Startpagina Bedrijfsnieuws

Jorion Philip-Seeds verhoogt aandeel op zaaigraanmarkt

Hoewel de coronacrisis een serieuze impact heeft op het dagelijkse leven, gaat de business in zaaigraan wel door. Elk jaar stelt zaadbedrijf Jorion Philip-Seeds hun nieuwigheden in tarwe, gerst, tricitale en spelt voor tijdens een proefveld. Dit jaar leggen de vertegenwoordigers ook graag de nadruk op de energierogge Protector en de kuilvoermengsels Meteil.

Leestijd : 6 min

Terwijl in normale jaren het binnenpleintje van Ferme de Liessart gezellig vol loopt, is het er dit jaar enorm stil. De poort is gesloten. Aan de andere kant van het gebouw worden we hartelijk, maar op anderhalve meter afstand, ontvangen door voormalig Managing & Sales Director Joris Vanmeirhaeghe en collega’s. “Ik heb de pensioenleeftijd bereikt en heb een stapje opzij gezet. De algemene en commerciële leiding heb ik overgedragen aan Jean-Philippe Jorion. Nu ben ik voor mijn parttime job verantwoordelijk voor het zoeken naar nieuwe producten en de aankoop van de zaden die uit het buitenland komen via productiecontracten.”

Aandeel in zaaigraanmarkt verhogen

Graan ziet Vanmeirhaeghe nog altijd als één van de belangrijkste gewassen in België. “Als je vergelijkt met andere gewassen, blijft het steeds de graanteelt die de bedrijven rendabel houdt”, zegt hij. “De oppervlaktes blijven min of meer stabiel, net als de graanprijzen. Fegra sloot af op 168 euro/ton, wat 9 cent meer is dan vorig jaar. Enkel spelt is wat meer onderhevig aan veranderingen in oppervlakte en prijs.”

Jorion Philip-Seeds kon dan ook trots meedelen dat ze hun gamma granen konden uitbreiden. Het zaadbedrijf nam verschillende productiecontracten over van Limagrain, aangezien die stopt met de productie ven verkoop van zaaigraan vanaf 2021. “We kunnen starten met de verkoop in het najaar”, klinkt het nog. Concreet gaat het over de tarwevariëteiten RGT Reform, RGT Sacramento en de nieuwe RGT Volupto, de gerstvariëteit Hedwig en de triticales Kasyno en Vuka.

Om die verhoging aan te kunnen, werden 4 extra productiearbeiders aangenomen en wordt op de site Pétrieux uitgebreid met een loods voor de stockage van kisten graszaad.

Tarwe

Het grootste gamma zit zoals elk jaar bij de wintertarwe. De toppers voor 2020 ziet Jorion-Philip de variëteiten Extase (KWS Momont), Bennington (Elsoms), RGT Gravity (RAGT 2N), Moschus (Strube Research) en de overgenomen Limagrain-rassen RGT Reform en RGT Sacramento. Allen buiten RGT Sacramento zijn tolerant voor chloortoluron. RGT Gravity is hierbovenop ook resistent voor de oranje tarwegalmug. Verder is het goed resistent voor bladziekten, en heeft het het een hoog opbrengstpotentieel. Het zou het goed doen op de zwaardere gronden. Moschus is een optie voor de biologische teler, en is een baktarwe met Duitse kwaliteit (klasse E). Verder is het een zeer gezond ras met een zeer goede resistentie tegen blad- en aarziekten. Het is geschikt na tarwe of maïs. De opbrengst is goed. “Niet zo hoog als bij KWS Extase, maar de premies kunnen compenseren”, vertelt Jorion Philip-Seeds vertegenwoordiger Filip Desmyter. KWS Extase is een B1-baktarwe en bovendien een zeer gezond ras, dat het bijzonder goed doet bij witziekte en septoria. Naar voetziekten is het wel gevoeliger. Het stoelt goed uit, en produceert een hoog hectolitergewicht en opbrengst. In Frankrijk is dit een van de belangrijkste met zo’n 4.000 ha vermeerdering. Bennington (Elsoms) wordt dan weer gekenmerkt als ‘kiloklopper’. Het is een typisch Engels voedertarwe waarbij de opbrengst erg hoog is, en ook veel stro van te verwachten is. Het is vooral geschikt voor de intensieve teelt, en komt op zware gronden – zoals de polders – goed tot zijn recht. De overgenomen Limagrainrassen RGT Reform en RGT Sacramento waren niet te zien in de proefvelden. Belangrijkste eigenschappen voor RGT Sacramento is zijn vroegrijpheid en het opbrengstpotentieel met goede kwaliteit. Wel opletten met chloortoluron en voetziekten. RGT Reform kent men als een A baktarwe met een goede legervastheid en regelmaat.

De variëteiten Avignon (Lemaire-Deffontaines), Cubitus (Secobra Saatzucht) en RGT Volupto (RAGT) beschouwt Jorion Philip-Seeds als dé nieuwigheden voor 2020. Cubitus beschouwt het zaadhuis als een ras met een zeer goede gezondheid en goede opbrengsten. Van alle rassen scoorde deze het beste naar aarziekten toe. Het is geschikt als tarwe na tarwe, maar ook als tarwe na maïs. Avignon is aangepast aan de minder intensieve teelttechnieken. Verder stoelt het zeer goed uit en kent het een uitmuntende vruchtbaarheid van de aren. Het bleek bovendien een zeer stabiel en zeer regelmatig ras.

Ten slotte blijven Bergamo, Gedser, Childeric, Arezzo, Mentor en Rustic goede en gezonde rassen in het gamma. Met Childeric als nog een ras dat resistent is tegen de tarwegalmug. Vanwege de gevoeligheid aan gele roest, zullen de rassen Avatar en Amboise waarschijnlijk verdwijnen.

Gerst

In gerst wil Jorion Philip-Seeds het aandeel enorm verhogen. Van Limagrain kwam de variëteit Hedwig over, dat als de referentie in gerst wordt beschouwd en zeer belangrijk is in Wallonië. Op 3 jaar in proef bleek het een heel regelmatig ras, dat bovendien resistent is tegen de 2 mozaïekvirussen (Y1 en Y2). Het is verder gekenmerkt door zijn vroegrijpheid en zijn goede opbrengst. KWS Joyau is de nieuwigheid van dit jaar. Het is tolerant voor het dwergvergelingsvirus, én is een optie voor de biologische teler. Toch kan het ook intensief worden geteeld. Het zaadbedrijf kenmerkt het als een brouwgerst dat kerngezond is, met een goede legervastheid en zeer goede uitstoeling. Van de nieuwigheden van vorig jaar, schuift Jorion Philip-Seeds nu enkele toppers naar voor. KWS Jaguar is het vroegste ras van het gamma gerst, maar kan ook gebruikt worden voor de late zaai. Het ras combineert een mooie opbrengst en een goede ziekteresistentie, met een tolerantie voor het dwergvergelingsvirus. KWS Faro beschrijft Brecht Ruysschaert als ‘het ras voor de laatste kilo’s’: zowel hectolitergewicht als de calibrage scoren heel goed. Het ras bleek ook heel legervast. Creative (Lemaire-Deffontaines) is ook zeer legervast, en zelfs iets gezonder dan KWS Faro. Op de Belgische rassenlijst blijkt het wel het meest productieve gerstras. Kingsbarn (Syngenta Seeds) ten slotte is een Engels ras voor de fans van hybriden. Het kent een hoog rendement en een hoog hectolitergewicht.

Dit jaar beschouwt Jorion Philip-Seeds Margaux (Unisigma), Monique (Von Borries), Amistar en Proval de rassen als vaste waarden. Margaux was nieuw in het gamma sinds vorig jaar, en is een zeer dwergvirustolerante variëteit. Monique is al een ouwe rot, maar onmisbaar in het biogamma.

Triticale

Op het vlak van triticales staat Jorion Philip-Seeds al best sterk. Desmyter geeft aan hierin bijna de enige in de markt te zijn. Vaste waarden zijn voor hen Borodine (RAGT Semences), RGT Eleac (RAGT 2N) en de Limagrain-nieuwkomer Vuka. Borodine blijkt wel de belangrijkste uit het gamma: “Het is het gezondste ras en zeer gemakkelijk te telen. Het is ook geschikt voor bio.” RGT Ruminac (RAGT 2N), Bikini (Lemaire-Deffontaines), Kasyno (Danko) en Rivolt (Agri-Obtentions) zijn de toppers voor 2020. Bikini is de vroegste triticale uit het segment. Het past perfect in de biofilosofie: het ras ‘vertrekt’ snel waardoor onkruid geen kans krijgt om te ontwikkelen. “Het is ook uitermate goed voor kippenvoer”, wordt nog gemeld. Verder is het een erg alternatieve triticale, met een hoog opbrengstpotentieel, hoog hectolitergewicht, goede legervastheid en hoge roestresistentie. Rivolt is eerder een halfvroeg ras en volgens Jorion Philip-Seeds is het hoogproductief. Interessant is de resistentie tegen witziekte en voetziekten, wat het tot geschikt tweede graangewas maakt. Wel valt op te merken dat dit ras een intensieve aanpak vraagt en goed moet worden opgevolgd. Ook RGT Ruminac vraagt om een intensieve teelttechniek. En ook hier is het opbrengstpotentieel hoog. Kasyno ten slotte is een half laat ras, en geschikt voor de bioteelt. Dit ras zal het goed doen op alle bodemtypes en alle regio’s.

Meteil-mengsels en Protector

Naast de rassen apart, gaat Jorion Philip-Seeds verder in op hun Meteil-assortiment voor voeders. Een Meteil-mengsel bestaat uit triticale enerzijds, en haver en voedererwten anderzijds. Het aandeel granen en vlinderbloemigen per Meteil-mengsel verschilt wel. Hoe meer vlinderbloemigen, hoe meer eiwit. Hoe meer granen, hoe meer DS-opbrengst. Zaai kan van half oktober tot half november, maar ook lentezaai is mogelijk. Voordeel aan deze mengsels is dat ze weinig meststoffen vragen en dat er geen fytobehandelingen nodig zijn. “Daarnaast heeft het een lagere behoefte aan water en laat het in het voorjaar een minder uitgedroogde grond na dan bijvoorbeeld raaigras”, klinkt het. Oogsten kan vanaf aarvorming van de granen, en dat liefst zonder ploegen om de waterhuishouding in de bodem te bewaren. Het is ideaal om nog maïs erna te zaaien. De opbrengst varieert tussen 6 à 10 ton droge stof/ha met een VEM tussen 800 en 900 en eiwit tussen 10 en 18%, afhankelijk van het aandeel vlinderbloemigen en het oogststadium. Het is een basisvoeder dat structuur aanbrengt in het rantsoen.

In rogge wil de zaadfabrikant de focus leggen op Protector, een snelgroeiende energierogge. Dit kan dienen als vanggewas in het najaar. Het kan laat gezaaid worden bij lage temperaturen en groeit terwijl andere vanggewassen stil staan. Zoals de naam al doet vermoeden produceert dit gewas een grote biomassa, met veel verse opbrengst. Het zou als tweede bron van ruwvoeder kunnen dienen, naast gras. “ Het rendement is zo’n 4 à 6 ton drogestofopbrengst.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken