VITO heeft een code Goede Praktijk rond debietmeters online geplaatst

Die code is een leidraad bij de uitvoering van het recente principebesluit van de Vlaamse regering voor de verplichte installatie van debietmeters op mestbe- en verwerkingsinstallaties.
Die code is een leidraad bij de uitvoering van het recente principebesluit van de Vlaamse regering voor de verplichte installatie van debietmeters op mestbe- en verwerkingsinstallaties. - Foto: VCM

Deze Code Goede Praktijk geeft informatie over de types debietmeters die gebruikt kunnen worden op vergistings- en mestverwerkingsinstallaties (elektromagnetische debietmeters en coriolis-massadebietmeters), hoe deze geplaatst moeten worden en hoe deze debietmeters gekalibreerd moeten worden.

Die code is een leidraad bij de uitvoering van het recente principebesluit van de Vlaamse regering voor de verplichte installatie van debietmeters op mestbe- en verwerkingsinstallaties. Op basis van deze informatie kan men bijvoorbeeld bepalen welke debietmeters het meest geschikt zijn voor specifieke locaties in de installatie en hoe deze het best geïnstalleerd worden.

Biogas-E verzamelde ook alle antwoorden op de vragen over de plaatsing van bijkomende debietmeters op mestbewerkings- en mestverwerkingsinstallaties die tijdens de webinars van Biogas-E en VCM over debietmeters aan bod kwamen: https://www.biogas-e.be/FAQdebietmeters.

LV-VCM

Meest recent

Meest recent