Startpagina Actueel

Frankrijk bekrachtigt VegaplanFR, waardoor onze landbouwers toegang tot Franse markt behouden

Een aanvullende Vegaplan-certificering zal in de komende weken worden ingevoerd. Deze is gericht op landbouwers die groenten telen waarvan de producten bestemd zijn voor Frankrijk.

Leestijd : 3 min

Veel elementen zijn reeds opgenomen in de Vegaplan Standaard voor de primaire groenteproductie, maar VegaplanFR gaat verder wat betreft eisen inzake bemesting, irrigatie en biodiversiteit, en legt ook een tussentijdse audit op tijdens de certificeringscyclus

Sectorale gidsen voor de landbouw

David Clarinval, federaal minister van Landbouw, heeft op 19 april een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de vzw Vegaplan. Deze vzw beheert de Vegaplan Standaarden, waaronder de sectorale gidsen voor de landbouw. Deze gidsen worden door het FAVV gevalideerd om als basis te dienen voor de werkzaamheden van de Onafhankelijke Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI) in het kader van de validatie van het autocontrolesysteem van de operatoren.

In Frankrijk bepaalt de Egalim-wet dat publieke restaurants met een openbare-dienstverleningstaak tegen 1 januari 2022 ten minste 50% kwaliteitsvoeding moeten aanbieden. Het gaat hierbij om biologische producten, kwaliteitslabels (Rode Label, BOB, BGA), maar ook om de vermelding "afkomstig van een landbouwbedrijf met een hoge milieuwaarde" (HVE - Haute Valeur Environnementale). Tot 31 december 2029 worden producten "afkomstig van een landbouwbedrijf met milieucertificering niveau 2" aanvaard.

Om aan deze eisen te voldoen en deze voor veel producenten belangrijke markt te behouden, heeft de Belgische vereniging Vegaplan een milieumodule "VegaplanFR" ontwikkeld, die aan de certificeringsnorm voor de primaire groenteteelt wordt toegevoegd. De vzw Vegaplan heeft een dossier ingediend voor de erkenning van haar norm en stelde haar Belgische aanpak voor in Parijs.

Op initiatief van de federale minister van Landbouw David Clarinval, werd dit punt onder de aandacht gebracht van de Gewestelijke ministers van Landbouw. Samen met minister Hilde Crévits en minister Willy Borsus konden zij de nodige steun van de Belgische autoriteiten krijgen voor de erkenning door de Franse autoriteiten. In de marge van de Europese Raad van Landbouwministers van vorige maand heeft minister David Clarinval de kwestie ook besproken met zijn Franse collega-minister, Julien Denormandie. Deze reageerde zeer snel op het verzoek van de Belgische autoriteiten.

Groot aantal vragen van Franse klanten

Deze norm heeft op 13 april 2021 groen licht gekregen van de "Commission Nationale de Certification Environnementale (CNCE)" en de erkenning werd op 18 april 2021 bij een Frans ministerieel besluit bevestigd.

De Belgische groenteverwerkende industrie die naar Frankrijk exporteert, wordt geconfronteerd met een groot aantal vragen van Franse klanten over hoe de Belgische grondstoffen aan de milieueisen zullen voldoen. Dankzij de erkenning van de gelijkwaardigheid kunnen Belgische landbouwers zich voortaan laten certificeren voor deze aanvullende module "VegaplanFR".

De controle zal worden uitgevoerd door een Onafhankelijke Certificerings- en keuringsinstelling (OCI). Een OCI is een onafhankelijke derde partij die het autocontrolesysteem van operatoren beoordeelt en certificeert ten opzichte van de normen voor kwaliteitssystemen en elke aanvullende documentatie die in het kader van het systeem vereist is.

Certificering is een tussenoplossing die geldt tot eind 2029

Deze certificering is een tussenoplossing, geldig tot 31/12/2029. De Egalim-wet voorziet vervolgens in certificering op niveau 3 om een HVE-label te verkrijgen. Maar tot het zover is, zullen er ongetwijfeld andere uitdagingen zijn, zoals bijvoorbeeld de "Green Deal", waarmee in het kwaliteitsproces rekening moet worden gehouden.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: “Ik ben tevreden en erkentelijk voor dit werk. De inzet van onze landbouwers voor deze bijzondere milieuvriendelijke aanpak verdient alle lof. Deze erkenning door Frankrijk van de gelijkwaardigheid van de Belgische VegaplanFR-certificering zal ons in staat stellen onze productie op de Franse markt te blijven bevorderen.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Opnieuw een uitdagend jaar voor aardappeltelers

Aardappelen De Verenigde Naties (FAO) riep 30 mei uit tot de ‘Internationale Aardappeldag’. Het gewas is van wereldbelang voor de voedselvoorziening, maar onze aardappelboeren hadden het vorig jaar niet makkelijk met de teelt. Ook dit jaar kampen ze alweer met heel wat uitdagingen.
Meer artikelen bekijken