Boerenbond stelt randvoorwaarden voor verduurzaming voedselketen op scherp

Boerenbond stelt randvoorwaarden voor verduurzaming voedselketen op scherp

Op 23 september wordt in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een top gehouden over ons voedselsysteem. Boerenbond roept op om een eerlijk, wetenschappelijk en inclusief debat te houden, waarbij het 3 randvoorwaarden vooropstelt om de verdere verduurzamingswedloop fair te laten verlopen.

1. Een duurzaam voedselsysteem waarborgt een correcte prijs voor elke schakel in de keten

De verdere transitie naar duurzamer voedselsystemen moet de systeemfout wegwerken, waarbij landbouwers en tuinders niet correct vergoed worden voor de gevraagde en geleverde inspanningen, bijvoorbeeld op het vlak milieu, klimaat of dierenwelzijn. Een correct inkomen is voor Boerenbond een noodzakelijke voorwaarde voor het verder verduurzamen van de voedselproductie.

2. De gehele keten levert een bijdrage

Van toeleverancier, tot primaire producent en van verwerker tot consument. Iedereen dient een bijdrage te leveren in de verdere verduurzaming. Innovatie, investeringen, samenwerking en een eerlijke kosten/baten-verdeling zijn sleutelbegrippen in de verdere verduurzaming van het systeem.

3. Verduurzaming stopt niet aan de Europese grenzen

Om een eerlijk globaal voedselsysteem op poten te zetten, is ook een eerlijk handelskader nodig. In het licht van de Boer tot Bord-strategie, maar ook de wereldwijde akkoorden over onder andere klimaat roept Boerenbond op om het globaal handelskader mee te laten evolueren. Naast free trade, is ook fair trade nodig. Een deugdelijk handelsbeleid kan de voedselvoorzieningsketens enkel verder verduurzamen, als het ook de nodige eisen stelt aan de productiemethode . Anders dreigt zowel de consument als de primaire producent bedrogen uit te komen.

“Het debat over onze voedselsystemen schept een opportuniteit voor onze boeren. Maar enkel als ook aan de nodige randvoorwaarden voldaan wordt. Zonder eerlijke prijs in de keten, zonder beleidscoherentie en zonder faire, realistische en wetenschappelijke aanpak kunnen we niet spreken van verduurzaming. Onze boeren zijn kampioenen in de verduurzamingswedloop, maar we moeten hen die erkenning ook geven. Enkel zo kunnen we de veerkracht van onze diversiteit aan landbouwbedrijven waarborgen.”, aldus Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond.

Boerenbond

Meest recent

Meest recent