Startpagina Bedrijfsnieuws

Zuivelcoöperatie Milcobel kondigt tijdelijke stop ledenuittredingen aan

Aangezien heel wat vennoten-melkleveraars de voorbije weken de zuivelcoöperatie dreigden te verlaten, besliste de raad van bestuur van Milcobel alle opzeggingen in de periode vanaf 5 april 2021 tot en met 1 juli 2021 te weigeren. Door deze beslissing wordt het effectief uittreden uit de coöperatie tijdelijk opgeschort tot minstens 1 april 2022.

Leestijd : 3 min

Deze ingrijpende beslissing werd op paasmaandag aan alle vennoten-leveraars medegedeeld.

Door het tijdelijk opschorten van de uittredingen gedurende een bepaalde periode, wenst Milcobel te vermijden dat de goede werking van het bedrijf zou verstoord worden. “Een versneld vertrek van een minderheid van de leden zou namelijk de lopende hersteltrajecten voor de meerderheid van de trouwe leden in gevaar kunnen brengen”, stelt Eddy Leloup, directeur Milk & Farms, in een persmededeling. “Een pauze in het vertrek en een tijdelijke weigering van de uittreding van leden geven de mogelijkheid om de nodige acties duurzaam te implementeren.

De raad van bestuur en het management zijn ervan overtuigd dat door het nemen van deze beslissing Milcobel in staat zal blijven om haar rentabiliteit verder te versterken zodat haar bestaande en trouwe coöperanten in de toekomst van een competitieve melkprijs zullen kunnen genieten.”

Volgens Leloup werd voor de weigering tot het aanvaarden van nieuwe opzeggingen het eerst gebruik gemaakt van artikel 16, vierde lid van de statuten van Milcobel CV. Dit artikel stelt: "De Raad van Bestuur mag de uittreding weigeren indien de vennoot verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of indien door uittreding het vast kapitaal/minimum kapitaal niet zou behouden blijven of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht."

Uitgebreide argumentatie

De raad van bestuur nam deze ingrijpende beslissing op basis van enkele argumenten. “De lopende verbetertrajecten en de realisatie van de strategische plannen van Milcobel leiden momenteel sneller dan verwacht tot betere resultaten”, benadrukt Leloup. Dit blijkt onder meer uit de herwonnen positie waarmee Milcobel nu opnieuw de markten kan volgen en de melkprijs kan stuwen. “We willen ook alle voorrang geven aan de trouwe leden die mee helpen om het langetermijnperspectief te ontwikkelen voor de hele coöperatieve gemeenschap van Milcobel. Dit perspectief wordt gedragen door de activiteiten en prestaties van Milcobel als bedrijf en door het aandeelhouderschap bij de coöperatie. Het is evident dat melkvolume en ledenkapitaal hierbij principieel belangrijke onderdelen zijn.”

Milcobel is steeds een essentieel onderdeel geweest in het geheel van de Belgische melkveehouderij en verdedigt daarmee niet alleen de belangen van de individuele leden, maar ook van het collectief gebeuren. Dit is de essentie van de coöperatie die ook terug vastgelegd is in onze Milcobel-visie en -strategie. Milcobel wil deze rol ten volle blijven opnemen in de toekomst. “Het is daarom noodzakelijk dat er opnieuw in een sfeer van sereniteit en op basis van feiten gehandeld wordt. Milcobel is immers opnieuw in staat om een competitieve positie in te nemen waarmee ingespeeld kan worden op alle invloedsfactoren die zich voordoen in onze volatiele zuivelomgeving.”

Volgens de raad van bestuur heeft Milcobel terug een solide financiële en kapitaalspositie. De coöperatie is ook bezig met een succesvolle melksynchronisatie waarmee een beter evenwicht tussen de melkaanvoer,-verwerking en -afzet wordt gerealiseerd. “Het risico van een versneld vertrek van een minderheid van de leden zou het lopende hersteltraject voor de meerderheid van de trouwe leden kunnen verstoren. Een pauze in het vertrek en een tijdelijke weigering van de uittreding van leden geven de mogelijkheid om de nodige acties duurzaam te implementeren.”

Zorgen voor stabiliteit

Milcobel wil op deze manier het belang van de coöperatie en haar leden beschermen en zorgen voor de nodige stabiliteit. “Met deze beslissing trekt de raad van bestuur resoluut de kaart van de toekomst van Milcobel en het perspectief voor de bestaande en trouwe leden”, besluit Eddy Leloup.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken