Zuhal Demir: Niet tégen de familiale landbouw, wel voor voldoende inkomen én draagkracht milieu

Vlaams minister Zuhal Demir op de Dag  van de Korte Keten.
Vlaams minister Zuhal Demir op de Dag van de Korte Keten. - Foto: TD

Op de Dag van de Korte Keten (zie ook Landbouwleven 20 mei jl.) verslikten heel wat Vlaamse landbouwers zich in hun koffie toen ze hoorden dat Vlaams minister Zuhal Demir in een interview liet vallen dat “de korte keten hét duurzame landbouwmodel van de toekomst in Vlaanderen is”.Daarop kwam heel wat kritiek, niet in het minst vanuit de familiale landbouw, die rekent op verschillende verdienmodellen en afzetkanalen om de lekkere en hoogkwalitatieve Vlaamse producten in de markt te zetten.

Pleidooi voor eerlijk en transparant model

In de commissie Landbouw nam minister Demir wat gas terug en zette enkele puntjes op de i. “Het is goed dat ik als minister van Milieu op de Dag van de Korte Keten ook de korteketenboer ga bezoeken. Dat heb ik ook gedaan. Op die dag wordt het model van de korte keten op een pied de stal geplaatst. Heel veel van onze boeren, zeker de jongere generatie, zijn bezig met duurzame, milieubewuste landbouw. Maar er is nog werk aan de winkel, denk maar aan de stikstofproblematiek”, aldus minister Demir.

Minister Demir vindt het goed dat met Farm-to-Forkstrategie, een hoeksteen van de Europese Green Deal, Europa de ambitie heeft geuit om te werken aan een transitie naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem, dat niet alleen de druk op biodiversiteit, bodem, lucht, water... verkleint, maar de opbrengsten eerlijker verdeelt in de keten en dat sociaal rechtvaardiger is. “Dat de landbouwer voldoende inkomsten heeft, vind ik heel belangrijk. Korte keten is in mijn ogen essentieel binnen een duurzaam model voor de landbouwer én de samenleving. Dat wil niet zeggen dat elke landbouwer een eigen hoevewinkel moet oprichten. Dat betekent wel dat we in Vlaanderen werken aan landbouwproducten waar we trots op kunnen zijn en die in onze winkels tot bij de Vlaming worden gebracht.”

Niet alleen kan dat via de rechtstreekse verkoop van boer tot consument, maar ook via de rekken in de supermarkten. “Ook met aandacht voor lokale voedselproductie. Ik betreur dan ook dat mijn uitspraak zo is begrepen alsof ik tegen familiale landbouw of zo ben. Mijn pleidooi is wel een pleidooi voor een model dat eerlijk en transparant is, dat voldoende inkomsten voor de landbouwer brengt én ook voldoende draagvlak heeft voor het milieu in Vlaanderen”, beklemtoont minister Zuhal Demir.

Samenwerking loont

In haar beleidsnota maakt minister Demir ook werk van een plattelandsbeleid dat inspeelt op de uitdagingen van het platteland. “Met verbreding, circulariteit en innovatie van de plattelandseconomie, onder meer ook door het stimuleren van samenwerking tussen diverse actoren op het vlak van de korte keten. Ik begrijp de bezorgdheden van de sector en betreur dan ook dat mijn uitspraken zijn opgevat als een aanval op de sector.” De Vlaamse ministers Demir en Crevits werken samen aan het Vlaams strategisch GLB-plan. “We kunnen de transitie van het voedselsysteem sturen door de inkomenssteun die landbouwers krijgen met het milieu te laten samengaan. Daarenboven ondersteunen we natuurlijk ook landbouwers die verder willen bijdragen aan landschapszorg, innovatie, samenwerking op het terrein en het uitwisselen van kennis.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent