Vlaamse Regering wil groene investeringen stimuleren

Hergebruik restwater is één van de projecten die kunnen in het kader van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.
Hergebruik restwater is één van de projecten die kunnen in het kader van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. - Foto: TD

Daarvoor keurde ze volgende projectoproepen goed:

- projectoproep ‘realisatie eiwitstrategie’

- projectoproep ‘hergebruik restwater’

- projectoproep ‘samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector’

In deze 3 projectoproepen staan innoveren, samenwerken en delen van kennis centraal. De projectaanvragen moeten ten laatste op 15 december 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Op 7 oktober is er een online infomoment van 14 u tot 15 u voor potentieel geïnteresseerde initiatiefnemers van projecten. Tijdens dit infomoment krijgt u uitleg over de voorwaarden en aanvraagprocedure. Inschrijven voor deze infosessie kan tot 6 oktober via het inschrijvingsformulier.

Voor meer technische informatie en hulp bij uw aanvraag via het e-loket kan u terecht op Help E-loket: Projecten relance 2021.

Departement Landbouw en Visserij - TD

Meest recent

Meest recent