Startpagina Actueel

Boerenbond stelt randvoorwaarden voor verduurzaming voedselketen op scherp

In het kader van de VN Food Systems Summit roept Boerenbond op om de verdere verduurzaming van voedselsystemen ook fair te maken. Boeren moeten daarbij centraal staan in de discussie, maar verduurzaming van het systeem stopt niet op het landbouwbedrijf. De gehele keten, van boer tot bord, maar ook alle werelddelen en alle beleidsdomeinen op een coherente manier moeten mee in bad om een faire transitie te bekomen, klinkt het bij de landbouworganisatie.

Leestijd : 2 min

Op 23 september wordt in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een top gehouden over ons voedselsysteem. Boerenbond roept op om een eerlijk, wetenschappelijk en inclusief debat te houden, waarbij het 3 randvoorwaarden vooropstelt om de verdere verduurzamingswedloop fair te laten verlopen.

1. Een duurzaam voedselsysteem waarborgt een correcte prijs voor elke schakel in de keten

De verdere transitie naar duurzamer voedselsystemen moet de systeemfout wegwerken, waarbij landbouwers en tuinders niet correct vergoed worden voor de gevraagde en geleverde inspanningen, bijvoorbeeld op het vlak milieu, klimaat of dierenwelzijn. Een correct inkomen is voor Boerenbond een noodzakelijke voorwaarde voor het verder verduurzamen van de voedselproductie.

2. De gehele keten levert een bijdrage

Van toeleverancier, tot primaire producent en van verwerker tot consument. Iedereen dient een bijdrage te leveren in de verdere verduurzaming. Innovatie, investeringen, samenwerking en een eerlijke kosten/baten-verdeling zijn sleutelbegrippen in de verdere verduurzaming van het systeem.

3. Verduurzaming stopt niet aan de Europese grenzen

Om een eerlijk globaal voedselsysteem op poten te zetten, is ook een eerlijk handelskader nodig. In het licht van de Boer tot Bord-strategie, maar ook de wereldwijde akkoorden over onder andere klimaat roept Boerenbond op om het globaal handelskader mee te laten evolueren. Naast free trade, is ook fair trade nodig. Een deugdelijk handelsbeleid kan de voedselvoorzieningsketens enkel verder verduurzamen, als het ook de nodige eisen stelt aan de productiemethode . Anders dreigt zowel de consument als de primaire producent bedrogen uit te komen.

“Het debat over onze voedselsystemen schept een opportuniteit voor onze boeren. Maar enkel als ook aan de nodige randvoorwaarden voldaan wordt. Zonder eerlijke prijs in de keten, zonder beleidscoherentie en zonder faire, realistische en wetenschappelijke aanpak kunnen we niet spreken van verduurzaming. Onze boeren zijn kampioenen in de verduurzamingswedloop, maar we moeten hen die erkenning ook geven. Enkel zo kunnen we de veerkracht van onze diversiteit aan landbouwbedrijven waarborgen.”, aldus Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond.

Boerenbond

Lees ook in Actueel

Boerenbond: groen licht Europese Commissie voor groener Vlaams GLB komt niets te vroeg

Wetgeving De Europese Commissie keurde het Vlaams Strategisch Plan rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 goed. Dit groen licht van Europa biedt landbouwers eindelijk duidelijkheid over de stappen die zij kunnen zetten voor een verdere verduurzaming van de landbouwsector. Dit plan is het groenste GLB tot op heden en zal aan de landbouwsector beduidend meer en nieuwe Europese verplichtingen opleggen.
Meer artikelen bekijken