Veel hogere boetes en strengere celstraffen voor dierenbeulen

“We maken werk van een afschrikkingsbeleid”, zegt Dierenminister Ben Weyts.
“We maken werk van een afschrikkingsbeleid”, zegt Dierenminister Ben Weyts. - Foto: Belga

Het wordt voor het eerst mogelijk om dierenbeulen onmiddellijk aan te houden in voorlopige hechtenis. Rechters krijgen ook de mogelijkheid om bedrijven voor langere tijd of zelfs voor altijd te sluiten. “Dit is het moment waarop we in Vlaanderen zeggen: wie dieren beestachtig behandelt, zal daarvoor een échte prijs betalen”, zegt Weyts. “Dit is het sluitstuk van ons kordaat beleid voor meer dierenwelzijn. Wie niet wil horen, moet voelen”.

Dierenwelzijn staat sinds kort hoog op de politieke agenda

Sinds 2014 wordt Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid. Vlaanderen neemt afscheid van achterhaalde praktijken, asielen krijgen structurele steun en Dierenwelzijn staat eindelijk bovenaan de politieke agenda. Het sluitstuk van dat ambitieuze beleid is een kordate handhaving. Op dit moment riskeren mensen die een dier mishandelen of verwaarlozen maximaal 16.000 euro boete of 3 maanden cel bij een eerste vergrijp, of tot 100.000 euro boete en 18 maanden celstraf bij herhaaldelijke en zware mishandeling of verwaarlozing binnen een termijn van 3 jaar.

Rechters kunnen bedrijven die dieren mishandelen voor maximaal 3 jaar sluiten en burgers definitief of voor 3 jaar verbieden om dieren te houden. In de praktijk is dat onvoldoende om ontradend en bestraffend te werken voor echte dierenbeulen. De politie kan dierenbeulen die een eerste keer tegen de lamp lopen niet eens in voorhechtenis nemen, omdat de maximumstraf voor een eerste inbreuk te laag ligt. Veel recidivisten ontsnappen aan hun strengere straf omdat onderzoek en gerechtelijke behandeling vaak langer duren dan 3 jaar.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts voorziet nu veel strengere én effectievere straffen voor burgers en bedrijven die dieren mishandelen of verwaarlozen. De boetes en mogelijke gevangenisstraffen worden fors verhoogd. Ernstige mishandeling of verwaarlozing zal vanaf het eerste feit bestraft kunnen worden met een boete tot 800.000 euro (x50) en een gevangenisstraf tot 5 jaar cel (x20). Dat heeft ook tot gevolg dat de politie voor het eerst de mogelijkheid krijgt om dierenbeulen van bij hun eerste vergrijp onmiddellijk aan te houden in voorlopige hechtenis.

Opbrengsten van verhoogde boetes naar het Dierenwelzijnsfonds

Er kan dan meteen een serieus onderzoek ingesteld worden. Recidivisten riskeren een boete tot 1.600.000 euro (x16) en een gevangenisstraf tot 10 jaar cel (x7). De definitie van ‘recidivist’ wordt bovendien verruimd: vroeger moesten verschillende feiten gepleegd zijn binnen een periode van 3 jaar om te kunnen spreken over recidivisme: voortaan zal het gaan om een periode van 5 jaar. Zo zullen de echte dierenbeulen in de praktijk vaker de strengste straffen krijgen. Rechters krijgen de mogelijkheid om bedrijven die dieren beestachtig behandelen voor een termijn van 5 jaar of zelfs voor altijd te sluiten, ongeacht of er sprake is van recidive of niet. Burgers kunnen voortaan voorgoed of voor een termijn van 5 jaar een verbod krijgen om dieren te houden.

De opbrengsten van de verhoogde boetes stromen in Vlaanderen naar het Dierenwelzijnsfonds, dat onder andere dient voor de goede opvang van in beslag genomen dieren, sensibiliseringscampagnes en wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt het geld van dierenbeulen gebruikt om dierenwelzijn te verbeteren.

Wie niet horen wil, moet voelen

“We maken werk van een afschrikkingsbeleid”, zegt Dierenminister Ben Weyts. “Vroeger was er niet eens sprake van effectieve celstraffen voor dierenbeulen. Een paar jaar geleden hebben we er dan voor gezorgd dat je effectief naar de gevangenis kon gaan als je dieren bleef mishandelen of verwaarlozen. Nu zetten we een grote volgende stap, met een duidelijke boodschap: we pikken het in Vlaanderen niet meer als je dieren mishandelt. Wie niet horen wil, zal voelen. We hebben de capaciteit van de Inspectie Dierenwelzijn fors uitgebreid en breiden die nog verder uit. Elke politiezone en elk parket heeft ondertussen een specifieke verantwoordelijke voor Dierenwelzijn. Dit is dan de kroon op het werk: serieuze straffen voor dierenbeulen die het echt verdienen”.

LV

Meest recent

Meest recent