‘Veilige’ eieren, melk en vlees in Zwijndrecht, maar referentie gebruikt uit... 2008

Er is grote discussie over de referentiewaarden die worden gebruikt bij PFOS-metingen in de buurt van de 3M-site in Zwijndrecht.
Er is grote discussie over de referentiewaarden die worden gebruikt bij PFOS-metingen in de buurt van de 3M-site in Zwijndrecht. - Foto: Belga

Het FAVV reageert hiermee op kritiek van Groen en PVDA, die stellen dat het FAVV te laks omgaat met PFOS-waarden. In september verleden jaar heeft het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid al nieuwe richtlijnen opgesteld. “We hebben bij de Europese commissie aangedrongen om zo vlug mogelijk Europese normen vast te leggen.” Die zouden er nu komen via een spoedprocedure.

Belga

Meest recent

Meest recent