Startpagina Actueel

Evolutie pachtprijzen: sterkste stijging in Antwerpen en Vlaams-Brabant

In de voorbije 20 jaar zijn de pachtprijzencoëfficiënten voor gronden het sterkst gestegen in Antwerpen (Zandstreek en Kempen) en Vlaams-Brabant, maar in Limburg wordt de laatste 10 jaar een inhaalbeweging gemaakt. De pachtprijs is een van de vele elementen die op tafel ligt bij de hervorming van de verouderde Pachtwet.

Leestijd : 2 min

Nu wordt er gewerkt met geplafonneerde pachtprijzen die door de verpachters als te laag worden ervaren en door de pachters als te duur. Het systeem van geplafonneerde pachtprijzen is niet slecht, maar de prijzen moeten objectief worden onderzocht. De maximale pachtprijs is verankerd in een wet van... 1969. Die stemt overeen met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de grond of het gebouw dat in pacht wordt gegeven, vermenigvuldigd met de prachtprijzencoëfficiënt.

35-3311-PACHTPRIJZEN

De pachtprijs wordt in de huidige regeling 3-jaarlijks bepaald met commissies per landbouwstreek en per provincie. De basis voor een pachtprijsstijging is meestal het landbouwrendement dat wordt opgesteld door het ministerie van Landbouw. De pachtprijs wordt bepaald door het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die om de 3 jaar wordt herzien. De evolutie in Vlaanderen per landbouwstreek wordt weergegeven in onderstaande tabel.

“Landbouwrendabiliteit is een belangrijk element om de pachtprijs te beoordelen, maar de waardestijging van de grond is dat ook. Er zijn ook ideeën rond indexering, maar er is nog studiewerk nodig om tot een evenwicht te komen tussen landbouwrendabiliteit, de waardestijging van de grond en een rechtvaardige prijs voor zowel pachter als eigenaar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy. Benieuwd wat er in deze legislatuur uit de bus zal komen.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Ecologische waterkwaliteit gaat er op vooruit

Akkerbouw De waterkwaliteit in Vlaanderen gaat er op vooruit. Het aantal waterlopen met een slechte of ontoereikende toestand neemt af in vergelijking met 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van VMM en INBO die Statistiek Vlaanderen bekend maakte.
Meer artikelen bekijken