Palmolieproducenten dreigen om import van Belgische landbouwproducten op duurzaamheid te beoordelen

Het gebruik van biobrandstof uit palmolie is in België tussen 2019 en 2020 vertienvoudigd.
Het gebruik van biobrandstof uit palmolie is in België tussen 2019 en 2020 vertienvoudigd. - Foto: Pixabay

Vorige maand besliste federaal minister van Leefmilieu en Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) om de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan te scherpen. Ze wees er toen op dat biobrandstoffen kunnen leiden tot ontbossing, minder biodiversiteit en mensenrechtenschendingen.

Totale oppervlakte van 100.000 voetbalvelden

"Alleen al om biodiesel voor de Belgische markt te produceren, zijn er palmolieplantages nodig met een totale oppervlakte van meer dan 100.000 voetbalvelden. Uit studies weten we dat minstens de helft van die palmolieplantages is aangeplant op grond die in een recent verleden ontbost is", klonk het toen.

Het gebruik van biobrandstof uit palmolie is in België tussen 2019 en 2020 vertienvoudigd. Donderdag reageerden de palmolieproducerende landen waaronder Indonesië en Maleisië misnoegd. Ze wijzen erop dat palmolie een sleutelrol speelt in de economische en sociale ontwikkeling van die landen. Ze vrezen ook dat het verbod de vooruitgang die is gemaakt inzake duurzaamheid, zal tenietdoen. Het feit dat Europa koolzaad voor biobrandstoffen promoot, waarbij gebruik gemaakt wordt van chemicalieën en pesticiden, stuit dan weer op onbegrip.

Voor leden kan reden zijn om Belgische duurzaamheid te herbekijken

"De CPOPC verdenkt de Europese Unie en sommige lidstaten ervan om het milieu te gebruiken als een dekmantel voor protectionisme, wat de traditionele handel tussen België en de palmolieproducerende landen zal ondermijnen", klinkt het. De CPOC gelooft dat ons land een constructieve rol kan spelen in het Europese debat en roept dan ook op om de wetgeving hieromtrent te schappen. "Maar als België zijn plannen in uitvoering brengt, gelooft de CPOPC dat het voor haar leden een reden kan zijn om de duurzaamheid van Belgische landbouwproducten die worden geïmporteerd, te herbekijken."

Belga

Meest recent

Meest recent