Europarlementsleden eisen duidelijkheid over 1 miljard euro compensatiefonds voor boeren in kader van EU-Mercosur

EU-parlementslid Tom Vandenkendelaere:  Ik ben niet tegen een vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Mercosur-landen, maar uitsluitend op voorwaarde dat die evenwichtig is.
EU-parlementslid Tom Vandenkendelaere: Ik ben niet tegen een vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Mercosur-landen, maar uitsluitend op voorwaarde dat die evenwichtig is. - Foto: LV

In de brief, die Landbouwleven kon inkijken, onderstreept hij het mogelijke belang van het akkoord voor handel met de Mercosur-landen, zolang er bijkomende waarborgen worden ingebouwd. Eén van de openstaande punten is de ongelijke concurrentiedie landbouwproducenten in Europa kunnen ondervinden als gevolg van het akkoord.

Niet tegen vrijhandelsovereenkomst, op voorwaarde dat die evenwicht is

Tom Vandenkendelaere: "Ik ben niet tegen een vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Mercosur-landen, maar uitsluitend op voorwaarde dat die evenwichtig is. Dit is nu niet het geval. De overeenkomst schiet tekort in termen van duidelijke, bindende en afdwingbare ecologische, sociale en landbouwregels.”

De Commissie erkent dit en heeft daarom onder andere een compensatiefonds van 1 miljard euro beloofd aan boeren die door de overeenkomst worden getroffen. Ik roep de Europese Commissie op om haar engagement na te komen en een concreet en stapsgewijs overzicht te geven over de lancering van dit fonds om boeren te ondersteunen."

Verder licht hij toe: “De onderhandelingen over bijkomende maatregelen zijn nog volop lopende. Daarbovenop werd indertijd een compensatiefonds van 1 miljard euro aan de Europese landbouwsector toegezegd. In het licht van de stemming die daarover aan zit te komen, wil ik nu duidelijk vragen: waar en wanneer komt dat geld tevoorschijn en voor wie is het bestemd?”

Compensatiefonds werd al verschillende keren aangekondigd

Dat Europees parlemenslid hierover een brief schrijft, heeft alles te maken met het feit dat de Europese commissie sinds juni 2019 bij verschillende gelegenheden de oprichting aangekondigd van een 1 miljard euro compensatiefonds voor landbouwers, maar heeft sindsdien geen verdere stappen ondernomen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent