ILVO en UGent bevragen veehouders over biologische vleesveehouderij

Via deze bevraging willen ILVO en UGent een beeld krijgen van de uitdagingen en vragen van veehouders die overwegen om te schakelen, in omschakeling zitten, of reeds biologisch produceren.
Via deze bevraging willen ILVO en UGent een beeld krijgen van de uitdagingen en vragen van veehouders die overwegen om te schakelen, in omschakeling zitten, of reeds biologisch produceren. - Foto: LV

In Vlaanderen is er slechts beperkte interesse in de omschakeling van gangbare naar biologische vleesveehouderij. Mogelijk zijn de drempels voor omschakeling te hoog of zitten veehouders met vragen waar ze niet direct een antwoord op vinden.

Op vraag van departement Landbouw & Visserij

Via deze bevraging willen ILVO en UGent een beeld krijgen van de uitdagingen en vragen van veehouders die overwegen om te schakelen, in omschakeling zitten, of reeds biologisch produceren. ILVO en UGent zullen met deze noden en vragen aan de slag gaan en om te komen tot een praktijkbrochure voor de biologische vleesveesector die voldoet aan de verwachtingen van de sector.

De brochure komt er op vraag van het departement Landbouw en Visserij en zal een antwoord bieden op vragen uit de praktijk over wetgeving voor biologische landbouw, runderrassen en hun behoeften, biologische teelten en voeders, karkas- en vleeskwaliteit, afzetmarkt en rendabiliteit. De brochure zal een praktisch synthesedocument zijn voor biologische vleesveehouders, en zal mogelijks ook bijdragen tot het verlagen van de drempel voor potentiële omschakelaars.

Binnen- en buitenlandse informatie

Voor het samenstellen van de brochure zullen ILVO en UGent zich baseren op binnen- en buitenlandse informatie alsook op de ervaringen van veehouders, zoals zal blijken uit de enquête. ILVO zal voor de begeleiding van het project (dat een half jaar duurt) een stuurgroep samenstellen die bestaat uit biologische vleesveehouders en organisaties die werken voor de biologische sector. Alle info vind je terug op de website van ILVO.

LV-ILVO-UGent

Meest recent

Meest recent