Toenemende aandacht voor mechanische onkruidbestrijding

Akkerbouw

Nu de eindejaarsperiode voorbij is en het rustiger is op het veld, biedt deze winterperiode een goede gelegenheid om na te denken over zijn toekomstige bedrijfsvoering. Denk zo ook eens aan mechanische onkruidbestrijding.

De biologische landbouw wil graag een positieve bijdrage leveren aan het Convenant Enterische Emissies Rundvee. Eén van de 3 klimaatmitigerende pijlers zijn de rantsoenaanpassingen.

Vlaanderen steunt 2 onderzoeksprojecten in de biologische landbouw

Actueel

De Vlaamse overheid geeft 300.000 euro steun aan 2 onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Eén van de onderzoeken focust op methaanonderdrukkend rantsoen bij herkauwers, het andere werkt rond natuurlijke vijanden in een bankerplant-systeem.

De biologische landbouw is nu goed voor 7,2% van de gebruikte landbouwoppervlakte.

7,2% van de Belgische landbouwoppervlakte is bio

Akkerbouw

In 2020 is het succes van de biologische landbouw opnieuw onmiskenbaar. Alle indicatoren bevestigen dat de groei van de sector blijft aanhouden, zo meldt Statbel.

In Vlaanderen is het biologisch landbouwareaal 1,4% groot. Europa zet een ambitieuze doelstelling met 25% voorop. Dat streefdoel is niet voor elke lidstaat.

Biolandbouw krijgt in nieuw Vlaams GLB-plan een prominentere plaats

Actueel

De regering buigt zich over de omzetting van de EU-bioverordening in Vlaams beleid. “Het gaat onder meer over controles, maar we willen binnen het EU-kader de administratieve lasten voor onze boeren zo laag mogelijk houden. Als Europa dat niet verplicht, zullen we geen extra barrières voorzien. Ik wil maximale souplesse bieden”, aldus minister Hilde Crevits op een vraag van Stijn De Roo in de commissie Landbouw

Oostenrijk heeft vandaag een biologische productie van meer dan 25%.

EU-landen akkoord om aandeel biolandbouw sterk uit te breiden

Actueel

De lidstaten van de Europese Unie willen een forse uitbreiding van de biolandbouw stimuleren. De ministers van Landbouw van de EU hebben maandag een akkoord goedgekeurd waarin onder meer is vastgelegd dat tegen 2030 een kwart van het landbouwareaal in de EU gebruikt moet worden voor biologische landbouw.

SALV ‘apprecieert’ dat Vlaanderen bio-controles op hoger niveau vastlegt dan Europa

Actueel

Vlaanderen legt voor de biologische productie en etikettering de vereiste controles op een hoger niveau vast dan Europa. Dat is volgens de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, goed nieuws. Vlaanderen komt hiermee tegemoet aan enkele vragen uit de biosector.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits test even de nieuwe automatische schoffelmachine bij Inagro. Bio-specialist Lieven Delanote kijkt geamuseerd toe.

De biologische landbouwproductie in Vlaanderen stijgt verder, maar totaal areaal blijft wel beperkt

Actueel

Hoewel het aantal bioboeren en het biologisch areaal in 2020 met ruim 5% is gestegen, beslaat dat areaal in Vlaanderen nog maar 1,5% van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. Bio zit in de lift, maar de weg is nog (heel) lang. In het coronajaar 2020 hebben de Vlamingen ook wel ruim 14% meer bio gekocht.

Ook de biologische melkveehouderij verlangt meer steun.

Koepelorganisatie biologische landbouw: Groot deel van GLB moet naar biolandbouw gaan

Actueel

Als Europa de zelf bepaalde doelstelling van 25 % bio-areaal wil halen, dan moet een aanzienlijk deel van de middelen uit het GLB naar biologische landbouw gaan. Dat staat in een nieuw rapport van IFOAM Organics Europe, de koepelorganisatie van de biologische landbouw en voedingsindustrie.

Bananen zijn goed voor 80% van de import van tropisch fruit.

Invoer van bioproducten in EU is lichtjes gedaald

Actueel

Hoewel de groei van de EU-markt voor biologische producten verder aanhoudt, is de invoer van dergelijke producten tussen 2019 en 2020 licht gedaald. De toename van de invoer van biologische tropische vruchten en rijst werd meer dan teniet gedaan door een lagere invoer van andere granen, oliekoeken en suiker.

Volgens minister Crevits kan je met bio een degelijk inkomen verdienen.

Bijna 2 miljoen euro in 2020 voor biohectare- en omschakelingssteun

Actueel

Verleden jaar kregen 444 landbouwers biohectaresteun voor een totaal van 1.054.646 euro. Daarnaast spendeerde Vlaanderen ook 776.768 euro aan omschakelingssteun voor 257 landbouwers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) in de commissie Landbouw bekendmaakte op vraag van Emmily Talpe, parlementslid voor Open VLD.

Loonwerkers kunnen inzake mechanische onkruidbestrijding heel wat voor  landbouwers betekenen.

Mechanische onkruidbestrijding biedt kansen voor boer en loonwerker

Akkerbouw

Landbouwers die op vandaag één of meerdere bewerkingen voor mechanische onkruidbestrijding willen uitvoeren, lopen snel tegen enkele obstakels aan.

Fugea steunt de lancering van dit nieuwe strategische bio-plan voor de ontwikkeling van de Waalse bio-sectoren.

Fugea verheugd over lancering van strategisch bioplan voor Wallonië

Actueel

Na het persbericht van Willy Borsus waarin de goedkeuring van het nieuwe Plan Bio 2030 werd aangekondigd, is Fugea verheugd over dit nieuws en steunt zij de lancering van dit nieuwe strategische bio-plan voor de ontwikkeling van de Waalse bio-sectoren.

VLAM zet met de Bio-VLAM producenten van bio extra in de kijker.

Vijf genomineerden strijden voor Bio-VLAM-award

Actueel

In het najaar wordt voor het eerst een Bio-VLAM-award uitgereikt. Deze award is een initiatief van de biosector in samenwerking met VLAM en zet gepassioneerde bio-ondernemers met oog voor innovatie en duurzaamheid in de kijker. De 5 genomineerden zijn bekend: Abinda, BelOrta-Earth, bioboer Mark Van Hove, La vie est belle en Vitale Rassen.

Vijf jaar geleden startten Bart en Vicky hun biologisch leghennenbedrijf van nul op.

Bio-ei-Korbol: “Wij nodigden heel het dorp uit voor een gesprek”

Biolandbouw

Na jaren gewerkt te hebben als grondwerker en kleuterjuf, startten Bart Cans en Vicky Deprez in 2016 hun eigen biologisch leghennenbedrijf met 15.000 kippen in Gingelom (Zuid-Limburg). Zonder enige ervaring in de sector waagden ze een sprong in het diepe. Nu zijn ze echte kenners!

In 2016 schakelden Pieter en Annelies over naar biologische landbouw. Terwijl Pieter de slagerij leidt, zorgt Annelies voor de dieren.

Biobedrijf De Vierklaver: Wij bepalen zelf de prijs van ons vlees

Biolandbouw

In Lokeren baten Pieter Van Poucke en Annelies Marchand De Vierklaver uit, een biologisch vleesveebedrijf in combinatie met een slagerij. De overstap naar de biologische landbouw maakten ze in 2016. Ze staan nu nog steeds volledig achter deze keuze.

Voor de ondersteuning van mechanische onkruidbestrijding in biologische beddenteelt ontwikkelde Rembrandt Perneel (UGent) een landbouwrobot.

Rembrandt Perneel wint prijs voor een robot voor arbeidsintensieve taken op kleinschalige bedrijven

Actueel

Voor de ondersteuning van mechanische onkruidbestrijding in biologische beddenteelt ontwikkelde Rembrandt Perneel (UGent) een landbouwrobot. Hij won er de thesisprijs biologische landbouw en agro-ecologie mee en kreeg van het departement Landbouw & Visserij een geldprijs van 1.000 euro.

Stefan Muitjens komt 6 keer per jaar samen met zijn groep landbouwers en dan bespreken ze allerlei topics.

Stefan Muijtjens: “Een adviseur hoeft op zich niet, maar reflecteren is noodzakelijk”

Akkerbouw

Om een biolandbouwer te zijn, moet je uit het juiste hout gesneden zijn. Hij moet zijn bedrijfsvoering ten allen tijde op orde hebben, goed voorbereid zijn en zijn juiste afzetmarkt kennen. Stefan Muijtjens is een landbouwadviseur die hierop inzet. “Als adviseur begeleid ik zo’n 20 landbouwers, waarbij ik focus op bodem en klimaatrobuustheid. Ook een gesloten kringloop is belangrijk om verlies in productie te vermijden.”

De Beurre Alexander Lucas is een van de pioniersproducten.

‘Earth’ wil consument stimuleren om omschakelproducten te kopen

Nieuws van maatschappijen

In april lanceerde BelOrta het nieuwe concept ‘Earth’, dat in het leven is geroepen om de marktkansen van producten in omschakeling naar biologische teelt te vergroten. De producten met het label ‘Earth’ komen deze zomer in de winkelrekken en wijzen de consument erop dat het product komt van gangbare landbouwers die omschakelen naar biologische teelt.

Voornamelijk de pluimveehouderij, varkenshouderij en schapenhouderij vertonen stevige groeicijfers voor hun biologische veestapel.

Vlaanderen heeft in bio nog lange weg te gaan

Actueel

Onze Vlaamse land- en tuinbouw is wereldwijd gerenommeerd. Ook het aandeel biologische landbouw kent de laatste jaren een substantiële groei, maar ondanks die sterke stijging blijft het percentage van de bio heel erg klein ten opzichte van de totale landbouw: in Vlaanderen bedraagt het bio-areaal slechts 1,4 % van de totale landbouwoppervlakte.

Biologische middelen worden vooral in de groenteteelt en de fruitteelt gebruikt,  veel minder in akkerbouw.

In duurzame landbouw hoort verdere promotie van biopesticiden, zoals biofungiciden, zeker thuis

Actueel

Biologische gewasbeschermingsmiddelen vragen een heel nauwkeurige opvolging en uitvoering, zonder dat er een garantie is op een succesvolle toepassing. Toch is ook Vlaanderen ervan overtuigd dat in duurzame land- en tuinbouw de verdere promotie van het gebruik van biopesticiden thuishoort.