Startpagina Actueel

ILVO onderzoekt met partners het diervriendelijker laden en vangen van vlees- en reforme legkippen

Uit vorig dierenwelzijnsonderzoek is gebleken dat de vangmethode, waarbij kippen aan poten ondersteboven worden getild, aanzienlijke productieverliezen, stress en dierenleed kunnen veroorzaken. Vanaf 1 september coördineert ILVO een project, dat 3 of 4 jaar zal duren, omtrent het diervriendelijker vangen en laden van vleeskippen en reforme leghennen.

Leestijd : 2 min

De eerste 2 jaar van het project KIPVANG wordt gefinancierd door de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid.

Daarna engageren Vetworks, UGent en ILVP (mogelijks nog aangevuld met een buitenlandse partner) zich voor het tweede deel in het kader van een doctoraatsstudie.

Verschillende partners

De coördinatie van het volledige project ligt bij ILVO. Er wordt samengewerkt met volgende partners: Proefbedrijf Pluimveehouderij, UGent (faculteit Diergeneeskunde), Vetworks en KU Leuven.

Tijdens het eerste deel van het project tijdens de eerste 2 jaren worden onder meer de gangbare vangstmethodes in Vlaanderen in kaart gebracht.

Verder wordt een alternatieve vangmethode, waarbij de kippen niet ondersteboven aan de poten worden genomen mar rechtop blijven, zal aan vangteams worden aangeleerd. Die zullen deze nieuwe methode toepassen op zowel vleeskippenbedrijven als legbedrijven.

Verder worden het effect van deze nieuwe methode versus gangbare methode en de opinie en de attitude van de directe betrokkenen en de aanvaardbaarheid van de burger/consument bestudeerd. Op basis hiervan worden alle baten en kosten van deze alternatieve methode voor alle schakels in de keten berekend en worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd om de beste praktijken met betrekking tot het vangen van kippen in de praktijk ingang te laten vinden.

Integrale aanpak

In het tweede deel van dit project gaat de aandacht onder meer naar een vergelijkend onderzoek tussen de verschillende methodes in het binnenland en/of buitenland. Er worden ook e-learning modules opgesteld rond het uitselecteren en rechtop vangen van de kippen, zodat deze ook vanop afstand en in het buitenland kunnen worden gebruikt. Tenslotte wordt ook een opleiding voorzien voor kippenhouders en vangteams zodat ze in staat zijn om de juiste kippen voor transport te selecteren. Ook het effect van deze opleiding op dierenwelzijn, productieverliezen en inkomsten wordt onderzocht. Want de problematiek van dierenwelzijn in de pre-slachtfase vereist een integrale aanpak: de juiste kippen die geschikt zijn om te worden ingeladen voor transport én de juist vang- en laadmethode.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken