Enkele aandachtspunten in de teelt

Ilse Eeckhout geeft aan dat de aardappelgewassen goed groeien, maar dat alertheid voor ongenode gasten wel aan de orde is. Het is bijvoorbeeld wachten op late kiemers van doornappel. De problematiek neemt jaar na jaar toe. Zowel de zaaddoos als de plant is giftig, en de verspreiding gebeurt heel snel. Manueel verwijderen, zelfs als de plant nog klein is, is aangewezen. Ook de coloradokever is algemeen aanwezig, en de populatie neemt nog toe. Vermijden kan door aardappelopslag zo goed mogelijk te verwijderen om de diertjes geen voeding te geven. Bestrijden doe je het best specifiek zonder natuurlijke vijanden te doden. Dat kan met Tracer, Neemazal en Coragen. Bladluizen ten slotte zijn nog maar weinig te vinden in de velden, bestrijden is de laatste jaren nog maar amper gebeurd aangezien de populatie natuurlijke vijanden het aantal laagt houdt. Pas vanaf een gemiddelde van 10 bladluizen per samengesteld blad, is bestrijding aangeraden.

Eeckhout wijst ten slotte op de voordelen van het gebruik van maleïnehydrazide tijdens de veldfase. “Het kan ervoor zorgen dat de aardappelen enkele weken tot maanden na de oogst in kiemrust blijven. Dat geeft de teler de tijd om drogend te ventileren, aan wondheling te doen en te streven naar de juiste bewaartemperatuur, vooraleer de eerste behandeling met kiemremmers uit te voeren.”

Meest recent

Meest recent