Geef de juiste maïs aan de juiste koe, is eerste rassenadvies van Limagrain

Gaan we melk- of vleeskoeien voederen? En hoeveel maïs zit er in het rantsoen? Dat zijn volgens Limagrain de eerste vragen die men moet stellen bij het kiezen van maïsrassen.
Gaan we melk- of vleeskoeien voederen? En hoeveel maïs zit er in het rantsoen? Dat zijn volgens Limagrain de eerste vragen die men moet stellen bij het kiezen van maïsrassen. - Foto: TD

Thomas Truyen, Technical & Marketing manager Voedergewassen bij Limagrain, keek tijdens de persbriefing allereerst terug naar de maïsteelt in 2020.

Gras onttrekt water

Op 20 juni stelde hij vast dat waar maïs als eerste vrucht werd gezaaid, op 20 april, die er 2 maanden later perfect bij stond. Op een ander perceel waar de maïs 20 dagen later gezaaid werd, op 10 mei, na een snede gras, stond de maïs er maar droevig bij. De voorjaarsdroogte had hier duidelijk zijn invloed. Het gaat om een verschil in zaaidatum van 20 dagen, maar een verschil in ontwikkeling van 40 dagen. Algemeen durft Truyen stellen dat maïs gezaaid na gras (na 5 mei) een drama werd in 2020.

Zaai tijdig maïs

Het gras zuigt veel water uit de bodem. Italiaans raaigras zou per 1.000 kg drogestof 40 l water per vierkante meter onttrekken. Een grassnede van 3.000 kg drogestof onttrekt dus 120 l water dat niet beschikbaar is voor de volgteelt maïs. Door de grotere verdamping in warmere voorjaren neemt het beschikbare bodemvocht ook af. Tijdens de kritische periode, zo rond de bloei van de maïs, is er dus minder vocht beschikbaar. Thomas Truyen zijn advies is dan ook om zo vroeg mogelijk het gras te oogsten. Dit gevolgd door – liefst eind april, maar uiterlijk voor 5 mei – de maïszaai.

Het verschil in de ontwikkeling van maïs hebben we gedurende het ganse teeltseizoen blijven zien. Bijgevolg liep de oogst dan ook van eind augustus tot november. In augustus was het niet noodzakelijk ‘slechte’ maïs die gehakseld werd. Veelal was dit zelfs goede maïs omdat hij op tijd was gezaaid. Slechter was de maïs wel als hij verdroogde door de hitte.

Veel of weinig maïs in rantsoen

Bij Limagrain werd een schema uitgewerkt om de maïsrassenkeuze op te baseren, afhankelijk of er veel of weinig maïs in het rantsoen zit. Bij veel maïs in het rantsoen raden ze aan te kiezen voor rassen met een top celwandverteerbaarheid (HDi Hybrids gamma). In het andere geval, bij weinig maïs in het rantsoen, kiest men best voor rassen die veel onbestendig zetmeel opleveren (StarPlus gamma).

Bij de HDi-rassen, die een goede verteerbaarheid van de celwanden en bestendig zetmeel bieden, zit er een nieuw vroeg kuilmaïsras in het aanbod van Limagrain, namelijk LG 31.224 (FAO 210). Dit biedt veel energie voor dierlijke producties en is flexibel op vlak van zaaidatum. Het kan dus als eerste of tweede teelt gezaaid worden.

In grasrijkere regio’s waar minder maïs in het rantsoen zit, raadt Limagrain een rassenkeuze aan uit zijn StarPlus gamma. Ook hier is er een nieuw, vroeg kuilmaïsras, namelijk LG 31.238 (FAO 215). Dit is een dubbeldoelras dat door Limagrain wordt omschreven als de ideale zetmeelbron voor rantsoenen met weinig maïs of voor vleesvee. Een ander nieuw ras is het halfvroege Kinsley (FAO 235), een variëteit met een hoge opbrengst en hoge gehaltes aan onbestendig zetmeel. Dit ras moet wel als eerste vrucht gezaaid worden.

Hydraneo

Hydraneo is een label dat Limagrain meegeeft aan rassen die beter tegen de droogte kunnen, want de laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat het klimaat sneller verandert. Hydraneo-rassen investeren meer energie in hun wortelontwikkeling. Dit is een belangrijk wapen in de strijd tegen de droogte. Hiernaast sluiten die rassen hun huidmondjes sneller bij droogte.

Thomas Truyen gaf aan dat de Hydraneo-rassen zelden aan de top staan in rassenproeven omdat deze aanliggen op goede locaties met perfect homogene gronden. Ze maken pas het verschil op droogtegevoelige gronden en in stressomstandigheden. Werd er meer dan 14 ton korrelmaïs geoogst vorig jaar dan hoeft hier geen Hydraneo-ras uitgezaaid te worden. Is er minder dan 12 ton geoogst, dan is dit wel aanbevolen.

Meer korrelmaïs

De coronacrisis deed de vraag naar aardappelen ernstig teruglopen. Vermoedelijk wordt het uitgeplante aardappelareaal in 2021 dan ook kleiner. Dit wordt althans aangeraden. Bijkomend zijn er regionaal minder wintergranen uitgezaaid door de moeilijke veldomstandigheden dit najaar.

Beide waarnemingen samen kunnen er wel eens voor zorgen dat er meer korrelmaïs wordt uitgezaaid. Ook hier heeft Limagrain 2 Hydraneo rassen, namelijk het zeer vroege Crosbey (FAO 200) en het vroege LG 31.219 (FAO 210). Die laatste is geschikt voor uitzaai op droogtegevoelige gronden. Crosbey is dan weer geschikt als er na de oogst nog een vanggewas of wintergraan gezaaid moet worden.

Naast rassenkeuze, dient men eens stil te staan bij de gekozen  zaadontsmetting .
Naast rassenkeuze, dient men eens stil te staan bij de gekozen zaadontsmetting . - Foto: TD

Zaadontsmettingen

Zaadontsmettingen met Mesurol zijn verleden tijd. Bij Limagrain is er de keuze voor Korit Pro of Starcover Force 20 CS. In Korit Pro zit allereerst Korit 420 FS dat bescherming biedt tegen vogelvraat en de agressieve Pythium-schimmel. Daarnaast zit er ook Vibrance in dat extra bescherming van de wortels biedt tegen rhizoctonia. Tot slot zijn er nog de micro-elementen mangaan en zink voor een betere groeistart.

Starcover + Force 20 CS zorgt voor LG-rassen met een goede jeugdgroei. De biologische coating Starcover zorgt voor meer en betere wortels. De toevoeging van Vibrance zorgt voor extra bescherming van de wortels tegen rhizoctonia. Force 20 CS is dan weer bijgevoegd ter bescherming tegen bodeminsecten en vogelafweer.

Starcover Force wordt vooral geadviseerd bij droogte (minder bodemvocht dat beschikbaar is), maar ook als er bodeminsecten zijn zoals ritnaalden of larven van de bonenvlieg. Deze komen makkelijker voor na gescheurd grasland. Zit men in groentestreken of hebben we nood aan vogelafveer, dan wordt een zaadontsmetting met Korit Pro aanbevolen door Limagrain.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent