Structureel verlies in de Conference-teelt oplossen door minder aanbod

Hoe meer hardfruit wordt opgeslagen in de frigo’s na de oogst, hoe lager de prijs wordt. Het valt te overwegen om de kleine plukmaat niet meer te oogsten.
Hoe meer hardfruit wordt opgeslagen in de frigo’s na de oogst, hoe lager de prijs wordt. Het valt te overwegen om de kleine plukmaat niet meer te oogsten. - Foto: AV

De wet van vraag en aanbod is enorm voelbaar bij alle bulklandbouwproducten omdat door de grote variatie van oogstvolumes van de diverse seizoenen en een quasi stabiele vraag, de prijs zeer sterk schommelt.

Minder stock rendeert

“Hoe meer hardfruit wordt opgeslagen in de frigo’s na de oogst, hoe lager de prijs wordt. Gemiddeld kan men stellen dat peren bewaren eigenlijk niet opbrengt”, aldus Dirk Coucke. “Uit onze berekeningen blijkt dat er een vrij lineair verband bestaat tussen de stock en de prijs in elke periode van een seizoen. In de eerste 3 maanden na de oogst stijgt de prijs met 1,16% per percent minder stock. In de daaropvolgende 3 maanden na de oogst is de prijsstijging nog groter, namelijk 1,51%. Omgerekend naar een prijs per ha is dit circa 400 euro/ha extra opbrengst per percent minder aanbod.”

Kleine plukmaat vermijden

Volgens Coucke is het dus zeker zinvol om na te denken over de manier waarop de oogstvolumes kunnen worden beperkt. In de eerste plaats denk hij daarbij aan een piste via de kleine plukmaten: “De peermaten (60-65) die goed opbrengen moeten we maximaliseren. Een eerste logische denkpiste is om de kleine maten (maat 45 of zelfs 50) niet meer te oogsten door vooraf chemisch of handmatig te dunnen of door ze gewoon te laten vallen tijdens de pluk. De prijs van maat 45 biedt namelijk geen toegevoegde waarde. Met een gemiddelde van 19 ct/kg aan de klok, kunnen amper de pluk- en sorteerkosten worden betaald, laat staan de hoge vaste en overige kosten. Wetende dat er per seizoen gemiddeld 3 à 6% van het volume maat 45 wordt geoogst, zouden we het aanbod in België alleen al met circa 10.000 ton kunnen laten zakken.”

Coucke beseft wel dat deze stelling gemakkelijk te bedenken is, dan uit te voeren als niet iedereen meedoet. “Vandaar dat de sector daar toch ernstig moet over nadenken om die kleine maten gewoon niet meer in de markt aan te nemen.”

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent