Durf hulp vragen bij omschakeling naar bio

Actueel

Boerenbond organiseert 2 projecten samen met Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en BioForum die de boer moeten ondersteunen bij de omschakeling naar bio: ‘Bio zoekt Boer’ en ‘Bio zoekt Keten’.

Johan en Isabel schakelden zo’n 20 jaar geleden om naar dubbeldoelkoeien en konden daardoor ook omschakelen naar een biologisch melkveebedrijf.

“Meer werken en minder verdienen was geen optie”

Biolandbouw

In 2017 maakten Johan Rooms en Isabel Kusé met hun melkveebedrijf de overstap naar biologische landbouw. Op die manier wilden ze hun engagement voor duurzaamheid en het klimaat versterken. De overstap naar dubbeldoelkoeien maakte de omschakeling gemakkelijker.

Bodemvruchtbaarheid is de sleutel van een goed groeiend gewas. “Kunstmest is uiteraard verboden”, benadrukt Inagro-expert biologische landbouw Lieven Delanote.

Proefbedrijf biologische landbouw: “Door te werken als een proefbedrijf, staan we meer in de realiteit”

Akkerbouw

De biologische productie in België is onderworpen aan heel wat beperkingen inzake gewasbescherming, bemesting, zaaizaad en plantmateriaal. Toch eist de handel een kwalitatief product. Daarom wil onderzoeksinstelling Inagro de landbouwer ondersteunen met gericht onderzoek en advies. Op het Proefbedrijf Biologische Landbouw lopen heel wat onderzoeken naar rassenkeuze, bodemvruchtbaarheid, de beheersing van ziekten, plagen en onkruiden en teelttechniek in een breed gamma groenten, akkerbouwgewassen en voederteelten onder biologische teeltomstandigheden.

Je kan ervoor kiezen om met je vee en akkerbouw in één keer om te schakelen,  of om dat gefaseerd te doen.

Omschakelen naar biologisch melkvee

Biolandbouw

Omschakelen naar de biologische veehouderij is niet gemakkelijk en vraagt een grote verandering in de bedrijfsvoering. Er goed over nadenken en veel hulp van adviseurs vragen is de eerste tip die Sander Van Haver, consulent van Boerenbond, geeft tijdens een webinar georganiseerd door Inagro. Hij legt uit hoe je met een melkveebedrijf de omschakeling maakt.

Een goede visie voor onkruidbestrijding is cruciaal om bio tijdens en na omschakeling te doen slagen.

Omschakeling naar bio-akkerbouw: slagen door 3 succesfactoren

Akkerbouw

Omschakelen in akkerbouw is geen sinecure. Op het vlak van bemesting, gewasbescherming en zaaizaad of plantmateriaal wordt de vrijheid heel wat ingeperkt.

Keten voor biogroenten, -granen en -aardappelen is uitgebouwd

Akkerbouw

De vraag naar bio bestaat en is nog steeds aan het stijgen. De landbouwer wil hierin wel mee, maar moet ondersteund worden, zowel financieel, als met kennis. Bij Inagro is het duidelijk: vraag advies vooraleer je omschakelt. En technisch? Kijk naar de bodem, en denk na over de onkruidbestrijding en over het afzetkanaal dat het best past bij jouw bedrijf.

Alexander Claeys woont op een ex-landbouwbedrijf, gebouwd in 1750.

Bioforum-voorzitter Alexander Claeys: ‘Biolandbouw komt traag op gang, maar mag geen infuuslandbouw worden’

Biolandbouw

Over biologische landbouw valt veel te vertellen. Het blijkt een goede weg om vanuit te gaan, aangezien het zowel voor het milieu als voor de mens vele voordelen heeft. De consument weet het, en de vraag stijgt. Toch is het niet evident voor de Belgische landbouw om die vraag bij te houden. We brengen de inzichten van Bioforum-voorzitter Alexander Claeys.

Mechanische onkruidbestrijding kent een toenemende interesse. Hier op foto de Carré- schoffel met opgebouwde graszaaimachine.

Toenemende aandacht voor mechanische onkruidbestrijding

Akkerbouw

Nu de eindejaarsperiode voorbij is en het rustiger is op het veld, biedt deze winterperiode een goede gelegenheid om na te denken over zijn toekomstige bedrijfsvoering. Denk zo ook eens aan mechanische onkruidbestrijding.

De biologische landbouw wil graag een positieve bijdrage leveren aan het Convenant Enterische Emissies Rundvee. Eén van de 3 klimaatmitigerende pijlers zijn de rantsoenaanpassingen.

Vlaanderen steunt 2 onderzoeksprojecten in de biologische landbouw

Actueel

De Vlaamse overheid geeft 300.000 euro steun aan 2 onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Eén van de onderzoeken focust op methaanonderdrukkend rantsoen bij herkauwers, het andere werkt rond natuurlijke vijanden in een bankerplant-systeem.

De biologische landbouw is nu goed voor 7,2% van de gebruikte landbouwoppervlakte.

7,2% van de Belgische landbouwoppervlakte is bio

Akkerbouw

In 2020 is het succes van de biologische landbouw opnieuw onmiskenbaar. Alle indicatoren bevestigen dat de groei van de sector blijft aanhouden, zo meldt Statbel.

In Vlaanderen is het biologisch landbouwareaal 1,4% groot. Europa zet een ambitieuze doelstelling met 25% voorop. Dat streefdoel is niet voor elke lidstaat.

Biolandbouw krijgt in nieuw Vlaams GLB-plan een prominentere plaats

Actueel

De regering buigt zich over de omzetting van de EU-bioverordening in Vlaams beleid. “Het gaat onder meer over controles, maar we willen binnen het EU-kader de administratieve lasten voor onze boeren zo laag mogelijk houden. Als Europa dat niet verplicht, zullen we geen extra barrières voorzien. Ik wil maximale souplesse bieden”, aldus minister Hilde Crevits op een vraag van Stijn De Roo in de commissie Landbouw

Oostenrijk heeft vandaag een biologische productie van meer dan 25%.

EU-landen akkoord om aandeel biolandbouw sterk uit te breiden

Actueel

De lidstaten van de Europese Unie willen een forse uitbreiding van de biolandbouw stimuleren. De ministers van Landbouw van de EU hebben maandag een akkoord goedgekeurd waarin onder meer is vastgelegd dat tegen 2030 een kwart van het landbouwareaal in de EU gebruikt moet worden voor biologische landbouw.

Vlaanderen komt tegemoet aan de vraag van de biosector om enerzijds de positie te waarborgen van de producent, verwerker en distributeur van biologische producten en anderzijds het vertrouwen van de consument in biologische producten te verzekeren.

SALV ‘apprecieert’ dat Vlaanderen bio-controles op hoger niveau vastlegt dan Europa

Actueel

Vlaanderen legt voor de biologische productie en etikettering de vereiste controles op een hoger niveau vast dan Europa. Dat is volgens de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, goed nieuws. Vlaanderen komt hiermee tegemoet aan enkele vragen uit de biosector.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits test even de nieuwe automatische schoffelmachine bij Inagro. Bio-specialist Lieven Delanote kijkt geamuseerd toe.

De biologische landbouwproductie in Vlaanderen stijgt verder, maar totaal areaal blijft wel beperkt

Actueel

Hoewel het aantal bioboeren en het biologisch areaal in 2020 met ruim 5% is gestegen, beslaat dat areaal in Vlaanderen nog maar 1,5% van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. Bio zit in de lift, maar de weg is nog (heel) lang. In het coronajaar 2020 hebben de Vlamingen ook wel ruim 14% meer bio gekocht.

Ook de biologische melkveehouderij verlangt meer steun.

Koepelorganisatie biologische landbouw: Groot deel van GLB moet naar biolandbouw gaan

Actueel

Als Europa de zelf bepaalde doelstelling van 25 % bio-areaal wil halen, dan moet een aanzienlijk deel van de middelen uit het GLB naar biologische landbouw gaan. Dat staat in een nieuw rapport van IFOAM Organics Europe, de koepelorganisatie van de biologische landbouw en voedingsindustrie.

Bananen zijn goed voor 80% van de import van tropisch fruit.

Invoer van bioproducten in EU is lichtjes gedaald

Actueel

Hoewel de groei van de EU-markt voor biologische producten verder aanhoudt, is de invoer van dergelijke producten tussen 2019 en 2020 licht gedaald. De toename van de invoer van biologische tropische vruchten en rijst werd meer dan teniet gedaan door een lagere invoer van andere granen, oliekoeken en suiker.

Volgens minister Crevits kan je met bio een degelijk inkomen verdienen.

Bijna 2 miljoen euro in 2020 voor biohectare- en omschakelingssteun

Actueel

Verleden jaar kregen 444 landbouwers biohectaresteun voor een totaal van 1.054.646 euro. Daarnaast spendeerde Vlaanderen ook 776.768 euro aan omschakelingssteun voor 257 landbouwers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) in de commissie Landbouw bekendmaakte op vraag van Emmily Talpe, parlementslid voor Open VLD.

Loonwerkers kunnen inzake mechanische onkruidbestrijding heel wat voor  landbouwers betekenen.

Mechanische onkruidbestrijding biedt kansen voor boer en loonwerker

Akkerbouw

Landbouwers die op vandaag één of meerdere bewerkingen voor mechanische onkruidbestrijding willen uitvoeren, lopen snel tegen enkele obstakels aan.

Fugea steunt de lancering van dit nieuwe strategische bio-plan voor de ontwikkeling van de Waalse bio-sectoren.

Fugea verheugd over lancering van strategisch bioplan voor Wallonië

Actueel

Na het persbericht van Willy Borsus waarin de goedkeuring van het nieuwe Plan Bio 2030 werd aangekondigd, is Fugea verheugd over dit nieuws en steunt zij de lancering van dit nieuwe strategische bio-plan voor de ontwikkeling van de Waalse bio-sectoren.

VLAM zet met de Bio-VLAM producenten van bio extra in de kijker.

Vijf genomineerden strijden voor Bio-VLAM-award

Actueel

In het najaar wordt voor het eerst een Bio-VLAM-award uitgereikt. Deze award is een initiatief van de biosector in samenwerking met VLAM en zet gepassioneerde bio-ondernemers met oog voor innovatie en duurzaamheid in de kijker. De 5 genomineerden zijn bekend: Abinda, BelOrta-Earth, bioboer Mark Van Hove, La vie est belle en Vitale Rassen.