VLM betaalt in totaal 17 miljoen aan lopende beheerovereenkomsten voor 3.749 landbouwers

In totaal ontvingen 3.749 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2020 samen 17 miljoen euro, goed voor een oppervlakte van meer dan 12.755 hectare aan maatregelen voor milieu, natuur en landschap in Vlaanderen.
In totaal ontvingen 3.749 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2020 samen 17 miljoen euro, goed voor een oppervlakte van meer dan 12.755 hectare aan maatregelen voor milieu, natuur en landschap in Vlaanderen. - Foto: VLM

Onderstaande tabel geeft het volledige bedrag aan vergoedingen uitbetaald in 2020 en de oppervlaktes/lengtes per type beheerovereenkomst weer.

Enkel de landbouwers die in 2020 beschikten over een lopende beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, worden uitbetaald.

Belangrijkste beheerpakketten

Onderstaande tabel geeft weer welke tien beheerpakketten de VLM in 2020 financieel het meest ondersteunde:

Door het sluiten van een beheerovereenkomst maken landbouwers op vrijwillige basis en in ruil voor een vergoeding meer plaats voor natuur, bouwen ze aan het landschap of dragen ze hun steentje bij aan verschillende milieudoelstellingen: via gras- en bloemenstroken, hagen, houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen, soortenrijke graslanden, of op de akkers en weides zelf.

Die plekken vormen een thuis voor heel wat typische planten en dieren. Dat alleen al maakt ze waardevol, maar er zijn ook veel voordelen aan de landbouw en de maatschappij: zoals bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterzuivering, waterinfiltratie, waterberging, erosiebestrijding en koolstofvastlegging.

Lieven Vancoillie-VLM

Meest recent

Meest recent