Tarweprijzen zijn op lager niveau gestabiliseerd

De tarwemarkt is bezorgd over de impact van de vrieskoude in West-Europa, en op die van de droogte in Amerika.
De tarwemarkt is bezorgd over de impact van de vrieskoude in West-Europa, en op die van de droogte in Amerika. - Foto: TD

De prijzen van de huidige campagne van Europees koolzaad dalen maar traag dit jaar, omwille van de beperkte beschikbaarheid en de goede internationale vraag van onder andere China en India, die op zoek zijn naar goedkopere alternatieven voor plantaardige oliën. “De prijzen voor de nieuwe oogst 2021-2022 staan ook op hoog niveau, zowel voor Canadese canola (omwille van de droogte) als in Europa (zorgen omtrent eventuele vorstschade). Verder is de markt ook ondersteund door de heel hoge prijzen voor soja na het USDA Stocks & Acreage Report”, stelt Raf Beyers.

Hoewel de nieuwe Europese koolzaadoogst nu al op historisch lage niveaus ingeschat werd, lijken de huidige vriestemperaturen in Europa de kans op verdere dalingen eerder nog te vergroten. “Hierdoor is er momenteel heel veel vraag naar Europese koolzaad(olie) voor de nieuwe oogst 2021-2022. Ook in Canada zijn er heel wat zorgen omtrent de nieuwe canola-oogst door de droogte en de uitgeputte voorraden van de oude oogst.”

Soja

Geen verrassingen in het nieuwe USDA-rapport van begin april, maar de Amerikaanse eindstocks blijven aan de lage kant. “De droogte in de VS en Canada houdt ondertussen aan. Het is nog vroeg, maar we weten dat zowel voor maïs als voor bonen de Dakotas heel belangrijk zijn naar uitbreiding van het areaal. Ook de lange termijnverwachtingen voor de Midwest (VS) blijven droog voor deze zomer, opletten dus, want dit kan de Amerikaanse balans zich eigenlijk niet permitteren.”

De Braziliaanse oogst gaat ondertussen goed vooruit, 78% is binnen en men is optimistisch over de uiteindelijke productie, USDA verhoogde haar inschatting tot 136 miljoen MT. “Exporten kunnen op die manier stijgen tot 85 miljoen MT, 2 miljoen MT hoger dan vorig jaar. Ook de oogst in Argentinië vordert, maar de eerste rendementen zijn teleurstellend, de overheid verlaagt haar oogstinschatting naar 43 miljoen MT, terwijl het USDA (voorlopig?) blijft op 47,5 miljoen MT.”

Maïs

Het meest recente USDA-rapport was ondersteunend voor de Amerikaanse maïsmarkt door weer een verlaging van de eindstocks te rapporteren (nu al 30% lager dan vorig jaar). “Dit deden ze op basis van een hoger verbruik door de herstellende ethanolproductie en hogere export naar China. Hierdoor ziet de Amerikaanse maïsbalans er krap uit, wat weinig ruimte laat voor incidenten in de nieuwe oogst.”

Hier maakt de markt zich wel wat zorgen om, want het is momenteel te droog in de VS en ook de voorspellingen geven een droge zomer voor de Corn Belt. Ook in Brazilië blijft het te droog, wat een risico vormt voor de 2de oogst maïs (safrinha), desondanks blijft het USDA-rapport hierover optimistisch in haar voorspellingen (onveranderd op 109 miljoen MT).

Tarwe

De tarweprijzen zijn gestabiliseerd op een lager niveau. De campagne voor de oude oogst loopt stilaan op zijn einde en dat laat zich voelen in de Europese exportactiviteit, die wat stroef verloopt. Egypte blijft opvallend afwezig en Algerije kocht maar een klein volume. “De stijgende euro/dollar wisselkoers helpt hier natuurlijk niet bij. Wat de nieuwe oogst betreft, is de markt bezorgd over de impact van de vorstschade in West-Europa op de gewascondities. In Amerika (en ook Canada) is het dan weer te droog momenteel en er wordt geen regen voorspeld”, besluit Raf Beyers.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent