Opnieuw boerenprotest Nederland vanwege stikstofmaatregelen

De Nederlandse boeren gaan met trekkers naar Den Haag om te protesteren tegen stikstofmaatregelen.
De Nederlandse boeren gaan met trekkers naar Den Haag om te protesteren tegen stikstofmaatregelen. - Foto: Bernd Hietberg

De maatregel past binnen een groter plan om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen. Nederland zit boven een Europees plafond wat stikstof betreft. Een andere maatregel in dat kader was bijvoorbeeld de snelheidsverlaging op snelwegen, van 130 naar 100 km per uur. Met vrachtwagens en militairen is het Binnenhof hermetisch afgesloten.

De donderdagavond-actie was georganiseerd door Farmers Defence Force (FDF). Tijdens de avond werd door het parlement vergaderd over de voermaatregel. In het parlement is een motie van CDA (christendemocraten) en VVD (liberalen) aangenomen. In de motie staat dat landbouwminister Carola Schouten een alternatief voorstel vanuit de sector door moet laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. In dit plan gaan boeren en adviseurs zelf over een rantsoen, maar kunnen ze zelf zien hoe te sturen op stikstof.

Dat moet binnen 3 weken gebeuren. Pakt deze doorrekening positief uit, dan moet het sectorvoorstel worden gevolgd. De minister, die van de partij ChristenUnie is, kan de motie naast zich neerleggen.

De grotere actie vandaag wordt ook hier en daar bij provinciehuizen gehouden en is een initiatief van Agractie, waarbinnen diverse organisaties binnen de landbouw waaronder FDF vertegenwoordigd zijn. De grootste landbouworganisatie, LTO, stapte eerder uit Agractie. Dat neemt niet weg dat de organisatie fel tegen de voermaatregel is. De juridische logica die door de minister wordt gehanteerd houdt volgens LTO geen enkel verband met de realiteit van het boerenbedrijf is er dus nog altijd het risico dat de sector te maken krijgt met een onwerkbare voermaatregel.

Van de zo veelvuldig aangehaalde ambitie van het ‘verminderen van regeldruk’ en ‘ruimte voor het vakmanschap voor boeren en tuinders’, zoals verwoord in onder andere een visiedocument van het landbouwministerie, is volgens LTO bar weinig over.

LTO benadrukt dat boeren stappen willen zetten om tot een verdere daling van de stikstofuitstoot te komen. De stikstoflijn daalt volgens haar al jaren. ‘Alleen een aanpak die aansluit bij het boerenbedrijf, die ruimte geeft aan ondernemerschap en die innovatie bevordert heeft kans van slagen’, heet het. De voermaatregel die nog altijd boven de markt hangt werkt volgens haar enkel contraproductief.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent