Crevits vraagt Europese aanpak voor varkenssector en voorziet Vlaams steunpakket

Familiale bedrijven krijgen momenteel ongeveer 1 euro per kg voor hun varkens, terwijl de productiekost zo’n 30 cent hoger ligt.
Familiale bedrijven krijgen momenteel ongeveer 1 euro per kg voor hun varkens, terwijl de productiekost zo’n 30 cent hoger ligt. - Foto: LBL

De Vlaamse regering maakt voor het pakket in totaal 16 miljoen euro vrij. Minister Crevits vraagt ook een structurele aanpak op Europees niveau tijdens de Raad van Landbouwministers die vandaag samenkomt in Luxemburg.

Aan één zeel trekken

“Heel wat varkenshouders en hun gezinnen hebben het financieel en mentaal loodzwaar door de lage prijzen die ze voor hun dieren krijgen en de sterk oplopende kosten. Het probleem situeert zich in de markt die niet naar behoren werkt. Zowel de boeren, de slachthuizen, de veevoederfabrikanten, als de warenhuizen moeten nu aan één zeel trekken zodat de varkenshouders een betere prijs krijgen. Als Vlaamse regering erkennen we dat de sector in moeilijkheden zit. Om erger te voorkomen, nemen we een aantal maatregelen om de varkenshouders bij te staan. Er gaat hierbij aandacht naar liquiditeit, duurzaamheid en promotie. Ook tijdens de Europese landbouwraad trekken we aan de alarmbel”, aldus Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits.

De varkenssector is een van de belangrijkste subsectoren binnen de Vlaamse agrovoedingsketen. Door de Afrikaanse varkenspest in 2018 die de export tot vandaag verstoort, de coronacrisis die logistieke problemen teweeg bracht en de stijgende prijzen voor veevoeder, maakt het een diepe crisis door. De situatie kent zowel een financiële als mentale weerslag voor ruim 3.800 familiale bedrijven in Vlaanderen die vandaag niet rondkomen. Zij krijgen momenteel ongeveer 1 euro per kg voor hun varkens, terwijl de productiekost zo’n 30 cent hoger ligt. Omwille van de Afrikaanse varkenspest ontvangen de Belgische varkenshouders ook al 3 jaar aan een stuk minder dan hun buitenlandse collega’s hoewel ze met even hoge kosten te kampen hebben.

Vlaamse regering erkent moeilijkheden in sector

De Vlaamse regering erkent de problematische situatie in de varkenssector en voorziet op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits de nodige steunmaatregelen. De focus ligt daarbij op een beter inkomen voor de sector, maar ook op investeringen op vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn.

Concreet zal minister Crevits voor een stuk tussenkomen in de vaste kosten die varkenshouders hebben. Ook zullen specifiek bedrijven met jonge ondernemers en bedrijven die geïnvesteerd hebben in verduurzaming geholpen worden om hun schuldenlast draaglijk te houden. Daarnaast zullen alle varkenshouders gestimuleerd worden om sterker in te zetten op kwaliteitslabels die sterk inzetten op dierenwelzijn en duurzaamheid. Zo kunnen ze een lokale meerwaarde creëren door zich onderscheiden op vlak van kwaliteit. Om ook de burger te overtuigen Vlaamse en seizoensgebonden producten te kiezen, zal minister Crevits samen met VLAM extra aandacht geven aan de promotie hiervan.

De Vlaamse regering maakt voor dit pakket 16 miljoen euro vrij, maar wijst erop dat de overheid de moeilijkheden in de sector niet alleen kan oplossen. De hele keten zal zich moeten engageren om de problematiek aan te pakken. Minister Crevits heeft onlangs een breed overleg gehouden met alle betrokkenen, van boer tot winkelier, en verwacht binnenkort voorstellen van acties. Volgende week brengt de minister alle spelers terug aan tafel.

Europese landbouwraad

Daarnaast vraagt Vlaams minister Hilde Crevits ook aan Europa structurele maatregelen tijdens de Europese landbouwraad. Het gaat over de toestemming van de Europese commissie om het activeren van ‘uitzonderlijke maatregelen’ in de varkenssector, zoals ook het geval was tijdens de Ruslandcrisis in 2015 en 2016 voor verschillende sectoren. Op die manier kan een betere marktwerking gecreëerd worden voor de varkenshouders en kan de sector ook gerichter ondersteund worden. Ook vrijwillige productiebeperking in de varkenssector moet op tafel komen te liggen aldus Minister Crevits.

Kabinet Crevits

Meest recent

Meest recent