Startpagina Uw stem

Lezersbrief: Wat met de suikerprijs?

Op Kanaal Z meldt een Vlaamse koekjesproducent dat er schaarste aan suiker is op de wereldmarkt en de stijging van zijn suikerkostprijs met 30%.

Leestijd : 2 min

Na de afschaffing van het bietenquotum is de Europese Gemeenschap van netto-uitvoerder naar netto-invoerder geëvolueerd. Klassieke uitvoerders zoals Brazilië en Thailand kunnen minder op de wereldmarkt brengen ten gevolge van klimaatproblemen (droogte, stormen, overstromingen). India heeft wel meer kunnen produceren.

Het is normaal dat als het aanbod van suiker (minder voorraden in EU) daalt, dat de prijs stijgt. Omdat de vraag naar voedingsmiddelen (zoals suiker) zich niet aanpast aan de verhoogde prijs, gaat die prijs op de korte termijn extra stijgen.

Omgekeerd, als de boeren te veel produceren en de voorraden toenemen, gaat de suikerprijs dalen en gaan de mensen toch niet meer koekjes of suikerklontjes consumeren bij de koffie. De prijs van de suiker gaat dan extra dalen. We noemen dit de inelasticiteit van de vraag naar voedingsmiddelen ten opzichte van de schommelende marktprijs.

Aardappelen telen

De suikerbietenteelt is in België na de afschaffing van het bietenquotum sterk verminderd ten voordeel van het areaal aardappelen.

Een landbouwer die zijn geploegd land in goede conditie met optimale bodemstructuur na intensieve stoppelbewerking en groenbemester met een goede pH, humustoestand en een evenwichtige voedingsinhoud aan sporenelementen kan aanbieden aan aardappeltelers kan hiervoor tot 1.500 euro per ha krijgen.

Rekenoefening

Om suikerbieten te verbouwen moet hij ongeveer 1.400 euro extra investeren in zaad, meststoffen, fytoproducten, loonwerk voor zaai en oogst. Bovendien mag de suikerbietteler nog eens 300 euro extra rekenen voor de eigen werken: zaaibedbereiding, bespuitingen tegen onkruid, insecten en ziekten, handmatig wieden van wilde bieten ...

Opdat de hakvrucht suikerbieten in eigen beheer dus financieel interessanter zou zijn dan aardappelen in contractteelt, moet de landbouwer meer ontvangen dan 1.500 + 1.400 + 300 euro = 3.200 euro/ha.

In 2020 was bij de planters van de Tiense Suikerraffinaderij de brutofinanciële en gemiddelde opbrengst 2.338 euro met een gemiddelde netto kilogramopbrengst van 86 ton per ha en een gemiddeld suikergehalte van 17,46° suiker. Om het verschil dicht te rijden zou bij hetzelfde suikergehalte en tonnage-opbrengst de prijs per ton moeten stijgen met 10 euro. De prijs van de bieten moet aanzienlijk stijgen om de teelt terug aantrekkelijk te maken!

Milieukundige voordelen

Ten opzichte van aardappelen hebben suikerbieten meer milieukundige voordelen: ze zijn minder erosiegevoelig, halen veel dieper nitraatstikstof uit de bodem, ze zijn minder droogtegevoelig (minder beregening) en ze zijn een ideale voorvrucht voor wintertarwe, vlas en grove groenten.

Albert C., Landen

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken