ILVO werkt project uit rond hernieuwbare energietechnieken in de veeteelt

Hernieuwbare energietechnologieën zoals zonnepanelen, warmtepompen en biogas worden namelijk steeds goedkoper, betrouwbaarder en performanter.
Hernieuwbare energietechnologieën zoals zonnepanelen, warmtepompen en biogas worden namelijk steeds goedkoper, betrouwbaarder en performanter. - Foto: Pixabay

Intensieve veeteelt is één van de subsectoren van de landbouw waar grote hoeveelheden fossiele brandstoffen worden gebruikt. De energievraag is divers, gaande van koeling/verwarming van de stallen, gebruik van toestellen en tractoren, tot verlichting en ventilatie. Het RES4LIVE project -hernieuwbare energie voor veeteelt – wil het gebruik van fossiele brandstoffen in de Europese veeteelt vervangen door slimme en hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energie-oplossingen ontwikkelen

Hernieuwbare energietechnologieën zoals zonnepanelen, warmtepompen en biogas worden namelijk steeds goedkoper, betrouwbaarder en performanter. Dit betekent dat er ook meer opportuniteiten ontstaan voor landbouwers om deze technieken te gaan gebruiken. Project RES4LIVE mikt op het ontwikkelen en demonstreren van deze technieken, specifiek voor de veeteelt in de EU.

Meer specifiek zal RES4LIVE geïntegreerde, kosten-efficiënte en case specifieke hernieuwbare energie-oplossingen ontwikkelen en op de markt brengen. Tijdens het project zullen veelbelovende hernieuwbare energietechnieken aangepast en getest worden in energie-intensieve veeteeltbedrijven (varkens, melkvee en pluimvee) om aan de energievraag te voldoen zonder of met minder gebruik van fossiele brandstoffen.

Duurzaamheid van bedrijfsvoering en optimaal thermisch comfort voor de dieren

Specifieke en geoptimaliseerde technieken, gecombineerd met ingrepen voor energie-efficiëntie zullen worden voorgesteld en gedemonstreerd in 4 pilootstallen (waaronder de Varkenscampus in Melle). Die technieken worden ook geëvalueerd op technisch, economisch, ecologisch en sociaal vlak. Het resultaat van het RES4LIVE project zal een waaier zijn van geavanceerde en kosteneffectieve technologieën voor de veeteelt. Die zullen de duurzaamheid van de bedrijfsvoering en een optimaal thermisch comfort voor de dieren garanderen. Dit moet toelaten om de productiviteit te verhogen met een minimale impact op het klimaat.

ILVO-LV

Meest recent

Meest recent