Steun voor de keten in de agrovoedingssector - Oproep voor investeringsprojecten

Je kan van 8 oktober tot en met 9 november 2021 een projectsubsidie van 30% aanvragen.
Je kan van 8 oktober tot en met 9 november 2021 een projectsubsidie van 30% aanvragen. - Foto: LBL

De Vlaamse agrovoedingssector staat bekend voor de productie van kwaliteitsvolle en gezonde voeding en is een belangrijke pijler in het Vlaams economisch landschap. Minister Crevits gaat dan ook voluit voor een toekomstgerichte en veerkrachtige Vlaamse voedseleconomie door het versterken en verduurzamen van de Vlaamse agrovoedingsketen. Duurzame partnerschappen en samenwerking tussen de ketenactoren, waarvan de land- en tuinbouwers de basis vormen, moeten de keten kracht bijzetten.

Investeringen en vernieuwingen

Hiervoor zijn investeringen en vernieuwingen die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van onze landbouw- en voedingsproducten verhogen dan ook van belang. Er wordt bij deze oproep extra aandacht besteed aan het stimuleren van een circulaire voedseleconomie en de economische relance. De investeringen spelen zo in op de maatschappelijke verwachtingen en zijn van belang voor de economische ontwikkeling van de sector zelf.

Concreet werden in het verleden subsidies verleend voor projecten rond de verwerking en valorisatie van zuivelwei-reststromen, voor hoogtechnologische groentenproductielijnen die voedselverlies tegengaan en betere opbrengsten oplevereren voor de landbouwer en voor een waterzuiveringsinstallatie in een groenteverwerkend bedrijf dat het gebruikte afvalwater zuivert voor hergebruik.

Veel begunstigden

Een breed gamma van begunstigden komt in aanmerking: zowel bedrijven actief in de primaire verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten, als (coöperatieve) groepen van landbouwers en een verwerker in coöperatie met enkele land- en tuinbouwbedrijven

De oproep gebeurt in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III). Via diverse maatregelen wil het de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. De focus ligt op investeringen voor ‘circulaire economie’ en voor ‘de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’. Hiervoor wordt telkens 1 miljoen euro voorbehouden. Het resterende budget is beschikbaar voor andere investeringen in de agrovoedingsketen.

Er is een vast subsidiepercentage van 30%. Alleen de beste projecten krijgen een subsidie. De projecten worden beoordeeld op de meerwaarde voor de landbouwsector, de duurzaamheid van het project en de mate van samenwerking binnen de keten.

Het maximumbedrag van de subsidie is 300.000 euro per investeringsproject en per begunstigde. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 2,5 jaar vanaf de kennisgeving van de selectie.

Meer informatie over deze oproep en het aanvraagformulier vindt u op de website www.vlaanderen.be/landbouw/agrovoeding . De aanvragen moeten ten laatste op 9 november 2021 worden ingediend via het e-loket.

Departement Landbouw en Visserij - SN

Meest recent

Meest recent