Startpagina Actueel

Fegra kijkt uit naar de toekomst

De sectorfederatie van de graanhandel en agrotoelevering Fegra bestaat intussen 3 jaar. Het nieuwe bestuur ziet heel wat uitdagingen op zich afkomen, maar kijkt vooral optimistisch naar de toekomst.

Leestijd : 3 min

Fegra, de sectorfederatie van de graanhandel en agrotoelevering, heeft op 11 juni 2021 haar Algemene Vergadering georganiseerd. Voor het eerst werd ook de samenstelling van de statutaire organen van Fegra vernieuwd. Fegra vertegenwoordigt meer dan 95% van de nationale graanhandel, met een nationale productie van 2,3 miljoen ton (2020) en een omzet van 6,5 miljard euro. Sinds de oprichting heeft de Fegra een hoge vlucht genomen: een nieuwe locatie, nieuwe werkgroepen, logistieke en administratieve vereenvoudiging en de aanwerving van een technisch adviseur en een communicatieadviseur. Fegra is dus klaar voor de toekomst!

Fegra is ontstaan in 2018 als overkoepelende federatie van 3 vzw’s met een lange staat van dienst: Synagra en Imexgra (respectievelijk nationaal en internationaal actief), en de Brusselse Handelsbeurscommissie. Elk van deze 3 afdelingen legt een pak ervaring en deskundigheid aan de dag, maar behoudt toch zijn eigen identiteit. Op die manier behartigt Fegra de belangen van bijna 310 leden uit de graanhandel en agrotoelevering.

Bestuurswissel

De afgelopen weken heeft elke afdeling haar eigen algemene vergadering gehouden om haar vertegenwoordigers in de statutaire organen van Fegra aan te wijzen. De Algemene Vergadering van Fegra bekrachtigde deze benoemingen op 11 juni 2021. Op die gelegenheid kwam ook de raad van bestuur samen, waarna uittredend voorzitter Karel Vandermeersch (Vanden Avenne Commodities) de fakkel doorgaf aan Nick Van Heeschvelde (Group Depré), en ondervoorzitter Ivo Van Den Heuvel (Joosen-Luyckx NV) hetzelfde deed voor Peter Van Laere (EuroSilo). Ben Mijten (Mijten nv) werd herkozen als penningmeester.

Uittredend voorzitter Karel Vandermeersch onderstreept: “Deze 3 jaar zijn een zeer aangename ervaring geweest, bestaande uit ontmoetingen met mensen die gepassioneerd zijn door hun vak. Ik heb de geboorte van deze nieuwe federatie meegemaakt en kan niet anders dan alle bestuurders en de leden van de werkgroepen bedanken voor hun steun en hun deskundigheid, en het secretariaat voor de energie die zij hebben gestoken in het verdedigen van de belangen van de sector. Het Fegra-team is nu compleet, wat ongetwijfeld een echte toegevoegde waarde voor de sector zal betekenen, met de steun van de volgende voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester.”

Toekomstig voorzitter Nick Van Heeschvelde voegt eraan toe: “Ik wil eerst en vooral de uittredend voorzitter en ondervoorzitter bedanken voor het goede werk dat gerealiseerd werd. Fegra heeft op korte tijd zijn plaats gevonden in onze sector. Samen met de nieuwe ondervoorzitter en de penningmeester, maar vooral met de hulp van het bekwame en ervaren secretariaat, willen we de ingeslagen weg verderzetten. Hopelijk kunnen elkaar we binnen afzienbare tijd opnieuw ontmoeten op één of andere beurs.”

Optimistisch blik naar de toekomst

Met een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter, een uitgebreid en ervaren secretariaat, en de steun van de bestuurders ziet Fegra de toekomst optimistisch tegemoet. De doelstellingen van de federatie blijven ongewijzigd: de belangen van haar leden verdedigen, zowel op nationaal als op internationaal niveau, aanwezig zijn aan de onderhandelingstafel en in de overlegstructuren, en een commercieel beleid verdedigen dat gebaseerd is op de kwaliteit en de voedselveiligheid van de geleverde granen door middel van duidelijke commerciële contracten. Samenwerking, versterking van de expertise en informeren van de leden vormen de kern van de opdracht van Fegra.

“Natuurlijk staan we ook voor heel wat uitdagingen”, aldus secretaris-generaal Gisèle Fichefet. “De onduidelijkheid rond het digitale kunstmestregister van de Mestbank, bijvoorbeeld, is een heet hangijzer dat onze leden veel zorgen baart. Wij zijn er om hun belangen te verdedigen, maar tegelijk streven we ook naar een open communicatie met de overheden. Daarnaast zijn we bezig met het bijwerken van de standaard handelscontracten om dubbelzinnigheid tussen kopers en verkopers van graan te voorkomen. We ontwikkelen momenteel ook een opleidingsprogramma voor onze leden. Zo willen we de expertise binnen de sector verhogen.”

En ten slotte is er de langzame heropstart van de sociale contacten na corona: “Voor de leden van onze federatie is netwerken van essentieel belang: onze evenementen bieden graanhandelaren de gelegenheid elkaar te ontmoeten, marktvooruitzichten te bespreken, nieuwe contacten te leggen en wederzijds vertrouwen op te bouwen. De pandemie heeft dit aspect abrupt opgeschort. Gelukkig zien we het licht aan het einde van de tunnel. We staan in de startblokken en mogen weer dromen van volle zalen,” aldus Gisèle Fichefet.

Ontdek hier het activiteitenverslag van FEGRA.

AV

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken