief, minder curatief

Voorkomen is doorgaans beter dan genezen. Zeker nu het gebruik van antibiotica meer en meer aan banden wordt gelegd en resistentie wild om zich heen slaat. Door middel van monitoringsprogramma’s, inspanningen op het vlak van bioveiligheid en het samenbrengen en analyseren van de veelheid aan data hoopt DGZ haar steentje bij te dragen.

Volgens het rapport zijn “de werkdruk bij de bedrijfsdierenarts en de beperkte bereidheid van de veehouder om te betalen voor preventieve maatregelen” de belangrijkste reden waarom de transitie van curatief naar preventief nog niet is gemaakt. Net daarom wil DGZ éénduidig aantonen, ondermeer met data, dat veehouders geld besparen en een beter bedrijfsrendement halen door te investeren in preventieve maatregelen.

“De bioveiligheids maatregelen die je neemt, zullen altijd een stevig rendement opleveren,” zegt Marcel Heylen.
“De bioveiligheids maatregelen die je neemt, zullen altijd een stevig rendement opleveren,” zegt Marcel Heylen.

“De bioveiligheidsmaatregelen die je neemt, zullen altijd een stevig rendement opleveren,” zegt Marcel Heylen, voorzitter van de raad van bestuur van DGZ, “want gezonde dieren presteren nu eenmaal beter.”

E-efficiëntie

Volgens DGZ is dankzij de voortdurende automatisering en informatisering van de werkprocessen voor identificatie en registratie al een grote winst geboekt in de prijs-kwaliteitsverhouding. Ook over de verschuiving naar meer autocontrole is de organisatie opgetogen.

“De komende jaren maken we verder werk van een administratieve vereenvoudiging die nauw aansluit bij de klantenbehoeften op het gebied van snelheid, gemak en lage kostprijs, zonder dat de kwaliteit van de geregistreerde gegevens daarbij inboet”, klinkt het.

Concreet heeft DGZ in 2016 14.437.483 oormerken verstrekt. Datzelfde jaar stuurde de organisatie 820.184 identificatiedocumenten op. In 61% van de gevallen gebeurde dat naar aanleiding van de geboorte van een kalf.

1.811.223 analyses

Een grote peiler van de werking van DGZ is het laboratorium dat analyses uitvoert, bijna 2 miljoen in totaal vorig jaar. Een deel daarvan gebeuren in het kader van monitorings- of onderzoeksprogramma’s, zoals de griepbarometer. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat het Coronavirus, vooral gekend als oorzaak van diarree, ook een rol speelt bij ademhalingsproblemen.

Ook zagen de onderzoekers een hoog aandeel Mycoplasma bovis, wat past binnen de wereldwijde trend naar meer Mycoplasma-infecties bij runderen op de modernere, groter wordende en meer intens door handel verbonden bedrijven.

Markant in 2016

In het late najaar van 2016 stak het Schmallenbergvirus hier en daar de kop op, zowel bij rundvee als schapen. Blauwtong, en de vaccinaties ertegen, tekenden eerder het jaar voor deze dieren. Het einde van vorig jaar werd gekleurd door de dreiging van de vogelgriep. Het was een barre variant, die snel en zonder veel onderscheid te maken doodde. Een aantal pluimveebedrijven kreeg daarbovenop te maken met een heropflakkering van Gumboro.

Ook op beleidsniveau liet de zorg voor dierengezondheid zich opmerken. Ongeveer een jaar geleden, in mei 2016, engageerde DGZ zich in het convenant antibiotica en trad de database Sanitel-MED in werking. Het Koninklijk Besluit betreffende IBR-bedrijven, waarbij DGZ betrokken was, dateert van augustus vorig jaar.

Gezonde financiën

In 2016 boekte DGZ uit de werking een opbrengstentotaal van 22,3 miljoen euro. Dit was 1,2 miljoen euro meer dan in 2015 en 2,3 miljoen euro meer dan in 2014. De hogere opbrengsten in vergelijking met 2015 hebben vooral te maken met de verschillende lopende programma’s. “Ondanks de overheidsbesparingen en de impact ervan op onze financiering, stellen we vast dat de financieringsbereidheid vanuit de sector aanwezig blijft”, meent DGZ.

De werkingstoelagen in het kader van opdrachten voor de overheid en voor diverse projecten die samen met DGZ vanuit de sector werden ontwikkeld, komen hoofdzakelijk van het voedselagentschap FAVV, de federale overheidsdienst Volksgezondheid en de Vlaamse en provinciale overheden.

Toekomst

Vijf jaar geleden zetten DGZ en Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) het proces in gang om intensief te gaan samenwerken, en uiteindelijk zelfs integreren. “In oktober 2016 hebben de beide raden van bestuur unaniem hun goedkeuring gegeven aan een volledige operationele integratie. Gaan er zaken veranderen? Uiteraard! Zijn die veranderingen een bedreiging? Integendeel! Terwijl de omstandigheden (alsmaar minder veehouders) en de eisen van de maatschappij rondom ons (wetgeving) veranderen, zou niets doen net een bedreiging zijn”, betoogt voorzitter Heylen in zijn speech.

Die wil om te doen zette zich ook door in een ruimtelijke reorganisatie. De site in Drongen sloot, waarop het personeel zich verdeelde over de andere vestingen van DGZ, in Lier en Torhout.

“2017 is geen overgangsjaar, maar een jaar waarin we de fundamenten leggen voor de toekomst. Een toekomst waarin we door de bundeling van krachten van DGZ en MCC en na de afronding van de verbouwingen, zowel in Torhout als in Lier, nog efficiënter en met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, de organisatie zijn waar elke Vlaamse veehouder kan en wil op rekenen in zijn streven om met een gezonde veestapel zijn kost te verdienen”, besloot voorzitter Heylen zijn toespraak.

U kan het volledige rapport hier raadplegen. Met al uw vragen over bioveiligheid kunt u terecht bij de DGZ helpdesk op het telefoonnummer 078/05.05.23 of via het e-mailadres helpdesk@dgz.be.

D.C.

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken