Coöperaties zijn geen tegenpool van korte keten

Telers die aangesloten zijn bij een coöperatie mogen een kwart van hun producten  rechtstreeks aan de consument verkopen, bijvoorbeeld via een hoevewinkel,  automaten of een boerenmarkt.
Telers die aangesloten zijn bij een coöperatie mogen een kwart van hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen, bijvoorbeeld via een hoevewinkel, automaten of een boerenmarkt. - Foto: LBL

Emmily Talpe (Open VLD) polste bij minister Hilde Crevits onder meer naar de omzetresultaten en verduurzamingsinspanningen van de (tuinbouw)coöperaties. Per definitie is een coöperatie een optelsom van allemaal individuele leden, die elk duurzaamheidsinspanningen op hun bedrijf leveren.

Katalysator duurzaamheid

Zulke inspanningen vloeien enerzijds voort uit wettelijke bepalingen, anderzijds omdat die bovenwettelijk zijn bepaald. Die inspanningen worden onder meer via het GLB ondersteund. “Zo geniet de coöperatie mee van de dagelijkse inspanningen van de leden”, antwoordt minister Hilde Crevits.

Coöperaties zijn vaak ook de katalysator van initiatieven op het vlak van duurzaamheid. “Via de GMO-steun (gemeenschappelijke marktordening) kunnen bovenwettelijke eisen naar duurzaamheid ook worden ondersteund in de groente- en fruitsector.”

Dan wordt onder meer gedacht aan de preventie op ziekten, het stimuleren van het gebruik van rassen die resistent zijn tegen bepaalde ziektes, het stimuleren van het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen, de steun voor bodemadviezen in het kader van gerichte bemesting...

Hilde Crevits gelooft sterk in innovatieve oplossingen voor specifieke problemen. “Die oplossingen kunnen technologisch of zelfs hoogtechnologisch zijn. We hebben onze goede concurrentiepositie in een sterk competitieve markt voor een groot stuk hieraan te danken en zullen dat blijven aanmoedigen en ondersteunen.”

Wat is het verband tussen coöperaties en de korte keten, die onder meer door de coronapandemie in belang, aandacht en verkoop wint? “Coöperaties zijn per definitie de tegenpool van de rechtstreekse verkoop op de boerderij, maar daarom nog niet de tegenpool van het korteketenverhaal.”

“Ook zij hebben hierin een rol te spelen door bijvoorbeeld een snelle verkoop, efficiënt transport en contractverkoop, waarbij het product van de teler rechtstreeks aan de klant wordt geleverd.”

Geen tussenkomst

De geldende regels in de groente- en fruitsector, die werden vastgelegd op Europees en aansluitend op Vlaams niveau, bepalen dat leden van producentenorganisaties (PO) verplicht zijn om de totaliteit van de productie af te zetten via de PO. Het gaat over leveringsplicht. “Maar hier bestaat een uitzondering op. Telers mogen tot 25% van hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen, via hoeveverkoop, verkoop via automaten, boerenmarkten...”

De overheid gaat niet tussenkomen in de interne regels van een coöperatie. “Iedereen is vrij om zich bij een coöperatie aan te sluiten, of bij die die het beste bij de eigen bedrijfsvoering past. Waar we – binnen de controle van de GMO-steun – wel over waken is dat er voldoende communicatie over rechten en plichten voorzien wordt binnen de veilingen”, besluit minister Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent